Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 73 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 75.943 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 3 14.124 12

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 69.600 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 99.959 22

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 73.158 6

6. Ác Ma Màu Hồng 2 2.416 8

7. alice......again? 15 100.639 86

8. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 77.205 13

9. ảnh chế conan 6 205.073 45

10. ANTIDOTE 19 207.315 159

11. Attack On Avengers 1 54.836 12

12. Báo ân cha mẹ 1 47.985 3

13. Boruto 2 74.608 19

14. Bựa Nương 40 175.823 17

15. CAB Magazine 2012 1 50.395 13

16. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 42.989 14

17. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 60.460 28

18. Chii's Sweet Home 122 289.984 35

19. Cô Vợ Lạnh Lùng của Thiếu Bang Chủ 1 4.345 10

20. Coffee 18 48.622 8

1 2 3 4