Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 70 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 70.908 1

2. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 64.681 9

3. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 97.244 22

4. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 68.840 6

5. alice......again? 15 96.216 86

6. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 72.424 13

7. ảnh chế conan 6 199.112 45

8. ANTIDOTE 19 202.729 159

9. Attack On Avengers 1 52.650 12

10. Báo ân cha mẹ 1 43.972 3

11. Boruto 2 63.523 19

12. Bựa Nương 40 163.391 17

13. CAB Magazine 2012 1 48.864 13

14. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 41.175 14

15. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 55.327 28

16. Chii's Sweet Home 122 283.883 35

17. Coffee 18 44.416 8

18. credit the eales group 1 37.899 5

19. DarknessHN club-TGUM 3- Gravity 1 37.711 9

20. DBON 7 275.618 334

1 2 3 4