Tác giả WLOP

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. GhostBlade 18 238.284 97

2. Ghost Blade 4 75.700 25

3. GhostBlade 12 19.618 17