Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 71 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 73.040 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 1 3.689 9

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 66.587 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 98.346 22

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 70.449 6

6. alice......again? 15 97.927 86

7. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 74.230 13

8. ảnh chế conan 6 201.487 45

9. ANTIDOTE 19 204.425 159

10. Attack On Avengers 1 53.572 12

11. Báo ân cha mẹ 1 45.502 3

12. Boruto 2 68.351 19

13. Bựa Nương 40 168.030 17

14. CAB Magazine 2012 1 49.462 13

15. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 41.888 14

16. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 57.354 28

17. Chii's Sweet Home 122 286.336 35

18. Coffee 18 46.006 8

19. credit the eales group 1 39.417 5

20. DarknessHN club-TGUM 3- Gravity 1 38.305 9

1 2 3 4