Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 77 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 85.994 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 10 56.867 28

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 82.235 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 111.530 22

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 81.471 6

6. alice......again? 15 110.067 86

7. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 88.704 13

8. ảnh chế conan 6 226.876 44

9. ANTIDOTE 19 217.535 159

10. Attack On Avengers 1 61.986 12

11. Báo ân cha mẹ 1 55.492 3

12. Boruto 2 94.461 19

13. Bựa Nương 40 206.258 17

14. CAB Magazine 2012 1 56.826 13

15. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 49.983 15

16. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 71.517 29

17. Chii's Sweet Home 122 322.032 39

18. Cô Vợ Lạnh Lùng của Thiếu Bang Chủ 1 14.145 10

19. Coffee 18 56.927 8

20. credit the eales group 1 48.988 5

1 2 3 4