Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 72 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 81.338 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 3 20.898 13

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 75.967 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 104.893 22

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 77.349 6

6. alice......again? 15 105.284 86

7. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 82.513 13

8. ảnh chế conan 6 218.823 45

9. ANTIDOTE 19 212.100 159

10. Attack On Avengers 1 57.828 12

11. Báo ân cha mẹ 1 51.750 3

12. Boruto 2 83.737 19

13. Bựa Nương 40 192.585 17

14. CAB Magazine 2012 1 52.872 13

15. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 45.663 15

16. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 65.702 29

17. Chii's Sweet Home 122 296.363 35

18. Chú Bé Rồng - Ryuuroden 2 5.092 10

19. Cô Vợ Lạnh Lùng của Thiếu Bang Chủ 1 9.242 10

20. Coffee 18 52.700 8

1 2 3 4