Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 676 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 9 25.484 7

2. Americano - Exodus (tt.tv) 24 69.544 12

3. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 100.471 11

4. Anh chàng háo sắc 1 10.845 0

5. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 78.069 0

6. Dai 3 no Gideon 1 80.292 5

7. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 135.299 6

8. Goyoukin 7 82.479 0

9. Hangah, Lee 16 80.529 1

10. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 8 88.293 4

11. Kantai Collection - Gift and Promises 1 51.419 24

12. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 255 1.791.553 510

13. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 532.050 220

14. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 59 146.790 8

15. Perfect Half 41 1.069.357 243

16. THE SCHOLAR'S REINCARNATION 37 462.084 59

17. World Witches Series - Contrail Of Witches 1 11.791 2

18. [Aph Doujinshi] Independence Sky 2 73.100 0

19. [CMT] Itsuwaribito Utsuho 25 181.542 52

20. [K]9- Bakumatsu Renka Karyuu KenshIden 4 88.987 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]