Thể loại Comedy

Thể loại có nội dung trong sáng và cảm động, thường có tình tiết gây cười, xung đột nhẹ nhàng.

Có 4646 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. [LH] LADY JUSTICE MANGA 8 98.011 30

2. Acaria 8 89.967 19

3. Americano - Exodus (tt.tv) 24 45.553 7

4. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 86.676 10

5. BALLS FRIEND 13 104.641 20

6. Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi 29 118.915 3

7. Bạn Trai Là Ngôi Sao 4 40.473 4

8. Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu 16 31.584 3

9. Boy On The Run 21 109.206 9

10. Cách Yêu Của Ác Ma 3 5.834 2

11. Cái Gì! Cái Gì! 6 76.503 9

12. Chí Tôn Chư Thiên 44 263.527 30

13. Có Lẽ Là Ở Tương Lai 7 38.541 1

14. Cross-Epoch [Màu] 1 70.275 0

15. Cuộc Sống Đời Thường Của Spring Và Roll 6 76.245 3

16. Cuộc Sống Màu Đào 8 70.920 0

17. Đại Đường Trừ Yêu Sư 4 66.687 2

18. Đại Ma Vương Chuyển Tới Nhà Tôi 8 72.629 2

19. Đạo Sĩ Cưới Ta Đi! 4 26.767 3

20. Đệ Đệ Tôi Là Người Ngoài Hành Tinh 5 68.610 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]