Tác giả Okabe Uru

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Good Night World 52 331.473 91

2. Yajin 18 64.878 103