Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 46 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 121 1.085.453 128

2. Ngự Linh Thế Giới 259 4.894.378 533

3. Tuyệt Thế Võ Thần 205 2.846.378 308

4. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 3 1.730 0

5. BỒNG LAI TIÊN THI 2 2.095 2

6. CHỦ THẦN QUẬT KHỞI 34 63.147 23

7. Chư Thiên Ký 122 596.928 67

8. CỔ CHÂN NHÂN 1 2.490 4

9. Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên 137 672.010 44

10. CUỒNG NỮ TRỌNG SINH - HOÀN KHỐ THẤT HOÀNG PHI 2 1.729 1

11. CỬU DƯƠNG THẦN VƯƠNG 27 44.623 10

12. Đấu Phá Thương Khung 243 8.575.727 3.000

13. Du Thế Vô Song 40 109.237 17

14. Linh Võ Đế Tôn 107 691.883 68

15. MANG THEO NỮ THẦN BÊN CẠNH 4 3.617 1

16. NGÃ DỤC PHONG THIÊN 31 61.962 18

17. NGHỊCH THIÊN TÀ THẦN 21 44.635 15

18. NGOẠI KHOA KIẾM TIÊN 13 11.654 5

19. Ngự Thiên 23 62.700 5

20. NHẤT PHẨM CAO THỦ 19 44.920 9

1 2 3