Tác giả SHIINO Midori

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kimi wa mendou na fiancee 1 7.305 3

2. Poison Candy 1 2.752 3