Thể loại Horror

Horror = rùng rợn, nghe cái tên là biết thể loại này có nội dung như thế nào. Nó làm cho bạn kinh hãi, khiếp sơ, ghê tởm, có thể gây sock - một loại không dùng cho người yếu tim.

Có 892 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. BLACK JUNE 6 13.912 6

2. Bóng Tối Ma Quỷ 2 76.523 0

3. Chí Tôn Chư Thiên 50 338.612 35

4. Chiếc Lồng Phù Thủy 1 74.614 2

5. CHOUSOU NO BABEL 7 21.773 9

6. Chung Quỳ sâm lâm 3 69.953 1

7. Con Đường Kỳ Bí 3 68.223 0

8. Deep (Towoo) 28 4.625 2

9. Gift ± 66 541.328 68

10. Hanako Và Người Kể Truyền Thuyết 9 75.175 4

11. Happy Sugar Life (yuriin) 7 25.757 18

12. I, Vampire 1 74.837 3

13. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 1 3.683 9

14. M.I.A - JAKJEONJUNG SILJONG MANHWA 35 95.206 6

15. Sinh Tồn 2 69.997 2

16. STREET FIGHTER ORIGINS 4 84.084 5

17. Tầng 19 Địa Ngục 49 120.156 4

18. Thần Ảnh Mê Hành 45 104.893 6

19. Thủ Mộ Bút Ký 40 119.581 7

20. TRƯỜNG HỌC NHÂN NGƯ 1 69.378 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]