Thể loại Horror

Horror = rùng rợn, nghe cái tên là biết thể loại này có nội dung như thế nào. Nó làm cho bạn kinh hãi, khiếp sơ, ghê tởm, có thể gây sock - một loại không dùng cho người yếu tim.

Có 863 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Bóng Tối Ma Quỷ 2 73.567 0

2. Chí Tôn Chư Thiên 44 263.528 30

3. Chiếc Lồng Phù Thủy 1 72.336 2

4. Chung Quỳ sâm lâm 2 67.984 1

5. Con Đường Kỳ Bí 3 66.420 0

6. Gift ± 66 406.308 59

7. Hanako Và Người Kể Truyền Thuyết 9 72.508 4

8. Happy Sugar Life (yuriin) 7 20.876 18

9. I, Vampire 1 72.910 3

10. M.I.A - JAKJEONJUNG SILJONG MANHWA 35 92.395 6

11. Sinh Tồn 2 67.815 2

12. STREET FIGHTER ORIGINS 4 82.032 5

13. Tầng 19 Địa Ngục 49 113.552 4

14. Thần Ảnh Mê Hành 33 68.979 6

15. Thủ Mộ Bút Ký 33 109.694 6

16. TRƯỜNG HỌC NHÂN NGƯ 1 67.300 8

17. Trường trung học Linh Hồ quái sự 8 68.442 0

18. VERSUS THE EARTH 2 71.312 13

19. Wonderland 12 75.620 11

20. :REverSAL 13 130.273 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]