Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 735 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 15 42.661 11

2. Americano - Exodus (tt.tv) 30 97.934 23

3. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 109.583 11

4. Anh chàng háo sắc 1 20.932 3

5. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 82.533 0

6. Dai 3 no Gideon 1 83.939 5

7. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 145.110 6

8. Goyoukin 7 87.092 0

9. Hangah, Lee 16 84.685 1

10. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 8 96.036 7

11. Kantai Collection - Gift and Promises 1 59.130 27

12. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 289 2.395.307 603

13. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 554.786 234

14. Nhất Niệm Tung Hoành 4 9.778 13

15. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 59 161.419 8

16. Perfect Half 61 1.561.166 287

17. THE SCHOLAR'S REINCARNATION 67 894.904 152

18. World Witches Series - Contrail Of Witches 1 16.612 3

19. ZINGNIZE 1 19.946 29

20. [Aph Doujinshi] Independence Sky 2 78.528 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]