Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 71 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 74.323 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 2 6.974 10

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 67.842 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 99.021 22

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 71.541 6

6. alice......again? 15 99.016 86

7. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 75.391 13

8. ảnh chế conan 6 202.945 45

9. ANTIDOTE 19 205.668 159

10. Attack On Avengers 1 54.148 12

11. Báo ân cha mẹ 1 46.492 3

12. Boruto 2 71.120 19

13. Bựa Nương 40 171.146 17

14. CAB Magazine 2012 1 49.863 13

15. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 42.366 14

16. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 58.636 28

17. Chii's Sweet Home 122 287.748 35

18. Coffee 18 47.063 8

19. credit the eales group 1 40.421 5

20. DarknessHN club-TGUM 3- Gravity 1 38.692 9

1 2 3 4