Tác giả Nakayama Atsushi

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Love Suicide 1 25.268 42

2. Nejimaki Kagyuu 59 229.822 221

3. URATAROU 49 740.501 318