Psyren update fix 2-70

truyện tranh Psyren
SƠ LƯỢC
Psyren
Tên Truyện : Psyren
Tác giả + họa sĩ: IWASHIRO Toshiaki
Nguồn : 1->62 truongton.net
Biên Dịch : Zephiel
Editor : Zephiel

Tác giả: IWASHIRO Toshiaki

Nguồn: truongton.net, VCL Pirates

Nhóm dịch: Truongton.net Comicvn.net

Thể loại: Action Adventure Martial Arts Mystery Shounen

Đăng bởi: ¤¸¸.♬phắc cần quao xịt`♬¸¸.♩.. Trạng thái: Đã hoàn thành

Tham gia update: Ngankvn , blackheaven , Phạm Duy

Số lượt xem: 3515715 Theo dõi: 1804

Update: 02/07/2017 16:17TỔNG HỢP (146 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Psyren chap 145 - end 18/04/2012 15:58

Psyren chap 144 18/04/2012 15:57

Psyren chap 143 18/04/2012 15:57

Psyren chap 142 18/04/2012 15:57

Psyren chap 141 18/04/2012 15:56

Psyren chap 140 18/04/2012 15:56

Psyren chap 139 18/04/2012 15:56

Psyren chap 138 18/04/2012 15:55

Psyren chap 137 18/04/2012 15:55

Psyren chap 136 18/04/2012 15:55

Psyren chap 135 18/04/2012 15:55

Psyren chap 134 18/04/2012 15:55

Psyren chap 133 18/04/2012 15:54

Psyren chap 132 18/04/2012 15:54

Psyren chap 131 18/04/2012 15:54

Psyren chap 130 18/04/2012 15:54

Psyren chap 129 18/04/2012 15:53

Psyren chap 128 18/04/2012 15:53

Psyren chap 127 18/04/2012 15:53

Psyren chap 126 18/04/2012 15:52

Psyren chap 125 18/04/2012 15:52

Psyren chap 124 18/04/2012 15:52

Psyren chap 123 18/04/2012 15:52

Psyren chap 122 18/04/2012 15:51

Psyren chap 121 18/04/2012 15:51

Psyren chap 120 18/04/2012 15:51

Psyren chap 119 18/04/2012 15:51

Psyren chap 118 18/04/2012 15:50

Psyren chap 117 18/04/2012 15:50

Psyren chap 116 18/04/2012 15:50

Psyren chap 115 18/04/2012 15:49

Psyren chap 114 18/04/2012 15:50

Psyren chap 113 18/04/2012 15:49

Psyren chap 112 18/04/2012 15:49

Psyren chap 111 18/04/2012 15:48

Psyren chap 110 18/04/2012 15:48

Psyren chap 109 18/04/2012 15:48

Psyren chap 108 18/04/2012 15:48

Psyren chap 107 18/04/2012 15:47

Psyren chap 106 18/04/2012 15:47

Psyren chap 105 18/04/2012 15:47

Psyren chap 104 18/04/2012 15:47

Psyren chap 103 18/04/2012 15:46

Psyren chap 102 18/04/2012 15:46

Psyren chap 101 18/04/2012 15:46

Psyren chap 100 18/04/2012 15:45

Psyren chap 99 18/04/2012 15:45

Psyren chap 98 18/04/2012 15:44

Psyren chap 97 18/04/2012 15:44

Psyren chap 96 18/04/2012 15:44

Psyren chap 95 18/04/2012 15:44

Psyren chap 94 18/04/2012 15:44

Psyren chap 93 18/04/2012 15:43

Psyren chap 92 18/04/2012 15:43

Psyren chap 91 18/04/2012 15:42

Psyren chap 90 18/04/2012 15:42

Psyren chap 89 18/04/2012 15:42

Psyren chap 88 18/04/2012 15:42

Psyren chap 87 18/04/2012 15:41

Psyren chap 86 18/04/2012 15:41

Psyren chap 85 18/04/2012 15:41

Psyren chap 84 18/04/2012 15:40

Psyren chap 83 18/04/2012 15:40

Psyren chap 82 18/04/2012 15:40

Psyren chap 81 18/04/2012 15:40

Psyren chap 80 18/04/2012 15:39

Psyren chap 79 18/04/2012 15:39

Psyren chap 78 18/04/2012 15:39

Psyren chap 77 18/04/2012 15:39

Psyren chap 76 18/04/2012 15:38

Psyren chap 75 18/04/2012 15:38

Psyren chap 74 18/04/2012 15:38

Psyren chap 73 18/04/2012 15:38

Psyren chap 72 18/04/2012 15:37

Psyren chap 71 18/04/2012 15:37

Psyren chap 70 02/07/2017 16:17

Psyren chap 69 02/07/2017 16:17

Psyren chap 68 02/07/2017 16:17

Psyren chap 67 02/07/2017 16:17

Psyren chap 66 02/07/2017 16:17

Psyren chap 65 02/07/2017 16:16

Psyren chap 64 02/07/2017 16:16

Psyren chap 63 02/07/2017 16:16

Psyren chap 62 02/07/2017 16:16

Psyren chap 61 02/07/2017 16:16

Psyren chap 60 02/07/2017 16:16

Psyren chap 59 02/07/2017 16:16

Psyren chap 58 02/07/2017 16:15

Psyren chap 57 02/07/2017 16:15

Psyren chap 56 02/07/2017 16:15

Psyren chap 55 02/07/2017 16:15

Psyren chap 54 02/07/2017 16:15

Psyren chap 53 02/07/2017 16:15

Psyren chap 52 02/07/2017 16:14

Psyren chap 51 02/07/2017 16:14

Psyren chap 50 02/07/2017 16:14

Psyren chap 49 02/07/2017 16:14

Psyren chap 48 02/07/2017 16:14

Psyren chap 47 02/07/2017 16:14

Psyren chap 46 02/07/2017 16:14

Psyren chap 45 02/07/2017 16:13

Psyren chap 44 02/07/2017 16:13

Psyren chap 43 02/07/2017 16:13

Psyren chap 42 02/07/2017 16:13

Psyren chap 41 02/07/2017 16:13

Psyren chap 40 02/07/2017 16:13

Psyren chap 39 02/07/2017 16:13

Psyren chap 38 02/07/2017 16:12

Psyren chap 37 02/07/2017 16:12

Psyren chap 36 02/07/2017 16:12

Psyren chap 35 02/07/2017 16:12

Psyren chap 34 02/07/2017 16:12

Psyren chap 33 02/07/2017 16:12

Psyren chap 32 02/07/2017 16:11

Psyren chap 31 02/07/2017 16:11

Psyren chap 30 02/07/2017 16:11

Psyren chap 29 02/07/2017 16:11

Psyren chap 28 02/07/2017 16:11

Psyren chap 27 02/07/2017 16:11

Psyren chap 26 02/07/2017 16:11

Psyren chap 25 02/07/2017 16:10

Psyren chap 24 02/07/2017 16:10

Psyren chap 23 02/07/2017 16:10

Psyren chap 22 02/07/2017 16:10

Psyren chap 21 02/07/2017 16:10

Psyren chap 20 02/07/2017 16:10

Psyren chap 19 02/07/2017 16:10

Psyren chap 18 02/07/2017 16:09

Psyren chap 17 02/07/2017 16:09

Psyren chap 16 02/07/2017 16:09

Psyren chap 15 02/07/2017 16:09

Psyren chap 14 02/07/2017 16:09

Psyren chap 13 02/07/2017 16:09

Psyren chap 12 02/07/2017 16:08

Psyren chap 11 02/07/2017 16:08

Psyren chap 10 02/07/2017 16:08

Psyren chap 9 02/07/2017 16:08

Psyren chap 8 02/07/2017 16:08

Psyren chap 7 02/07/2017 16:08

Psyren chap 6 02/07/2017 16:07

Psyren chap 5 02/07/2017 16:07

Psyren chap 4 02/07/2017 16:07

Psyren chap 3 02/07/2017 16:07

Psyren chap 3 02/07/2017 16:07

Psyren chap 2 02/07/2017 16:07

Psyren chap 1 06/02/2012 14:54

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!