Tác giả SORACHI Hideaki

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 13. 2 100.928 20

2. Gintama 600 5.815.372 946

3. Gintama x Sket Dance Crossover 1 36.381 53

4. Shirokuro - Oneshot 1 7.147 9