Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 74 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 83.608 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 8 40.592 22

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 79.628 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 108.536 22

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 79.241 6

6. alice......again? 15 107.511 86

7. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 85.509 13

8. ảnh chế conan 6 223.155 44

9. ANTIDOTE 19 214.672 159

10. Attack On Avengers 1 59.733 12

11. Báo ân cha mẹ 1 53.411 3

12. Boruto 2 89.428 19

13. Bựa Nương 40 200.938 17

14. CAB Magazine 2012 1 54.584 13

15. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 47.501 15

16. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 68.300 29

17. Chii's Sweet Home 122 301.954 35

18. Chú Bé Rồng - Ryuuroden 2 9.724 10

19. Cô Vợ Lạnh Lùng của Thiếu Bang Chủ 1 11.529 10

20. Coffee 18 54.662 8

1 2 3 4