Tác giả SORACHI Hideaki

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 13. 2 92.079 20

2. Gintama 591 5.580.784 897

3. Gintama x Sket Dance Crossover 1 33.257 53

4. Shirokuro - Oneshot 1 6.011 9