Tác giả Yuria

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Cưng à! Chỉ có anh không biết thôi! 38 280.017 172

2. Dear, Only you don’t know! 12 53.158 14

3. Gyon-Woo và Jik-Nyu 10 74.076 17

4. Ngưu Lang - Chức Nữ 23 33.507 10