Truyện đã được dời về địa chỉ: http://blogtruyen.com/c48589/dear-my-girls-new-chap-1