Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 62 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 145 1.292.692 141

2. Ngự Linh Thế Giới 278 5.238.972 570

3. Tuyệt Thế Võ Thần 221 3.115.703 325

4. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 9 16.807 2

5. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 19.870 3

6. BỒNG LAI TIÊN THI 2 3.596 2

7. CHỦ THẦN QUẬT KHỞI 34 68.181 23

8. Chư Thiên Ký 147 733.757 76

9. CỔ CHÂN NHÂN 3 4.589 5

10. Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên 166 755.427 47

11. CUỘC SỐNG THOÁI ẨN CỦA VÕ LÂM CHI VƯƠNG 34 155.282 30

12. CUỒNG NỮ TRỌNG SINH - HOÀN KHỐ THẤT HOÀNG PHI 32 14.886 5

13. CỬU DƯƠNG THẦN VƯƠNG 73 177.144 21

14. CỬU TUYỀN QUY LAI 49 88.939 5

15. Đấu Phá Thương Khung 251 8.907.092 3.028

16. ĐỘC SẤM THIÊN NHAI 40 43.070 4

17. Du Thế Vô Song 51 112.504 18

18. Hệ thống lại dạy ta bậy bạ 1 2.317 4

19. Huyết Ma Nhân 441 3.141.315 221

20. KHÁCH TRỌ CỦA TÔI LÀ YÊU QUÁI 17 2.029 1

1 2 3 4