Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 72 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 82.520 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 3 22.602 13

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 77.685 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 106.657 22

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 78.178 6

6. alice......again? 15 106.227 86

7. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 83.797 13

8. ảnh chế conan 6 220.711 45

9. ANTIDOTE 19 213.189 159

10. Attack On Avengers 1 58.699 12

11. Báo ân cha mẹ 1 52.482 3

12. Boruto 2 85.639 19

13. Bựa Nương 40 196.226 17

14. CAB Magazine 2012 1 53.600 13

15. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 46.428 15

16. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 66.787 29

17. Chii's Sweet Home 122 298.730 35

18. Chú Bé Rồng - Ryuuroden 2 7.204 10

19. Cô Vợ Lạnh Lùng của Thiếu Bang Chủ 1 10.214 10

20. Coffee 18 53.524 8

1 2 3 4