Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 726 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 14 40.747 9

2. Americano - Exodus (tt.tv) 30 93.361 23

3. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 108.211 11

4. Anh chàng háo sắc 1 19.356 3

5. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 81.540 0

6. Dai 3 no Gideon 1 83.101 5

7. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 143.132 6

8. Goyoukin 7 86.110 0

9. Hangah, Lee 16 83.747 1

10. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 8 95.002 7

11. Kantai Collection - Gift and Promises 1 57.239 26

12. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 281 2.282.973 590

13. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 550.835 233

14. Nhất Niệm Tung Hoành 4 8.170 13

15. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 59 159.474 8

16. Perfect Half 58 1.451.150 282

17. THE SCHOLAR'S REINCARNATION 65 854.674 151

18. World Witches Series - Contrail Of Witches 1 15.616 3

19. ZINGNIZE 1 17.645 27

20. [Aph Doujinshi] Independence Sky 2 77.579 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]