Tác giả SORACHI Hideaki

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 13. 2 99.962 20

2. Gintama 593 5.642.744 903

3. Gintama x Sket Dance Crossover 1 35.648 53

4. Shirokuro - Oneshot 1 6.509 9