Thể loại Video Clip

Có 9 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. bleach-phim 6 42.073 24

2. đáp án hoàn hảo 2 51.223 17

3. Densetsu no Yuusha no Densetsu 5 49.790 12

4. Densetsu No Yuusha No Densetsu 1 46.419 3

5. Nhạc 1 13.880 44

6. Nhạc Japan hay cho Người muốn nghe 1 13.122 26

7. One piece The Movie 13 89.290 68

8. Steven Universe comics đã ra chap 2 2 7.536 2

9. VoCaLoiD VIP 738 1.118.638 25.792