Tác giả Miyahara Ayumu

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Hammer Mermaid 9 737.082 172

2. Hammer Mermaid 3 94.160 36