Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 161 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Chí Tôn Chư Thiên 150 1.188.060 70

2. Cực Phẩm Diêm La Hệ Thống 1 2.181 6

3. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 179 1.598.870 149

4. Ngự Linh Thế Giới 350 6.251.208 651

5. Thiên Châu Biến 16 35.368 9

6. Tuyệt Thế Võ Thần 285 4.076.115 353

7. Vạn Giới Tiên Tung 209 1.826.607 253

8. Vĩnh Hằng Chí Tôn 194 2.307.973 222

9. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 14 26.937 3

10. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 11.361 1

11. Bách Luyện Thành Thần 454 7.009.026 981

12. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 26.023 3

13. BỒNG LAI TIÊN THI 4 8.338 2

14. CAO ĐẲNG LINH HỒN 39 76.901 17

15. CHÍ TÔN THẦN MA 86 272.477 11

16. CHÍ TÔN VÕ ĐẾ 26 49.042 1

17. CHIẾM CÁI ĐỈNH NÚI LÀM ĐẠI VƯƠNG 7 4.367 6

18. CHIẾN ĐỈNH 23 19.328 1

19. CHÍN NĂM NGHĨA VỤ TU CHÂN 6 3.769 3

20. Chó Mèo Đoạt Sẻ! new 2019 1 4.072 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9