Thể loại Comedy

Thể loại có nội dung trong sáng và cảm động, thường có tình tiết gây cười, xung đột nhẹ nhàng.

Có 4710 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. [LH] LADY JUSTICE MANGA 8 100.164 30

2. Acaria 8 91.093 20

3. Americano - Exodus (tt.tv) 24 47.739 7

4. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 88.078 10

5. Bạch Dạ Lung Linh 1 2.502 1

6. BALLS FRIEND 13 106.224 20

7. Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi 40 131.870 3

8. Bạn Trai Là Ngôi Sao 5 43.553 4

9. Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu 24 42.491 4

10. Boy On The Run 21 110.826 11

11. Cách Yêu Của Ác Ma 3 8.066 2

12. Cái Gì! Cái Gì! 6 77.751 9

13. Chí Tôn Chư Thiên 44 268.944 30

14. Có Lẽ Là Ở Tương Lai 7 40.474 1

15. Cross-Epoch [Màu] 1 71.262 0

16. Cuộc Sống Đời Thường Của Spring Và Roll 6 78.577 3

17. Cuộc Sống Màu Đào 8 72.439 0

18. Đại Đường Trừ Yêu Sư 4 67.654 2

19. Đại Ma Vương Chuyển Tới Nhà Tôi 8 73.854 3

20. Đạo Sĩ Cưới Ta Đi! 4 28.268 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]