Tác giả SORACHI Hideaki

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 13. 1 106.143 24

2. Gintama 629 6.820.272 1.103

3. Gintama x Sket Dance Crossover 1 40.242 53

4. Shirokuro - Oneshot 1 10.392 10