Tác giả TUKUSHI Akihito

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Made in Abyss 34 30.905 54

2. Made in Abyss ( HOT) 15 63.378 107