Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 71 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 71.932 1

2. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 65.576 9

3. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 97.806 22

4. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 69.590 6

5. alice......again? 15 97.025 86

6. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 73.251 13

7. ảnh chế conan 6 200.237 45

8. ANTIDOTE 19 203.545 159

9. Attack On Avengers 1 53.138 12

10. Báo ân cha mẹ 1 44.681 3

11. Boruto 2 66.049 19

12. Bựa Nương 40 165.976 17

13. CAB Magazine 2012 1 49.165 13

14. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 41.539 14

15. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 56.281 28

16. Chii's Sweet Home 122 285.230 35

17. Coffee 18 45.167 8

18. credit the eales group 1 38.601 5

19. DarknessHN club-TGUM 3- Gravity 1 38.010 9

20. DBON 7 276.605 334

1 2 3 4