Truyện đã được dời về địa chỉ: http://blogtruyen.com/c86178/conan-chap-868