Tác giả Hero Tennki

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Spirit Migration [DROP- Qua lhmanga mà đọc] 17 349.553 596

2. SPIRIT MIGRATION [LH] 27 388.612 170

3. WORLD CUSTOMIZE CREATOR 50 1.242.956 344