Tác giả SORACHI Hideaki

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 13. 2 68.828 20

2. Gintama 589 5.497.663 886

3. Gintama x Sket Dance Crossover 1 26.073 53

4. Shirokuro - Oneshot 1 5.396 9