Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 166 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Chí Tôn Chư Thiên 158 1.277.627 71

2. Cực Phẩm Diêm La Hệ Thống 5 8.625 12

3. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 186 1.670.857 153

4. Ngự Linh Thế Giới 363 6.473.136 674

5. Thiên Châu Biến 19 39.197 9

6. Tuyệt Thế Võ Thần 297 4.246.513 357

7. Vạn Giới Tiên Tung 224 2.057.407 257

8. Vĩnh Hằng Chí Tôn 204 2.413.397 226

9. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 14 28.488 3

10. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 13.053 1

11. Bách Luyện Thành Thần 477 7.426.724 1.018

12. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 27.241 4

13. Bộ Thiên Ca 18 4.552 20

14. BỒNG LAI TIÊN THI 4 9.437 3

15. CAO ĐẲNG LINH HỒN 43 104.308 22

16. CHÍ TÔN THẦN MA 99 427.635 14

17. CHÍ TÔN VÕ ĐẾ 97 159.223 1

18. CHIẾM CÁI ĐỈNH NÚI LÀM ĐẠI VƯƠNG 17 20.704 12

19. CHIẾN ĐỈNH 23 21.449 1

20. CHÍN NĂM NGHĨA VỤ TU CHÂN 6 5.636 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9