Tác giả Akane Kotetsu

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Nana Mix! 18 110.427 40

2. Spirit Migration [DROP- Qua lhmanga mà đọc] 17 342.170 591

3. SPIRIT MIGRATION [LH] 27 370.442 165

4. Tubame Syndrome 24 117.817 203