Thể loại Manhwa

Truyện tranh Hàn Quốc, đọc từ trái sang phải.

Có 818 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Ác Ma Bàn Bên 48 42.637 14

2. Bản Tình Ca Màu Huyết Họa Với Rowan 4 7.515 2

3. BLACK JUNE 6 43.134 10

4. Công Chúa Giả Mạo 30 104.874 3

5. Cupid’s Chocolates 20 130.565 15

6. Dream Girl -Cô Gái Trong Mơ 32 2.236.873 70

7. Elf & Warrior 4 18.072 2

8. Gunnm Kasei Senki 37 149.584 25

9. GWI 10 87.809 7

10. Hoán Kiểm Trọng Sinh 8 299.039 12

11. Loser 36 422.880 70

12. Ma Vương - Liễu Kỹ Vân 52 826.009 64

13. Perfect Half 78 1.963.452 315

14. PREMARITAL RELATIONSHIP 1 101.284 41

15. RED DOLL 5 86.237 2

16. SHAMAN 4 81.106 0

17. The Children's Teacher, Mr. Kwon 24 63.929 14

18. THE SCHOLAR'S REINCARNATION 76 1.072.548 170

19. TỔNG 14 88.315 2

20. Vua Biến Thái 10 14.306 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]