Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 71 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 79.088 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 3 17.730 12

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 72.286 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 101.884 22

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 75.556 6

6. alice......again? 15 103.217 86

7. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 80.014 13

8. ảnh chế conan 6 214.875 45

9. ANTIDOTE 19 209.958 159

10. Attack On Avengers 1 56.103 12

11. Báo ân cha mẹ 1 50.193 3

12. Boruto 2 80.283 19

13. Bựa Nương 40 183.872 17

14. CAB Magazine 2012 1 51.499 13

15. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 44.168 14

16. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 63.381 29

17. Chii's Sweet Home 122 293.059 35

18. Cô Vợ Lạnh Lùng của Thiếu Bang Chủ 1 7.179 10

19. Coffee 18 50.938 8

20. credit the eales group 1 44.050 5

1 2 3 4