Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 70 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 27.250 1

2. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 25.581 9

3. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 59.171 22

4. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 30.311 6

5. alice......again? 15 63.414 86

6. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 40.794 13

7. ảnh chế conan 6 166.886 45

8. ANTIDOTE 19 171.798 159

9. Attack On Avengers 1 24.662 12

10. Báo ân cha mẹ 1 16.355 3

11. Boruto 2 38.135 19

12. Bựa Nương 40 135.183 17

13. CAB Magazine 2012 1 26.531 13

14. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 19.559 14

15. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 32.782 28

16. Chii's Sweet Home 122 261.008 35

17. Coffee 18 23.780 8

18. credit the eales group 1 17.926 5

19. DarknessHN club-TGUM 3- Gravity 1 20.054 9

20. DBON 7 256.368 334

1 2 3 4