Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 761 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 16 48.258 12

2. Americano - Exodus (tt.tv) 30 105.731 23

3. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 111.796 11

4. Anh chàng háo sắc 1 23.771 3

5. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 84.167 0

6. Dai 3 no Gideon 1 85.307 5

7. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 149.019 6

8. Goyoukin 7 88.605 0

9. Hangah, Lee 16 86.207 1

10. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 11 99.813 8

11. Kantai Collection - Gift and Promises 1 61.261 29

12. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 303 2.638.793 632

13. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 561.583 237

14. Nhất Niệm Tung Hoành 4 12.002 13

15. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 59 164.027 8

16. Perfect Half 78 1.805.660 310

17. THE SCHOLAR'S REINCARNATION 75 1.027.661 165

18. World Witches Series - Contrail Of Witches 1 18.546 3

19. ZINGNIZE 1 24.011 29

20. [Aph Doujinshi] Independence Sky 2 80.158 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]