Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 73 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 83.208 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 6 29.531 17

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 79.088 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 108.002 22

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 78.849 6

6. alice......again? 15 107.056 86

7. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 84.942 13

8. ảnh chế conan 6 222.244 44

9. ANTIDOTE 19 214.112 159

10. Attack On Avengers 1 59.334 12

11. Báo ân cha mẹ 1 53.048 3

12. Boruto 2 88.159 19

13. Bựa Nương 40 199.472 17

14. CAB Magazine 2012 1 54.207 13

15. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 47.083 15

16. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 67.771 29

17. Chii's Sweet Home 122 300.822 35

18. Chú Bé Rồng - Ryuuroden 2 8.884 10

19. Cô Vợ Lạnh Lùng của Thiếu Bang Chủ 1 11.095 10

20. Coffee 18 54.236 8

1 2 3 4