Truyện đã được dời về địa chỉ: http://blogtruyen.com/c1795/conan-chap-642