Tác giả DC Comics .

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 86.065 0

2. Justice League 58 39.067 0

3. Justice League Dark 13 27.535 0

4. Swamp Thing 4 21.477 2