Tác giả Jang Sung-Lak

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Solo Leveling 76 1.658.914 1.344

2. Solo Leveling [One Sword] 18 239.768 190