Thể loại Horror

Horror = rùng rợn, nghe cái tên là biết thể loại này có nội dung như thế nào. Nó làm cho bạn kinh hãi, khiếp sơ, ghê tởm, có thể gây sock - một loại không dùng cho người yếu tim.

Có 833 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Bóng Tối Ma Quỷ 2 58.582 0

2. Chí Tôn Chư Thiên 43 234.531 30

3. Chiếc Lồng Phù Thủy 1 57.672 1

4. Chung Quỳ sâm lâm 2 53.567 1

5. Con Đường Kỳ Bí 3 52.055 0

6. Gift ± 57 352.657 55

7. Hanako Và Người Kể Truyền Thuyết 9 57.837 4

8. Happy Sugar Life (yuriin) 8 4.117 11

9. I, Vampire 1 58.783 3

10. M.I.A - JAKJEONJUNG SILJONG MANHWA 35 78.064 6

11. Sinh Tồn 2 53.967 2

12. STREET FIGHTER ORIGINS 4 68.289 5

13. Tầng 19 Địa Ngục 49 96.711 4

14. Thần Ảnh Mê Hành 22 27.623 4

15. Thủ Mộ Bút Ký 28 93.589 5

16. TRƯỜNG HỌC NHÂN NGƯ 1 53.857 8

17. Trường trung học Linh Hồ quái sự 8 54.984 0

18. VERSUS THE EARTH 2 57.562 13

19. Wonderland 12 62.097 11

20. :REverSAL 13 117.294 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]