Truyện đã được dời về địa chỉ: https://blogtruyen.com/c4280/conan-chap-708