Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 90 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 87.183 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 18 111.477 60

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 83.467 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 113.151 22

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 82.589 6

6. alice......again? 15 111.588 86

7. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 90.526 13

8. ảnh chế conan 5 229.412 44

9. ANTIDOTE 19 219.297 159

10. Attack On Avengers 1 63.266 12

11. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 1 1.924 1

12. Báo ân cha mẹ 1 56.447 3

13. Boruto 2 97.412 19

14. Bựa Nương 40 209.253 17

15. CAB Magazine 2012 1 57.773 13

16. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 51.107 15

17. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 73.211 29

18. Chii's Sweet Home 122 326.145 39

19. Cô Dâu Của Miêu Hoàng Tử 1 3.347 1

20. Cô Vợ Lạnh Lùng của Thiếu Bang Chủ 1 15.280 10

1 2 3 4 5