Thể loại Comedy

Thể loại có nội dung trong sáng và cảm động, thường có tình tiết gây cười, xung đột nhẹ nhàng.

Có 4553 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. [LH] LADY JUSTICE MANGA 8 81.965 30

2. Acaria 7 74.368 15

3. Americano - Exodus (tt.tv) 24 29.649 7

4. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 71.596 10

5. BALLS FRIEND 13 89.467 20

6. Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi 26 97.568 3

7. Bạn Trai Là Ngôi Sao 2 22.688 2

8. Boy On The Run 21 93.913 8

9. Cái Gì! Cái Gì! 6 61.448 9

10. Chí Tôn Chư Thiên 43 234.529 30

11. Có Lẽ Là Ở Tương Lai 5 22.180 1

12. Cross-Epoch [Màu] 1 55.848 0

13. Cuộc Sống Đời Thường Của Spring Và Roll 6 60.495 3

14. Cuộc Sống Màu Đào 8 55.932 0

15. Đại Đường Trừ Yêu Sư 4 52.357 2

16. Đại Ma Vương Chuyển Tới Nhà Tôi 8 57.895 2

17. Đạo Sĩ Cưới Ta Đi! 3 10.324 2

18. Đệ Đệ Tôi Là Người Ngoài Hành Tinh 5 54.417 5

19. Dekisokonai no Monster Trainer 3 91.089 120

20. Điện Thoại Của Tôi Làm Phản 3 22.910 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]