Thể loại Action

Thể loai này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh.

Có 3807 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1581. Improper Capture Method of Classmates & Labyrinth 8 66.310 23

1582. In Dream World 3 25.493 2

1583. In Full Bloom 45 41.163 5

1584. Inception-the cobol job 1 29.229 9

1585. Infectee 9 63.680 12

1586. Infection 22 225.174 88

1587. Inferno (Ruru) 9 27.924 5

1588. Infinite Dendrogram 3 19.296 46

1589. Infinite Dendrogram 7 26.709 36

1590. Infinite Dendrogram 2 10.478 13

1591. Infinite Stratos 17 182.426 113

1592. Infinite Stratos 27 314.718 206

1593. Infinite Stratos - Official Anthology Comic 11 80.580 42

1594. Infinite Terror - Vô Hạn Khủng Bố [HorrorFC] 3 90.286 99

1595. Infinitively Maximum 4 41.259 87

1596. Infinity 7 57.380 8

1597. INFINITY GAME 11 86.726 12

1598. Initial D 16 31.217 1

1599. INJUSTICE: GODS AMONG US 82 141.380 35

1600. Innocent Bird 12 35.922 1

[đầu] ... 77 78 79 80 81 82 83 ... [cuối]