Tác giả Kishimoto Masashi

Có 5 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. BORUTO ONESHOT MANGA 1 61.159 17

2. Karakuri 1 25.550 5

3. Mario 2 27.407 4

4. Naruto 705 41.680.575 6.161

5. Phụ chương NARUTO 1 42.015 6