Tác giả Takahashi Yoichi

Có 15 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Captain Tsubasa - Golden Dream (2004) - Giấc mơ Hoàng Kim. 3 11.378 8

2. CAPTAIN TSUBASA - ONE SHOT - BOKU WA MISAKI TARO 1 1.465 2

3. CAPTAIN TSUBASA - ONE SHOT - FINAL COUNTDOWN (FIFA WORLD CUP 2002 ANNIVERSARY) 1 1.890 0

4. CAPTAIN TSUBASA : F.C.R.B. Stadium Opening Match (2004) ONESHOT 1 2.967 1

5. CAPTAIN TSUBASA : KID's DREAM 57 727.944 233

6. CAPTAIN TSUBASA : ONE SHOT - LiveTogether2010 1 1.789 2

7. Captain Tsubasa : OneShot_Shonen Jump 40th anniversary 1 3.243 0

8. CAPTAIN TSUBASA : RISING SUN 101 167.733 73

9. CAPTAIN TSUBASA : TRẬN CHIẾN LIÊN ĐOÀN ITALY 24 25.738 13

10. CAPTAIN TSUBASA : WORLD YOUTH (PART 2) 21 44.168 25

11. Captain Tsubasa Final Countdown 1 1.409 0

12. Captain Tsubasa Road to 2002 22 225.959 65

13. Captain Tsubasa World Youth 60 280.777 17

14. CAPTAIN TSUBASA: ALL STARS GAMES (25TH ANNIVERSARY) - TRẬN ĐẤU TRONG MƠ 5 4.182 2

15. CAPTAIN TSUBASA: MILLENIUM DREAM 2000 - NGOẠI TRUYỆN KỈ NIỆM OLYMPIC SYDNEY 2000 1 1.675 0