Tác giả SORACHI Hideaki

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 13. 2 103.063 22

2. Gintama 622 6.272.854 1.053

3. Gintama x Sket Dance Crossover 1 37.932 53

4. Shirokuro - Oneshot 1 8.475 10