Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 791 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 16 50.782 12

2. Americano - Exodus (tt.tv) 30 111.886 23

3. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 113.473 11

4. Anh chàng háo sắc 1 25.690 3

5. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 85.252 0

6. Dai 3 no Gideon 1 86.168 5

7. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 152.335 7

8. Goyoukin 7 89.568 0

9. Hangah, Lee 16 87.150 1

10. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 11 101.555 8

11. Kantai Collection - Gift and Promises 1 62.402 29

12. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 317 2.871.254 646

13. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 569.077 241

14. Nhất Niệm Tung Hoành 4 13.734 13

15. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 59 166.147 8

16. Perfect Half 78 1.911.588 314

17. THE SCHOLAR'S REINCARNATION 76 1.065.164 169

18. World Witches Series - Contrail Of Witches 1 19.779 3

19. ZINGNIZE 1 26.910 32

20. [Aph Doujinshi] Independence Sky 2 81.005 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]