Tác giả Ôn Nhật Lương

Có 16 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Á CHÂU HÙNG SƯ 10 70.321 1

2. Hắc Báo Liệt Truyện 20 53.755 6

3. Hải Hổ I 48 119.217 3

4. Hải Hổ II 48 100.474 12

5. Hải Hổ III 48 93.088 17

6. Nhật Ký Sát Thủ 4 50.458 38

7. Phong Lôi 40 56.685 0

8. THE GREAT HELMSMAN (TẬP KẾT HIỆU) 7 1.671 0

9. THIÊN SÁT CUỒNG ĐAO 6 1.879 0

10. Võ thần 299 989.241 14

11. Võ Thần Chung Cực 88 186.468 14

12. Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục 50 140.637 3

13. Võ thần ngoại truyện 14 24.131 6

14. Võ Thần Phi Thiên 60 130.599 2

15. Võ Thần Phượng Hoàng 138 273.361 5

16. VÕ THẦN THIÊN KIẾP 1 1.916 1