Tác giả HARA Yasuhisa

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 320 2.949.305 649

2. Kingdom 415 4.239.409 548

3. Kingdom (PinkyLady) 113 1.210.921 564

4. Kingdom Omake 3 24.337 2