Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 88 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 86.902 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 10 61.482 34

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 83.145 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 112.686 22

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 82.283 6

6. alice......again? 15 111.208 86

7. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 89.997 13

8. ảnh chế conan 5 228.565 44

9. ANTIDOTE 19 218.739 159

10. Attack On Avengers 1 62.879 12

11. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 1 1.481 1

12. Báo ân cha mẹ 1 56.207 3

13. Boruto 2 96.375 19

14. Bựa Nương 40 208.458 17

15. CAB Magazine 2012 1 57.497 13

16. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 50.806 15

17. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 72.667 29

18. Chii's Sweet Home 122 324.712 39

19. Cô Dâu Của Miêu Hoàng Tử 1 2.798 1

20. Cô Vợ Lạnh Lùng của Thiếu Bang Chủ 1 14.995 10

1 2 3 4 5