Tác giả Kishimoto Masashi

Có 5 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. BORUTO ONESHOT MANGA 1 61.686 17

2. Karakuri 1 25.907 5

3. Mario 2 27.770 4

4. Naruto 705 42.231.608 6.169

5. Phụ chương NARUTO 1 42.432 6