Thể loại Horror

Horror = rùng rợn, nghe cái tên là biết thể loại này có nội dung như thế nào. Nó làm cho bạn kinh hãi, khiếp sơ, ghê tởm, có thể gây sock - một loại không dùng cho người yếu tim.

Có 873 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. BLACK JUNE 6 11.647 6

2. Bóng Tối Ma Quỷ 2 75.018 0

3. Chí Tôn Chư Thiên 44 268.943 30

4. Chiếc Lồng Phù Thủy 1 73.389 2

5. Chung Quỳ sâm lâm 3 68.866 1

6. Con Đường Kỳ Bí 3 67.250 0

7. Gift ± 66 528.876 68

8. Hanako Và Người Kể Truyền Thuyết 9 73.765 4

9. Happy Sugar Life (yuriin) 7 23.551 18

10. I, Vampire 1 73.787 3

11. M.I.A - JAKJEONJUNG SILJONG MANHWA 35 93.798 6

12. Sinh Tồn 2 68.802 2

13. STREET FIGHTER ORIGINS 4 82.964 5

14. Tầng 19 Địa Ngục 49 116.783 4

15. Thần Ảnh Mê Hành 40 92.249 6

16. Thủ Mộ Bút Ký 33 111.296 6

17. TRƯỜNG HỌC NHÂN NGƯ 1 68.253 8

18. Trường trung học Linh Hồ quái sự 8 69.311 0

19. VERSUS THE EARTH 2 72.760 13

20. Wonderland 12 76.898 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]