Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 778 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 16 49.646 12

2. Americano - Exodus (tt.tv) 30 108.895 23

3. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 112.599 11

4. Anh chàng háo sắc 1 24.873 3

5. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 84.848 0

6. Dai 3 no Gideon 1 85.840 5

7. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 150.805 6

8. Goyoukin 7 89.209 0

9. Hangah, Lee 16 86.770 1

10. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 11 100.888 8

11. Kantai Collection - Gift and Promises 1 61.946 29

12. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 311 2.764.632 644

13. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 565.380 239

14. Nhất Niệm Tung Hoành 4 13.087 13

15. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 59 165.066 8

16. Perfect Half 78 1.860.420 312

17. THE SCHOLAR'S REINCARNATION 75 1.034.879 166

18. World Witches Series - Contrail Of Witches 1 19.297 3

19. ZINGNIZE 1 25.688 31

20. [Aph Doujinshi] Independence Sky 2 80.699 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]