Thể loại Manhwa

Truyện tranh Hàn Quốc, đọc từ trái sang phải.

Có 728 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Ác Ma Bàn Bên 47 34.912 12

2. Bản Tình Ca Màu Huyết Họa Với Rowan 4 5.362 1

3. BLACK JUNE 6 41.495 9

4. Công Chúa Giả Mạo 30 103.746 3

5. Cupid’s Chocolates 20 128.758 15

6. Dream Girl -Cô Gái Trong Mơ 32 2.150.612 70

7. Elf & Warrior 4 17.136 2

8. Gunnm Kasei Senki 37 147.355 25

9. GWI 10 87.068 7

10. Hoán Kiểm Trọng Sinh 8 295.999 12

11. Loser 36 390.199 68

12. Ma Vương - Liễu Kỹ Vân 52 815.161 64

13. Perfect Half 78 1.860.425 312

14. PREMARITAL RELATIONSHIP 1 100.279 41

15. RED DOLL 5 85.403 2

16. SHAMAN 4 80.360 0

17. The Children's Teacher, Mr. Kwon 23 62.164 12

18. THE SCHOLAR'S REINCARNATION 75 1.034.879 166

19. TỔNG 14 87.396 2

20. Vua Biến Thái 5 11.580 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]