lien he qc[Admin] Ra mắt trang Truyện Chữ : TRUYENCHU.NET

Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long - full

truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long

Tên khác: Thiên Tử Truyền Kỳ 4; Đại Đường Uy Long

Tác giả: Hoàng Ngọc Lang

Nguồn: comicvn.net

Nhóm dịch: Comicvn.net

Thể loại: Action Historical Manhua Martial Arts Shounen Supernatural Fantasy

Đăng bởi: Tian.Rex     Trạng thái: Đã hoàn thành

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 28/06/2012 14:49    


TỔNG HỢP (102 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 102 09/06/2012 17:03

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 101 09/06/2012 17:03

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 100 09/06/2012 17:14

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 099 09/06/2012 17:14

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 098 28/05/2012 16:18

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 097 28/05/2012 16:20

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 096 17/05/2012 04:21

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 095 17/05/2012 04:15

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 094 17/05/2012 04:07

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 093 17/05/2012 04:01

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 092 17/05/2012 03:55

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 091 17/05/2012 03:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 090 17/05/2012 03:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 089 17/05/2012 03:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 088 17/05/2012 03:53

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 087 17/05/2012 03:53

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 086 25/04/2012 12:56

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 085 25/04/2012 12:56

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 084 25/04/2012 12:56

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 083 25/04/2012 12:55

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 082 25/04/2012 12:55

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 081 25/04/2012 12:55

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 080 25/04/2012 12:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 079 25/04/2012 12:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 078 25/04/2012 12:53

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 077 25/04/2012 12:53

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 076 25/04/2012 12:52

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 075 25/04/2012 12:51

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 074 25/04/2012 12:51

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 073 25/04/2012 12:51

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 072 25/04/2012 12:51

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 071 25/04/2012 12:50

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 070 25/04/2012 12:50

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 069 25/04/2012 12:49

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 068 25/04/2012 12:49

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 067 25/04/2012 12:49

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 066 25/04/2012 12:48

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 065 25/04/2012 12:48

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 064 25/04/2012 12:48

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 063 25/04/2012 12:47

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 062 25/04/2012 12:47

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 061 25/04/2012 12:47

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 060 25/04/2012 12:46

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 059 25/04/2012 12:46

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 058 25/04/2012 12:46

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 057 25/04/2012 12:45

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 056 25/04/2012 12:45

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 055 25/04/2012 12:45

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 054 25/04/2012 12:45

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 053 25/04/2012 12:44

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 052 25/04/2012 12:44

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 051 25/04/2012 12:44

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 050 25/04/2012 12:43

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 049 25/04/2012 12:43

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 048 25/04/2012 12:43

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 047 25/04/2012 12:43

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 046 25/04/2012 12:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 045 25/04/2012 12:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 044 25/04/2012 12:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 043 25/04/2012 12:41

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 042 25/04/2012 12:41

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 041 25/04/2012 12:41

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 040 25/04/2012 12:40

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 039 25/04/2012 12:40

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 038 25/04/2012 12:39

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 037 25/04/2012 12:39

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 036 25/04/2012 12:38

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 035 25/04/2012 12:38

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 034 25/04/2012 12:37

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 033 25/04/2012 12:37

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 032 25/04/2012 12:37

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 031 25/04/2012 12:36

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 030 25/04/2012 12:35

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 029 25/04/2012 12:35

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 028 25/04/2012 12:35

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 027 25/04/2012 12:34

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 026 25/04/2012 12:34

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 025 25/04/2012 12:34

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 024 25/04/2012 12:34

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 023 25/04/2012 12:33

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 022 25/04/2012 12:33

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 021 25/04/2012 12:32

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 020 25/04/2012 12:32

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 019 25/04/2012 12:31

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 018 25/04/2012 12:30

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 017 25/04/2012 12:30

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 016 25/04/2012 12:29

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 015 25/04/2012 12:28

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 014 25/04/2012 12:28

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 013 25/04/2012 12:27

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 012 25/04/2012 12:27

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 011 25/04/2012 12:26

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 010 25/04/2012 12:26

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 009 25/04/2012 12:26

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 008 25/04/2012 12:26

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 007 25/04/2012 12:25

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 006 25/04/2012 12:25

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 005 25/04/2012 12:25

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 004 25/04/2012 12:24

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 003 25/04/2012 12:24

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 002 25/04/2012 12:23

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 001 14/04/2012 16:51

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Air Gear update chap 247-248 truyện tranh Khỉ Biển update chap 45 (co gang lay lai tieng do 3 ngay/chap) truyện tranh Jungle no Ouja Ta-chan update chap 33 truyện tranh God Of High School Update Chap 197 truyện tranh Cửu Long Thành Trại 1 Full truyện tranh Cửu Long Thành Trại 2 update chap cuối 100 end
Trả lời
Nặc danh 28/05/2013 23:47
da xem ke con chui vai may thang vo van hoa thak chu thot dung xem cho sua chi cho met

Trả lời
dkm 08/05/2013 23:53
song long dai duong nhu laj than chuong voi hong vu dai de hay nhat con luu mah thien tu xem nhu cac

Trả lời
kekao447 12/11/2012 13:55
hix hiep khach giang ho .vua quy. song long dai duong.thien tu truyen ky bo 1 vs 3 chua bo nao xong tuc that hem up thi thuj da up thi cho du bo nhiem them dis me

Trả lời
kekao447 12/11/2012 13:53
bo 3 ma dich chua xong hok = bo 4 nua tuc oaj ghe

Trả lời
kekao447 12/11/2012 13:36
bo 1 va 3 sao lau we minh thich Dai Duong Song Long bo doa hay nhat
Trả lời
Ass_min 27/05/2012 12:56
may bo nay co lam tiep ko vay ban. lau qua r ma van thay nhu the nay
Trả lời
_DK 17/05/2012 18:44
Xếp chapter kiểu gì lạ vậy. Và xóa chap 97, sai luật 24h của Comicvn. Đề nghị chú ý.
Tian.Rex (chủ thớt) 08/06/2012 19:14
nói lại đi, mình đã ghi rõ mình sẽ theo truyện thiên tử truyện kỳ này này tất cả các bộ, ai tự ý nhường quyền cho ghost_1102 up giờ bảo up kỳ vậy, wtf ?
Trả lời
thedark 17/05/2012 11:48
đề nghị uploader tạm thời down chap 97 dùm nhé vi phạm luật 24h bên comicvn.net (mình là mod)
Trả lời
Nặc danh 15/04/2012 01:09
cố up hết bộ này nha chủ thớt
1


ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!

loading...

Đang tải...

Đang tải...
lien he qc