Tác giả SORACHI Hideaki

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 13. 2 100.421 20

2. Gintama 597 5.732.403 926

3. Gintama x Sket Dance Crossover 1 36.017 53

4. Shirokuro - Oneshot 1 6.817 9