Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 84 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 86.579 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 10 59.395 32

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 82.811 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 112.229 22

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 82.008 6

6. alice......again? 15 110.803 86

7. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 89.456 13

8. ảnh chế conan 5 227.884 44

9. ANTIDOTE 19 218.216 159

10. Attack On Avengers 1 62.507 12

11. Báo ân cha mẹ 1 55.966 3

12. Boruto 2 95.668 19

13. Bựa Nương 40 207.534 17

14. CAB Magazine 2012 1 57.239 13

15. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 50.515 15

16. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 72.177 29

17. Chii's Sweet Home 122 323.429 39

18. Cô Dâu Của Miêu Hoàng Tử 1 2.181 1

19. Cô Vợ Lạnh Lùng của Thiếu Bang Chủ 1 14.677 10

20. Cô Vợ Nhỏ Nuông Chiều Quá Lại Thành Ác!! 1 2.846 0

1 2 3 4 5