Thể loại Manhwa

Truyện tranh Hàn Quốc, đọc từ trái sang phải.

Có 832 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Ác Ma Bàn Bên 50 45.525 14

2. Bản Tình Ca Màu Huyết Họa Với Rowan 4 8.245 2

3. BLACK JUNE 6 43.930 10

4. Công Chúa Giả Mạo 30 105.390 3

5. Cupid’s Chocolates 20 131.536 15

6. Dream Girl -Cô Gái Trong Mơ 32 2.275.850 71

7. Elf & Warrior 4 18.675 2

8. Gunnm Kasei Senki 37 150.411 25

9. GWI 10 88.218 7

10. Hoán Kiểm Trọng Sinh 8 300.694 12

11. Loser 36 443.816 70

12. Ma Vương - Liễu Kỹ Vân 52 830.828 64

13. Perfect Half 78 2.005.446 316

14. PREMARITAL RELATIONSHIP 1 101.897 41

15. RED DOLL 5 86.647 2

16. SHAMAN 4 81.516 0

17. The Children's Teacher, Mr. Kwon 24 64.679 14

18. THE SCHOLAR'S REINCARNATION 76 1.078.625 170

19. TỔNG 14 88.768 2

20. Vua Biến Thái 10 15.565 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]