Tác giả ITOH Yu

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Shut Hell 31 111.411 32

2. SHUTO HELL 6 48.368 14