Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 90 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 87.500 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 22 138.297 80

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 83.820 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 113.647 22

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 82.928 6

6. alice......again? 15 111.991 86

7. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 91.098 13

8. ảnh chế conan 5 230.111 44

9. ANTIDOTE 19 219.728 159

10. Attack On Avengers 1 63.610 12

11. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 1 2.372 1

12. Báo ân cha mẹ 1 56.720 3

13. Boruto 2 98.518 19

14. Bựa Nương 40 210.242 17

15. CAB Magazine 2012 1 58.060 13

16. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 51.430 15

17. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 73.753 29

18. Chii's Sweet Home 122 327.083 39

19. Cô Dâu Của Miêu Hoàng Tử 1 3.827 1

20. Cô Vợ Lạnh Lùng của Thiếu Bang Chủ 1 15.607 10

1 2 3 4 5