Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 69 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 80.344 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 3 19.234 12

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 74.021 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 103.241 22

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 76.517 6

6. alice......again? 15 104.365 86

7. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 81.349 13

8. ảnh chế conan 6 217.060 45

9. ANTIDOTE 19 211.157 159

10. Attack On Avengers 1 57.017 12

11. Báo ân cha mẹ 1 51.064 3

12. Boruto 2 82.277 19

13. Bựa Nương 40 188.566 17

14. CAB Magazine 2012 1 52.157 13

15. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 44.900 14

16. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 64.652 29

17. Chii's Sweet Home 122 294.687 35

18. Cô Vợ Lạnh Lùng của Thiếu Bang Chủ 1 8.201 10

19. Coffee 18 51.891 8

20. credit the eales group 1 44.870 5

1 2 3 4