Tác giả SHIINO Midori

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kimi wa mendou na fiancee 7 8.102 4

2. Poison Candy 1 3.023 3