Tác giả Nakayama Atsushi

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Love Suicide 1 27.452 42

2. Nejimaki Kagyuu 62 304.449 256

3. URATAROU 53 827.369 406