Tác giả ITOH Yu

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Shut Hell 31 112.332 32

2. SHUTO HELL 6 48.833 14