Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 75 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 85.161 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 10 53.528 26

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 81.391 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 110.482 22

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 80.712 6

6. alice......again? 15 109.132 86

7. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 87.636 13

8. ảnh chế conan 6 225.660 44

9. ANTIDOTE 19 216.606 159

10. Attack On Avengers 1 61.175 12

11. Báo ân cha mẹ 1 54.811 3

12. Boruto 2 92.839 19

13. Bựa Nương 40 204.166 17

14. CAB Magazine 2012 1 56.106 13

15. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 49.169 15

16. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 70.399 29

17. Chii's Sweet Home 122 319.841 38

18. Chú Bé Rồng - Ryuuroden 2 12.635 10

19. Cô Vợ Lạnh Lùng của Thiếu Bang Chủ 1 13.314 10

20. Coffee 18 56.123 8

1 2 3 4