Tác giả Akane Kotetsu

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Nana Mix! 18 111.830 40

2. Spirit Migration [DROP- Qua lhmanga mà đọc] 17 345.195 594

3. SPIRIT MIGRATION [LH] 27 380.069 167

4. Tubame Syndrome 24 119.026 203