Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 712 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 14 39.918 9

2. Americano - Exodus (tt.tv) 30 90.811 22

3. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 107.428 11

4. Anh chàng háo sắc 1 18.635 3

5. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 81.106 0

6. Dai 3 no Gideon 1 82.695 5

7. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 142.254 6

8. Goyoukin 7 85.569 0

9. Hangah, Lee 16 83.319 1

10. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 8 94.279 7

11. Kantai Collection - Gift and Promises 1 55.719 25

12. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 279 2.221.451 583

13. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 547.293 226

14. Nhất Niệm Tung Hoành 4 7.286 13

15. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 59 158.171 8

16. Perfect Half 50 1.371.737 277

17. THE SCHOLAR'S REINCARNATION 56 760.705 124

18. World Witches Series - Contrail Of Witches 1 15.124 3

19. ZINGNIZE 1 16.490 27

20. [Aph Doujinshi] Independence Sky 2 77.043 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]