Tác giả HARA Yasuhisa

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 333 3.205.026 676

2. Kingdom 415 4.418.633 548

3. Kingdom (PinkyLady) 113 1.213.056 565

4. Kingdom Omake 3 25.229 2