Truyện đã được dời về địa chỉ: http://blogtruyen.com/c72867/conan-chap-846