Thể loại Comedy

Thể loại có nội dung trong sáng và cảm động, thường có tình tiết gây cười, xung đột nhẹ nhàng.

Có 4771 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. [LH] LADY JUSTICE MANGA 8 102.776 31

2. Acaria 8 92.439 20

3. Americano - Exodus (tt.tv) 24 49.910 10

4. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 89.721 10

5. Arasa Quest 1 4.903 18

6. Bạch Dạ Lung Linh 2 4.117 1

7. BALLS FRIEND 17 108.239 24

8. Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi 49 139.813 4

9. Bạn Trai Là Ngôi Sao 5 46.803 4

10. Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu 30 49.400 4

11. Boy On The Run 21 112.440 11

12. Cách Yêu Của Ác Ma 3 11.776 2

13. Cái Gì! Cái Gì! 6 79.351 9

14. Chí Tôn Chư Thiên 50 338.621 35

15. Có Lẽ Là Ở Tương Lai 7 42.756 1

16. Cross-Epoch [Màu] 1 72.228 0

17. Cuộc Sống Đời Thường Của Spring Và Roll 6 81.435 3

18. Cuộc Sống Màu Đào 8 74.170 0

19. Đại Đường Trừ Yêu Sư 4 68.741 2

20. Đại Ma Vương Chuyển Tới Nhà Tôi 8 75.309 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]