Thể loại Horror

Horror = rùng rợn, nghe cái tên là biết thể loại này có nội dung như thế nào. Nó làm cho bạn kinh hãi, khiếp sơ, ghê tởm, có thể gây sock - một loại không dùng cho người yếu tim.

Có 817 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Bóng Tối Ma Quỷ 2 28.886 0

2. Chí Tôn Chư Thiên 40 182.505 28

3. Chiếc Lồng Phù Thủy 1 28.272 1

4. Chung Quỳ sâm lâm 2 24.415 1

5. Con Đường Kỳ Bí 3 22.976 0

6. Gift ± 49 286.602 52

7. Hanako Và Người Kể Truyền Thuyết 9 28.456 4

8. I, Vampire 1 30.214 3

9. M.I.A - JAKJEONJUNG SILJONG MANHWA 35 49.431 6

10. Sinh Tồn 2 26.135 2

11. STREET FIGHTER ORIGINS 4 40.588 5

12. Tầng 19 Địa Ngục 49 65.048 4

13. Thủ Mộ Bút Ký 19 47.130 3

14. TRƯỜNG HỌC NHÂN NGƯ 1 26.506 8

15. Trường trung học Linh Hồ quái sự 8 27.701 0

16. VERSUS THE EARTH 2 30.053 13

17. Wonderland 10 29.459 8

18. :REverSAL 13 90.635 26

19. [AoD] Greatest Outcast 3 39.755 53

20. [CMT] Homunculus 158 1.595.001 267

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]