Truyện đã được dời về địa chỉ: http://blogtruyen.com/c1812/conan-chap-647