Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 150 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 163 1.514.769 149

2. Ngự Linh Thế Giới 324 6.022.753 636

3. Thiên Châu Biến 10 23.006 7

4. Tuyệt Thế Võ Thần 260 3.831.246 344

5. Vạn Giới Tiên Tung 182 1.612.524 252

6. Vĩnh Hằng Chí Tôn 179 2.179.276 217

7. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 9 21.593 2

8. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 9.883 1

9. Bách Luyện Thành Thần 403 6.576.343 935

10. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 24.864 3

11. BỒNG LAI TIÊN THI 4 7.446 2

12. CAO ĐẲNG LINH HỒN 25 61.071 15

13. CHÍ TÔN THẦN MA 45 152.252 11

14. CHÍ TÔN VÕ ĐẾ 23 39.967 1

15. CHIẾM CÁI ĐỈNH NÚI LÀM ĐẠI VƯƠNG 4 2.825 5

16. CHIẾN ĐỈNH 22 17.470 1

17. Chó Mèo Đoạt Sẻ! new 2019 1 3.632 11

18. CHỦ THẦN QUẬT KHỞI 34 76.976 23

19. Chư Thiên Ký 195 995.894 83

20. Chúng bạn trai dị giới của tôi 1 1.275 0

1 2 3 4 5 6 7 8