Tác giả Nakayama Atsushi

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Love Suicide 1 21.843 39

2. Nejimaki Kagyuu 18 63.338 93

3. URATAROU 24 447.655 120