Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 744 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 16 46.403 12

2. Americano - Exodus (tt.tv) 30 100.799 23

3. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 110.502 11

4. Anh chàng háo sắc 1 21.963 3

5. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 83.278 0

6. Dai 3 no Gideon 1 84.606 5

7. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 146.611 6

8. Goyoukin 7 87.807 0

9. Hangah, Lee 16 85.391 1

10. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 8 96.824 7

11. Kantai Collection - Gift and Promises 1 60.101 27

12. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 294 2.488.852 613

13. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 557.447 235

14. Nhất Niệm Tung Hoành 4 10.742 13

15. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 59 162.547 8

16. Perfect Half 73 1.679.171 308

17. THE SCHOLAR'S REINCARNATION 73 973.895 156

18. World Witches Series - Contrail Of Witches 1 17.434 3

19. ZINGNIZE 1 21.578 29

20. [Aph Doujinshi] Independence Sky 2 79.228 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]