Thể loại Shoujo Ai

Thể loại quan hệ hoặc liên quan tới đồng tính nữ, thể hiện trong các mối quan hệ trên mức bình thường giữa các nhân vật nữ trong các manga, anime.

Có 463 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

81. Claudine 2 47.309 2

82. Code of Silence 5 19.896 10

83. Công? Thụ? Ba hiệp phân vai! 1 10.975 13

84. Cotton Candy Love 1 49.875 6

85. Crepe Panic! 1 13.784 15

86. Cross Heart 7 58.952 14

87. Crystal Palace 5 44.062 3

88. Cyanblue 1 25.442 6

89. Đã Lâu Không Gặp 55 104.292 55

90. Dandelion Among Lilies 1 12.581 5

91. Daydream Nightmare 8 54.281 5

92. Đế Hào Lão Công Thật Ngông Cuồng 82 115.755 4

93. dearholic 1 5.689 6

94. Death Note Doujinshi Collection 13 46.384 0

95. Death/Communication 2 48.895 7

96. Debikano 1 42.293 2

97. Delivery (Houjou KOZ) 1 38.318 4

98. Demons Harem 1 10.421 4

99. Desire 1 8.708 4

100. DNA Doesnt Tell Us 6 70.544 82

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]