Tác giả R. Merryweather, Daniwae

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. The Crawling City 2 21.934 20

2. Urban Tales 1 19.625 12

3. Winter Moon 110 346.365 65