Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 75 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 84.463 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 10 51.968 26

3. Sủng Mật Bảo Bối Của Tổng Tài Hàng Tỷ 4 2.301 0

4. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 80.673 9

5. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 109.550 22

6. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 80.046 6

7. alice......again? 15 108.343 86

8. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 86.685 13

9. ảnh chế conan 6 224.700 44

10. ANTIDOTE 19 215.784 159

11. Attack On Avengers 1 60.511 12

12. Báo ân cha mẹ 1 54.171 3

13. Boruto 2 91.576 19

14. Bựa Nương 40 202.748 17

15. CAB Magazine 2012 1 55.511 13

16. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 48.462 15

17. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 69.486 29

18. Chii's Sweet Home 122 317.162 38

19. Chú Bé Rồng - Ryuuroden 2 11.378 10

20. Cô Vợ Lạnh Lùng của Thiếu Bang Chủ 1 12.598 10

1 2 3 4