[Admin] Hướng dẫn fix vụ ảnh die toàn trang

Hướng dẫn Edit truyện [Update Công cụ typeset]

Tổ chức Event dịch truyện nhận lương từ BLOGTRUYEN.COM


Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long - full

truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long

Tên khác: Thiên Tử Truyền Kỳ 4; Đại Đường Uy Long

Tác giả: Hoàng Ngọc Lang

Nguồn: comicvn.net

Nhóm dịch: Comicvn.net

Thể loại: Action Historical Manhua Martial Arts Shounen Supernatural Fantasy

Đăng bởi: Tian.Rex     Trạng thái: Đã hoàn thành

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 28/06/2012 14:49    


TỔNG HỢP (102 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 102 09/06/2012 17:03

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 101 09/06/2012 17:03

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 100 09/06/2012 17:14

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 099 09/06/2012 17:14

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 098 28/05/2012 16:18

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 097 28/05/2012 16:20

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 096 17/05/2012 04:21

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 095 17/05/2012 04:15

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 094 17/05/2012 04:07

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 093 17/05/2012 04:01

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 092 17/05/2012 03:55

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 091 17/05/2012 03:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 090 17/05/2012 03:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 089 17/05/2012 03:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 088 17/05/2012 03:53

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 087 17/05/2012 03:53

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 086 25/04/2012 12:56

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 085 25/04/2012 12:56

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 084 25/04/2012 12:56

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 083 25/04/2012 12:55

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 082 25/04/2012 12:55

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 081 25/04/2012 12:55

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 080 25/04/2012 12:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 079 25/04/2012 12:54

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 078 25/04/2012 12:53

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 077 25/04/2012 12:53

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 076 25/04/2012 12:52

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 075 25/04/2012 12:51

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 074 25/04/2012 12:51

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 073 25/04/2012 12:51

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 072 25/04/2012 12:51

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 071 25/04/2012 12:50

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 070 25/04/2012 12:50

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 069 25/04/2012 12:49

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 068 25/04/2012 12:49

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 067 25/04/2012 12:49

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 066 25/04/2012 12:48

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 065 25/04/2012 12:48

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 064 25/04/2012 12:48

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 063 25/04/2012 12:47

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 062 25/04/2012 12:47

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 061 25/04/2012 12:47

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 060 25/04/2012 12:46

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 059 25/04/2012 12:46

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 058 25/04/2012 12:46

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 057 25/04/2012 12:45

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 056 25/04/2012 12:45

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 055 25/04/2012 12:45

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 054 25/04/2012 12:45

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 053 25/04/2012 12:44

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 052 25/04/2012 12:44

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 051 25/04/2012 12:44

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 050 25/04/2012 12:43

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 049 25/04/2012 12:43

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 048 25/04/2012 12:43

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 047 25/04/2012 12:43

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 046 25/04/2012 12:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 045 25/04/2012 12:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 044 25/04/2012 12:42

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 043 25/04/2012 12:41

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 042 25/04/2012 12:41

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 041 25/04/2012 12:41

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 040 25/04/2012 12:40

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 039 25/04/2012 12:40

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 038 25/04/2012 12:39

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 037 25/04/2012 12:39

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 036 25/04/2012 12:38

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 035 25/04/2012 12:38

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 034 25/04/2012 12:37

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 033 25/04/2012 12:37

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 032 25/04/2012 12:37

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 031 25/04/2012 12:36

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 030 25/04/2012 12:35

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 029 25/04/2012 12:35

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 028 25/04/2012 12:35

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 027 25/04/2012 12:34

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 026 25/04/2012 12:34

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 025 25/04/2012 12:34

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 024 25/04/2012 12:34

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 023 25/04/2012 12:33

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 022 25/04/2012 12:33

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 021 25/04/2012 12:32

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 020 25/04/2012 12:32

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 019 25/04/2012 12:31

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 018 25/04/2012 12:30

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 017 25/04/2012 12:30

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 016 25/04/2012 12:29

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 015 25/04/2012 12:28

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 014 25/04/2012 12:28

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 013 25/04/2012 12:27

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 012 25/04/2012 12:27

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 011 25/04/2012 12:26

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 010 25/04/2012 12:26

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 009 25/04/2012 12:26

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 008 25/04/2012 12:26

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 007 25/04/2012 12:25

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 006 25/04/2012 12:25

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 005 25/04/2012 12:25

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 004 25/04/2012 12:24

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 003 25/04/2012 12:24

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 002 25/04/2012 12:23

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long 001 14/04/2012 16:51

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Air Gear update chap 355 truyện tranh Khỉ Biển update chap 45 (co gang lay lai tieng do 3 ngay/chap) truyện tranh Jungle no Ouja Ta-chan update chap 33 truyện tranh The God Of High School Update Chap 216 truyện tranh Cửu Long Thành Trại 1 Full truyện tranh Cửu Long Thành Trại 2 update chap cuối 100 end
Trả lời
Nặc danh 28/05/2013 23:47
da xem ke con chui vai may thang vo van hoa thak chu thot dung xem cho sua chi cho met

Trả lời
dkm 08/05/2013 23:53
song long dai duong nhu laj than chuong voi hong vu dai de hay nhat con luu mah thien tu xem nhu cac

Trả lời
kekao447 12/11/2012 13:55
hix hiep khach giang ho .vua quy. song long dai duong.thien tu truyen ky bo 1 vs 3 chua bo nao xong tuc that hem up thi thuj da up thi cho du bo nhiem them dis me

Trả lời
kekao447 12/11/2012 13:53
bo 3 ma dich chua xong hok = bo 4 nua tuc oaj ghe

Trả lời
kekao447 12/11/2012 13:36
bo 1 va 3 sao lau we minh thich Dai Duong Song Long bo doa hay nhat
Trả lời
Ass_min 27/05/2012 12:56
may bo nay co lam tiep ko vay ban. lau qua r ma van thay nhu the nay
Trả lời
_DK 17/05/2012 18:44
Xếp chapter kiểu gì lạ vậy. Và xóa chap 97, sai luật 24h của Comicvn. Đề nghị chú ý.
Tian.Rex (chủ thớt) 08/06/2012 19:14
nói lại đi, mình đã ghi rõ mình sẽ theo truyện thiên tử truyện kỳ này này tất cả các bộ, ai tự ý nhường quyền cho ghost_1102 up giờ bảo up kỳ vậy, wtf ?
Trả lời
thedark 17/05/2012 11:48
đề nghị uploader tạm thời down chap 97 dùm nhé vi phạm luật 24h bên comicvn.net (mình là mod)
Trả lời
Nặc danh 15/04/2012 01:09
cố up hết bộ này nha chủ thớt
1


ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!

loading...

Đang tải...

Đang tải...