Tác giả Kishimoto Masashi

Có 5 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. BORUTO ONESHOT MANGA 1 62.077 17

2. Karakuri 1 26.140 5

3. Mario 2 28.056 4

4. Naruto 705 42.570.886 6.171

5. Phụ chương NARUTO 1 42.775 6