Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 124 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 161 1.484.520 149

2. Ngự Linh Thế Giới 308 5.813.389 623

3. Thiên Châu Biến 7 14.748 3

4. Tuyệt Thế Võ Thần 248 3.619.611 340

5. Vạn Giới Tiên Tung 168 1.520.081 248

6. Vĩnh Hằng Chí Tôn 172 2.061.440 209

7. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 9 20.503 2

8. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 8.380 1

9. Bách Luyện Thành Thần 378 6.218.359 909

10. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 23.719 3

11. BỒNG LAI TIÊN THI 4 6.404 2

12. CAO ĐẲNG LINH HỒN 17 32.584 4

13. CHÍ TÔN THẦN MA 45 144.186 11

14. CHÍ TÔN VÕ ĐẾ 12 19.555 0

15. CHIẾN ĐỈNH 3 3.340 0

16. Chó Mèo Đoạt Sẻ! new 2019 1 3.311 11

17. CHỦ THẦN QUẬT KHỞI 34 74.596 23

18. Chư Thiên Ký 180 930.866 80

19. Chúng bạn trai dị giới của tôi 1 910 0

20. CHUNG CỰC ĐẤU LA 34 121.171 38

1 2 3 4 5 6 7