Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings update chap 94

truyện tranh Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings
SƠ LƯỢC
Để làm Lee Gun chú ý, ngay ngày đầu đi học, Hanmi đã nói dối một chuyện. Nhưng cô nàng lại bị lời nói dối này "gậy ông đập lưng ông" và cuốn cô vào vô số tình huống dở khóc dở cười với ông anh họ Junhyuk.
- Bộ truyện được lấy cảm hứng từ bộ phim Gia Đình Là Số Một (Unstoppable High Kick) với nhiều tình huống sitcom nhức nách xuyên suốt tác phẩm được xâu chuỗi cùng nhau

Tên khác: Đôi Anh Em Bá Đạo! (Tt8)

Tác giả: WILLOW

Nguồn: lạc thiên nhóm TruyenTranh8.com

Nhóm dịch: Nhóm Lạc Thiên

Thể loại: Comedy Manhwa Romance School Life Slice of life Webtoon

Đăng bởi: Kawaisou Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: ꧁༺Ovuvuevuevue enyetuenwuevue ugbemugbem Osas༻꧂

Số lượt xem: 236591 Theo dõi: 321

Update: 02/04/2018 11:31



TỔNG HỢP (97 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 94 02/04/2018 11:31

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 93 30/03/2018 17:21

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 92 30/03/2018 17:21

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 91 30/03/2018 17:21

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 90 30/03/2018 17:20

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 89 17/01/2018 12:15

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 88 01/12/2017 20:30

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 87 01/12/2017 20:30

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 86 15/11/2017 10:59

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 85 15/11/2017 10:44

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 84 15/11/2017 10:43

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 83 15/11/2017 10:43

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 82 14/09/2017 20:46

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 81 18/08/2017 19:00

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 80 18/08/2017 18:59

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 79 18/08/2017 18:59

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 78 20/07/2017 13:46

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 77 20/07/2017 13:46

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 76 02/07/2017 16:22

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 75 06/06/2017 17:04

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 74 05/06/2017 22:58

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 73 05/06/2017 11:58

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 72 03/06/2017 17:29

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 71 03/06/2017 17:29

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 70 02/06/2017 12:00

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 69 02/06/2017 12:00

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 68 20/03/2017 15:36

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 67 19/03/2017 14:56

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 66 22/02/2017 18:51

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 65 21/02/2017 18:42

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 64 20/02/2017 19:21

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 63 19/02/2017 19:08

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 62 18/02/2017 18:37

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 61 17/02/2017 18:46

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 60 16/02/2017 20:20

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 59 22/01/2017 23:23

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 58 10/01/2017 19:39

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 57 09/01/2017 10:37

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 56 09/01/2017 10:37

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 55 30/12/2016 09:39

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 54 18/12/2016 09:54

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 53 11/12/2016 17:12

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 52 08/12/2016 21:31

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 51.5 08/12/2016 21:31

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 51 04/12/2016 19:45

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 50 28/11/2016 11:38

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 49 22/11/2016 20:14

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 48 22/11/2016 17:53

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 47 21/11/2016 18:58

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 46 19/11/2016 23:49

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 45 25/10/2016 23:15

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 44 22/10/2016 19:33

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 43 10/10/2016 21:39

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 42 06/10/2016 10:21

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 41 02/10/2016 23:35

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 40 25/09/2016 09:40

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 39 24/09/2016 20:27

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 38 22/09/2016 09:22

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 37 21/09/2016 19:52

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 36 19/09/2016 19:58

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 35 18/09/2016 19:47

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 34 15/09/2016 20:06

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 33 12/09/2016 19:34

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 32 07/09/2016 07:39

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 31 05/09/2016 10:48

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 30 03/09/2016 20:17

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 29 27/08/2016 16:20

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 28 18/08/2016 22:56

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 27 13/08/2016 21:42

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 26.5 13/08/2016 21:42

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 26 10/08/2016 11:35

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 25 09/08/2016 17:41

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 24 09/08/2016 17:41

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 23 04/08/2016 12:27

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 22 04/08/2016 12:27

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 21 21/07/2016 13:16

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 20 18/07/2016 21:23

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 19 12/07/2016 20:04

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 18 08/07/2016 19:56

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 17 05/07/2016 22:25

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 16 05/07/2016 13:24

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 15 04/07/2016 11:41

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 14 03/07/2016 15:13

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 13 02/07/2016 22:03

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 12 02/07/2016 19:41

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 11 02/07/2016 12:53

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 10 29/06/2016 20:13

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 9 28/06/2016 11:47

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 8 27/06/2016 09:51

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 7 26/06/2016 17:53

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 6 26/06/2016 00:16

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 5 24/06/2016 13:14

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 4 18/06/2016 12:30

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 3 09/04/2016 19:25

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 2 04/04/2016 19:54

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 1 04/04/2016 19:53

Đôi Anh Em Bá Đạo - Unstoppable Siblings chap 0 04/04/2016 19:53

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh My Doll House Chap 011 - Ecchi nặng
  • truyện tranh Nukoduke! - Mèo Siêu Kute  | Chap 092 HOT!!!
  • truyện tranh Beast 9 | Chap 005 HOT!!
  • truyện tranh Cánh Hoa Luân Hồi | Chap 029 HOT!!
  • truyện tranh Hiniiru - ĐMT chap 7.2
loading...

Đang tải...



ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!