Tác giả SORACHI Hideaki

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 13. 2 101.949 22

2. Gintama 612 6.057.299 992

3. Gintama x Sket Dance Crossover 1 37.075 53

4. Shirokuro - Oneshot 1 7.731 10