Tác giả SORACHI Hideaki

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 13. 1 104.854 24

2. Gintama 629 6.654.699 1.095

3. Gintama x Sket Dance Crossover 1 39.286 53

4. Shirokuro - Oneshot 1 9.573 10