Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 104 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 155 1.423.330 147

2. Ngự Linh Thế Giới 294 5.567.539 598

3. Thiên Châu Biến 4 4.894 2

4. Tuyệt Thế Võ Thần 237 3.434.434 336

5. Vạn Giới Tiên Tung 157 1.406.588 245

6. Vĩnh Hằng Chí Tôn 165 1.986.562 203

7. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 9 19.268 2

8. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 6.809 1

9. Bách Luyện Thành Thần 364 5.999.432 894

10. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 22.463 3

11. BỒNG LAI TIÊN THI 2 4.969 2

12. CHÍ TÔN THẦN MA 27 68.734 9

13. Chó Mèo Đoạt Sẻ! new 2019 1 2.934 11

14. CHỦ THẦN QUẬT KHỞI 34 72.425 23

15. Chư Thiên Ký 160 837.085 80

16. Chúng bạn trai dị giới của tôi 1 584 0

17. CHUNG CỰC ĐẤU LA 18 59.381 25

18. CỔ CHÂN NHÂN 7 12.016 8

19. Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên 166 777.622 47

20. CUỘC SỐNG THOÁI ẨN CỦA VÕ LÂM CHI VƯƠNG 34 163.566 34

1 2 3 4 5 6