Tác giả SORACHI Hideaki

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 13. 1 103.914 23

2. Gintama 629 6.494.165 1.086

3. Gintama x Sket Dance Crossover 1 38.555 53

4. Shirokuro - Oneshot 1 8.989 10