Tác giả Horio Seita

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Golden Gold 9 17.798 10

2. Golden Gold 1 4.426 2

3. Kokukoku 6 29.228 10