Tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu

Có 8 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) 324 301.666 72

2. Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 58 237.482 27

3. Nguyên Tôn 183 1.585.313 186

4. Đấu Phá Thương Khung 285 9.949.187 3.131

5. Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện 19 120.073 22

6. Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 61 230.560 33

7. Tinh Thần Biến 454 2.454.452 241

8. Võ Động Càn Khôn 96 1.202.710 303