Tác giả Yua

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Fleet Journal 20 91.942 76

2. Fleet Journal (T.K Team) 40 343.294 226