Tác giả Jang Sung-Lak

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Solo Leveling 60 660.209 833

2. Solo Leveling [One Sword] 18 230.540 190