Thể loại Horror

Horror = rùng rợn, nghe cái tên là biết thể loại này có nội dung như thế nào. Nó làm cho bạn kinh hãi, khiếp sơ, ghê tởm, có thể gây sock - một loại không dùng cho người yếu tim.

Có 899 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. BLACK JUNE 6 16.074 6

2. Bóng Tối Ma Quỷ 2 78.600 0

3. Chí Tôn Chư Thiên 58 412.920 37

4. Chiếc Lồng Phù Thủy 1 76.060 2

5. CHOUSOU NO BABEL 16 52.909 22

6. Chung Quỳ sâm lâm 4 73.244 3

7. Con Đường Kỳ Bí 3 69.467 0

8. Deep (Towoo) 28 8.316 2

9. Gift ± 73 585.794 85

10. Hanako Và Người Kể Truyền Thuyết 9 76.786 4

11. Happy Sugar Life (yuriin) 7 27.688 17

12. Hoàng Đế Máu Lạnh Của Tôi 1 816 0

13. I, Vampire 1 76.062 3

14. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 2 6.973 10

15. M.I.A - JAKJEONJUNG SILJONG MANHWA 35 96.701 6

16. Sinh Tồn 2 71.419 2

17. STREET FIGHTER ORIGINS 4 85.373 5

18. Tầng 19 Địa Ngục 49 124.989 4

19. Thần Ảnh Mê Hành 45 108.414 6

20. Thủ Mộ Bút Ký 50 123.513 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]