Tác giả SORACHI Hideaki

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 13. 1 110.743 28

2. Gintama 658 6.957.810 1.128

3. Gintama x Sket Dance Crossover 1 40.868 53

4. Shirokuro - Oneshot 1 10.976 10