Thể loại Horror

Horror = rùng rợn, nghe cái tên là biết thể loại này có nội dung như thế nào. Nó làm cho bạn kinh hãi, khiếp sơ, ghê tởm, có thể gây sock - một loại không dùng cho người yếu tim.

Có 912 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. BLACK JUNE 6 19.481 6

2. Bóng Tối Ma Quỷ 2 81.267 0

3. Chí Tôn Chư Thiên 66 539.485 40

4. Chiếc Lồng Phù Thủy 1 78.203 2

5. CHOUSOU NO BABEL 16 57.103 22

6. Chung Quỳ sâm lâm 4 75.224 4

7. Con Đường Kỳ Bí 3 71.246 0

8. Deep (Towoo) 28 12.376 2

9. Gift ± 73 605.216 88

10. Hanako Và Người Kể Truyền Thuyết 9 79.179 4

11. Happy Sugar Life (yuriin) 8 34.716 33

12. Hoàng Đế Máu Lạnh Của Tôi 1 2.620 0

13. I, Vampire 1 77.912 3

14. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 3 14.121 12

15. M.I.A - JAKJEONJUNG SILJONG MANHWA 35 99.214 6

16. Sinh Tồn 2 73.547 2

17. STREET FIGHTER ORIGINS 4 87.388 5

18. Tầng 19 Địa Ngục 49 130.893 4

19. Thần Ảnh Mê Hành 56 140.196 8

20. Thủ Mộ Bút Ký 60 128.945 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]