Tác giả Jang Sung-Lak

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Solo Leveling 30 316.648 513

2. Solo Leveling [One Sword] 18 218.224 190