Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 847 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 20 54.825 12

2. Americano - Exodus (tt.tv) 30 118.902 23

3. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 114.997 11

4. Anh chàng háo sắc 1 27.206 3

5. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 86.102 0

6. Dai 3 no Gideon 1 86.991 5

7. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 156.688 7

8. Goyoukin 7 90.435 0

9. Hangah, Lee 16 88.029 1

10. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 11 102.869 8

11. Kantai Collection - Gift and Promises 1 63.719 29

12. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 330 3.132.732 671

13. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 574.634 244

14. Nhất Niệm Tung Hoành 4 15.393 13

15. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 59 168.669 8

16. Perfect Half 78 2.007.622 316

17. THE SCHOLAR'S REINCARNATION 76 1.078.923 170

18. Toubousha Elio 9 47.829 26

19. World Witches Series - Contrail Of Witches 1 20.762 3

20. ZINGNIZE 1 29.588 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]