Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 824 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 19 53.256 12

2. Americano - Exodus (tt.tv) 30 115.502 23

3. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 114.183 11

4. Anh chàng háo sắc 1 26.443 3

5. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 85.634 0

6. Dai 3 no Gideon 1 86.609 5

7. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 154.296 7

8. Goyoukin 7 90.022 0

9. Hangah, Lee 16 87.586 1

10. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 11 102.292 8

11. Kantai Collection - Gift and Promises 1 63.096 29

12. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 323 3.005.413 653

13. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 571.820 242

14. Nhất Niệm Tung Hoành 4 14.357 13

15. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 59 167.303 8

16. Perfect Half 78 1.965.707 315

17. THE SCHOLAR'S REINCARNATION 76 1.072.766 170

18. Toubousha Elio 2 8.558 7

19. World Witches Series - Contrail Of Witches 1 20.236 3

20. ZINGNIZE 1 28.253 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]