m88ĐÓNG/MỞ KHUNG CHAT


Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Suzuka Full 166 Chap

truyện tranh Suzuka
SƠ LƯỢC
Sơ Lược 
Akitsuki Yamato, một học sinh 15 tuổi, cậu ta chuyển đến Tokyo để học phổ thông. Và cậu ta ở trong một nhà tắm công cộng do người dì của cậu quản lý! Cuộc sống đang yên bình thì giờ đây trở thành "thiên đàng và địa ngục" tại nhà tắm công cộng này. Một chàng trai giữa vô vàn mĩ nhân?! Điều gì sẽ xảy ra thì... có trời biết, đất không biết.


 

Tác giả: SEO Kouji

Nguồn: vnsharing.net

Nhóm dịch: V-Sky

Thể loại: Harem Romance School Life Shounen Sports

Đăng bởi: SoulKeeper     Trạng thái: Đã hoàn thành

Tham gia update: dark_vergil

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 06/02/2012 19:11    


TỔNG HỢP (167 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Suzuka Chap 166 06/02/2012 12:11

Suzuka Chap 165 06/02/2012 12:11

Suzuka Chap 164 06/02/2012 12:11

Suzuka Chap 163 06/02/2012 12:10

Suzuka Chap 162 06/02/2012 12:09

Suzuka Chap 161 06/02/2012 12:09

Suzuka Chap 160 06/02/2012 12:08

Suzuka Chap 159 06/02/2012 12:08

Suzuka Chap 158 06/02/2012 12:08

Suzuka Chap 157 08/07/2012 03:33

Suzuka Chap 156 06/02/2012 12:08

Suzuka Chap 155 06/02/2012 12:07

Suzuka Chap 154 06/02/2012 12:06

Suzuka Chap 153 06/02/2012 12:06

Suzuka Chap 152 06/02/2012 12:06

Suzuka Chap 151 06/02/2012 12:05

Suzuka Chap 150 06/02/2012 12:05

Suzuka Chap 149 06/02/2012 12:04

Suzuka Chap 148 06/02/2012 12:04

Suzuka Chap 147 06/02/2012 12:04

Suzuka Chap 146 06/02/2012 12:04

Suzuka Chap 145 06/02/2012 12:03

Suzuka Chap 144 06/02/2012 12:03

Suzuka Chap 143 06/02/2012 12:02

Suzuka Chap 142 06/02/2012 12:02

Suzuka Chap 141 06/02/2012 12:02

Suzuka Chap 140 06/02/2012 12:01

Suzuka Chap 139 06/02/2012 12:01

Suzuka Chap 138 06/02/2012 12:01

Suzuka Chap 137 06/02/2012 12:01

Suzuka Chap 136 06/02/2012 12:00

Suzuka Chap 135 06/02/2012 12:00

Suzuka Chap 134 06/02/2012 11:49

Suzuka Chap 133 06/02/2012 11:49

Suzuka Chap 132 06/02/2012 11:01

Suzuka Chap 131 06/02/2012 11:01

Suzuka Chap 130 06/02/2012 11:00

Suzuka Chap 129 06/02/2012 11:00

Suzuka Chap 128 06/02/2012 11:00

Suzuka Chap 127 06/02/2012 11:00

Suzuka Chap 126 06/02/2012 10:59

Suzuka Chap 125 06/02/2012 10:59

Suzuka Chap 124 06/02/2012 10:59

Suzuka Chap 123 06/02/2012 10:58

Suzuka Chap 122 06/02/2012 10:58

Suzuka Chap 121 06/02/2012 10:58

Suzuka Chap 120 06/02/2012 10:58

Suzuka Chap 119 06/02/2012 10:57

Suzuka Chap 118 06/02/2012 10:57

Suzuka Chap 117 06/02/2012 10:57

Suzuka Chap 116 06/02/2012 10:56

Suzuka Chap 115 06/02/2012 10:54

Suzuka Chap 114 06/02/2012 10:54

Suzuka Chap 113 06/02/2012 10:53

Suzuka Chap 112 06/02/2012 10:53

Suzuka Chap 111 06/02/2012 10:53

Suzuka Chap 110 06/02/2012 10:52

Suzuka Chap 109 06/02/2012 10:52

Suzuka Chap 108 06/02/2012 10:52

Suzuka Chap 107 06/02/2012 10:51

Suzuka Chap 106 06/02/2012 10:51

Suzuka Chap 105 06/02/2012 10:50

Suzuka Chap 104 06/02/2012 10:50

Suzuka Chap 103 06/02/2012 10:50

Suzuka Chap 102 06/02/2012 10:50

Suzuka Chap 101 06/02/2012 10:49

Suzuka Chap 100 06/02/2012 10:49

Suzuka Chap 99 06/02/2012 10:47

Suzuka Chap 98 06/02/2012 10:45

Suzuka Chap 97 06/02/2012 10:45

Suzuka Chap 96 06/02/2012 10:44

Suzuka Chap 95 06/02/2012 10:42

Suzuka Chap 94 06/02/2012 10:41

Suzuka Chap 93 06/02/2012 10:41

Suzuka Chap 92 06/02/2012 10:41

Suzuka Chap 91 06/02/2012 10:40

Suzuka Chap 90 06/02/2012 10:40

Suzuka Chap 89 06/02/2012 10:40

Suzuka Chap 88 06/02/2012 10:39

Suzuka Chap 87 06/02/2012 10:39

Suzuka Chap 86 06/02/2012 10:38

Suzuka Chap 85 06/02/2012 10:38

Suzuka Chap 84 06/02/2012 10:38

Suzuka Chap 83 06/02/2012 10:38

Suzuka Chap 82 06/02/2012 10:37

Suzuka Chap 81 06/02/2012 10:37

Suzuka Chap 80 05/02/2012 16:01

Suzuka Chap 79 05/02/2012 16:01

Suzuka Chap 78 05/02/2012 16:01

Suzuka Chap 77 05/02/2012 16:00

Suzuka Chap 76 05/02/2012 16:00

Suzuka Chap 75 05/02/2012 16:00

Suzuka Chap 74 05/02/2012 16:00

Suzuka Chap 73 05/02/2012 15:59

Suzuka Chap 72 05/02/2012 15:59

Suzuka Chap 71 05/02/2012 15:59

Suzuka Chap 70 05/02/2012 15:59

Suzuka Chap 69 05/02/2012 15:58

Suzuka Chap 68 05/02/2012 15:58

Suzuka Chap 67 05/02/2012 15:58

Suzuka Chap 66 05/02/2012 15:57

Suzuka Chap 65 05/02/2012 15:57

Suzuka Chap 64 05/02/2012 15:57

Suzuka Chap 63 05/02/2012 15:56

Suzuka Chap 62 05/02/2012 15:56

Suzuka Chap 61 05/02/2012 15:52

Suzuka Chap 60 05/02/2012 15:52

Suzuka Chap 59 05/02/2012 15:51

Suzuka Chap 58 05/02/2012 15:51

Suzuka Chap 57 05/02/2012 15:51

Suzuka Chap 56 05/02/2012 15:50

Suzuka Chap 55 05/02/2012 15:50

Suzuka Chap 54 05/02/2012 15:50

Suzuka Chap 53 05/02/2012 15:50

Suzuka Chap 52 05/02/2012 15:49

Suzuka Chap 51 05/02/2012 15:48

Suzuka Chap 50 05/02/2012 15:48

Suzuka Chap 49 05/02/2012 15:47

Suzuka Chap 48 05/02/2012 15:47

Suzuka Chap 47 05/02/2012 15:46

Suzuka Chap 46 05/02/2012 15:45

Suzuka Chap 45 05/02/2012 15:45

Suzuka Chap 44 05/02/2012 15:45

Suzuka Chap 43 05/02/2012 15:45

Suzuka Chap 42 05/02/2012 15:44

Suzuka Chap 41 05/02/2012 15:44

Suzuka Chap 40 05/02/2012 15:39

Suzuka Chap 39 05/02/2012 15:39

Suzuka Chap 38 05/02/2012 15:38

Suzuka Chap 37 05/02/2012 15:38

Suzuka Chap 36 05/02/2012 15:38

Suzuka Chap 35 05/02/2012 15:37

Suzuka Chap 34 05/02/2012 15:37

Suzuka Chap 33 05/02/2012 15:36

Suzuka Chap 32 05/02/2012 15:36

Suzuka Chap 31 05/02/2012 15:33

Suzuka Chap 30 05/02/2012 15:33

Suzuka Chap 29 05/02/2012 15:33

Suzuka Chap 28 05/02/2012 15:32

Suzuka Chap 27 05/02/2012 15:32

Suzuka Chap 26 05/02/2012 15:32

Suzuka Chap 25 05/02/2012 15:32

Suzuka Chap 24 05/02/2012 15:31

Suzuka Chap 23 05/02/2012 15:31

Suzuka Chap 22 05/02/2012 15:31

Suzuka Chap 21 05/02/2012 15:30

Suzuka Chap 20 05/02/2012 15:29

Suzuka Chap 19 05/02/2012 15:29

Suzuka Chap 18 05/02/2012 15:29

Suzuka Chap 17 05/02/2012 15:29

Suzuka Chap 16 05/02/2012 15:28

Suzuka Chap 15 05/02/2012 15:28

Suzuka Chap 14 05/02/2012 15:28

Suzuka Chap 13 05/02/2012 15:24

Suzuka Chap 12 05/02/2012 15:23

Suzuka Chap 11 05/02/2012 15:23

Suzuka Chap 10 05/02/2012 15:23

Suzuka Chap 9 20/04/2012 19:41

Suzuka Chap 8 05/02/2012 15:22

Suzuka Chap 7 05/02/2012 15:22

Suzuka Chap 6 05/02/2012 15:22

Suzuka Chap 5 05/02/2012 15:22

Suzuka Chap 4 05/02/2012 15:21

Suzuka Chap 3 05/02/2012 15:21

Suzuka Chap 2 05/02/2012 15:21

Suzuka Chap 1 05/02/2012 15:20

Suzuka Chap 0 05/02/2012 15:18

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Pretty Face  Full truyện tranh Ane - Doki  Full truyện tranh Suzuka Full 166 Chap truyện tranh Koe de Oshigoto Update Chap 31 ^^ truyện tranh Mr. FullSwing Chap 11-26
Trả lời
laogialang090 19/04/2014 23:52
Mình thích kiểu main nào mà tỏ ra lạnh lùng xíu. Chứ như main này chán quá. Chẳng hứng gì
Trả lời
devilslayer 01/04/2014 00:52
a main ba dao nho gia ma ngoai doi duoc 1 phan nhu trong truyen
Trả lời
lamtunga2 14/03/2014 20:34
lâu ko đọc, đọc lại vẫn thích
Trả lời
anhzaipzo 14/01/2014 23:47
Truyen thieu 2 chap nhe. Con lai thi truyen rat tuyet, Tks nhom dich.

Trả lời
Romi 02/01/2014 21:58
hey!truyện này dành cho lứa tuổi nào nhỉ?các bạn giải đáp giùm để mình đọc truyện hợp lứa tuổi
caubengok1992 02/01/2014 22:48
mình thik suy nghĩ của bạn ai mà chẳng nhầm đọc đoạn tóm tắt ~~> mang khăn giấy ra thủ sẵn
Trả lời
quylongtit 19/12/2013 13:27
Bo nay hay qua nhy
Trả lời
tuonga0 02/09/2013 09:05
bộ này có phần 2 kìa
Trả lời
blood.alone 27/08/2013 10:54
la mjh thi chon yui
Trả lời
Nặc danh 26/06/2013 12:56
đúng là những chuyện tình ntn chỉ có trong manga
Mikan Yuuki 26/06/2013 13:13
nhầm rồi truyện này thực tế đó chứ
T.U. 27/06/2013 15:08
bạn không biết thì đừng xía mỏ vô linh tinh nhá
T.U. 27/06/2013 15:10
ý mình là cái bạn "nặc danh" kia.

Trả lời
Nặc danh 26/06/2013 00:01
há há chủ thớt tóm tắt truyện làm em tưởng là ecchi mất công đi chuẩn bị khăn giấy vs dụng cụ )
Trả lời
Nặc danh 25/06/2013 23:26
ko biết bộ kimi no iru machi của lão SEO có hay ko mọi người
idontknowct 25/06/2013 23:31
Theo cảm nhận mình là hay nhưng hơi dài dòng
Nặc danh 26/06/2013 00:25
bộ suzuka này có nhiều đoạn cảm động quá tý thì e rơi nc mắt )
Nặc danh 26/06/2013 00:26
thằng này bá đạo thật sinh nhật người yêu cũng quên @@
Trả lời
Nặc danh 25/06/2013 23:06
truyện hay, điểm 10 cho chất lượg
Trả lời
Nặc danh 24/06/2013 22:44
mẹ ơi thằng main char sao mà ngu quá vậy @@
kimphuoc96 24/06/2013 23:08
vâng nó mà ko ngu, nó mà ko khốn nạn như nhiều bác chửi thì éo có truyện để các bác coi đâu
kunpopo0402 18/07/2013 13:43
Trả lời
Nặc danh 07/06/2013 18:31
thang` main nay` dem so sanh vs con cho' thi` cung~ la` si nhuc vs con cho do' ! cang` doc cang` thay no ban deo chiu dc
Trả lời
@@ 03/06/2013 14:01
dich ep 4 di day nay tieng anh http://www.mangahere.com/manga/suzuka_2/v01/c004/4.html phần con 2 vợ này lớn rùi là phần dài
Trả lời
cindy_maika 02/05/2013 16:39
đọc mà thấy ức chế thằng main ngu kinh khủng
Trả lời
vua11a 29/04/2013 23:12
hay quá!
Trả lời
Inugamizero 20/03/2013 21:23
cái nhà tắm này đã thành "Legend" qa nhìu bộ truyện
Trả lời
snow20119 17/03/2013 16:57
mat 9t co ganh doc cho het ma thanks thot up chuyn hay wa' ma koh bo co p2 nua koh nhi?
Trả lời
KiritoAsunaYuiSAO 11/03/2013 20:36
hay qóa óa óa óa kết thúc hay qóa óa óa óa =>> Truyện Tác Giả Seo Kouji Bộ Nào Cũng Bá Cháy
Trả lời
Volkswagen6892 07/03/2013 21:14
happy ending.
Kết thúc hay vl.
Hạnh phúc quá.
Trả lời
thai111222 10/02/2013 19:39
Trả lời
thai111222 10/02/2013 19:05
co phan 2 a!!!!
Trả lời
Yuki Rito 20/01/2013 15:28
đúng là good ending đích thực mà mọi người mong đợi hay wá thanks nhóm dịch nha
Trả lời
quypro_daica 03/01/2013 11:42
cái thằng main này phởn quá
Trả lời
quypro_daica 01/01/2013 23:00
đọc manga hại mắt quá, cứ như là chất gây nghiện ấy

Trả lời
fahabu179 24/11/2012 12:01
có Suzuka phần 2 rồi thớt up tiếp được không
Trả lời
fahabu179 22/11/2012 11:45
truyện của Seo Kouji bộ nào cũng hay hết

Trả lời
baby 19/11/2012 17:49
chuyen hay qua a ket thuc dai tuyet voi nhom dich gioi lam

Trả lời
sbmoecon 10/11/2012 16:20
ngồi đọc suốt 8 tiếng ko ngừng nghỉ cuối cùng cũng xong.
truyện hay,thanks chủ thớt
cuteboy_96 18/11/2012 22:14
đọc truyện thần tốc , mình mất 11 tiếng mới xong , vừa đọc vừa suy ngẫm
Trả lời
mrbui94 02/11/2012 21:00
hay wa', laj mot. bo. echi truyen nua? khien mjnh` cam? thay' rat' xuc' dong., thank chu thot' nhju` lam'

Trả lời
SakyxLover 07/10/2012 10:35
wa' tuyet doc xong tui mat' hai hop khan giay'
Trả lời
aqws01 04/09/2012 11:13
truyện hay vler, tks thớt
Trả lời
kegietthue998 01/09/2012 20:10
mẹ đọc xong thấy muốn xách dao thằng main quá. Vì quá ngu đần và chả quan tâm đến người khác. TẠI SAO NÓ CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐẸP THÍCH NÓ THẾ!!!! AAAAA HẬN ĐỜI VÔ LỐI!!!!
quypro_daica 03/01/2013 11:37
chuẩn
Trả lời
darknight 24/08/2012 13:40
Hay.tuyệt quá
Trả lời
darknight 24/08/2012 13:40
Hay.tuyệt quá
Trả lời
hanhmn1 14/08/2012 01:30
Doc Nhanh the ,tui doc 3 ngay moi xong @@
Trả lời
gaznoop 14/08/2012 01:13
the la cung doc xong laj bo nay`!!!! 4 tjeng đồng hồ hay qua la hay
Trả lời
VipBoo 12/08/2012 16:08
Truyện hay quá nhưng mà thớt fix lại các chap đi...bắt đầu đọc từ Blog Truyện mà từ chap 10 trở đi là phải đọc ở Manga24h ~.~
Trả lời
DuyKOF 10/08/2012 14:05
die từ chap 101 trở lên r
sửa giùm em đi em đang cày truyện này
Trả lời
z1z123 30/07/2012 19:54
xưng hồ 2` ghê, đến lúc cưới nahu rùi mới chịu xưng anh em
yêu nhau mà cậu tớ suốt ngày, truyện đọc cảm giảm lạ ghê
Trả lời
Hoàng Vũ 30/07/2012 11:00
Chap 9 + 10 là chung 1 chap bác ơi, fix lại jùm mình với, hix hix T_T
Trả lời
z1z123 29/07/2012 10:10
có chap trùng có trang die
ai rảnh fix giùm
Trả lời
mrhung3112 27/07/2012 16:31
đây mới là GE đích thực
Trả lời
aqws01 13/07/2012 20:49
cảm ơn thớt... truyện rất "KỊCK TÍNH" và đềy "BẤT NGỜ"
Trả lời
dongphuonglam1 13/07/2012 10:48
dang' nhe~ tac gia? ko nen cho cai' thai vao` ma` cu' de? ho. len dai. hoc. roi` co' thanh` tich' tai. olimpic moi' cuoi' nhau thi` hay hon dang` nay` suzuka fai? tu` bo? uoc' mo de? o? nha` nuoi con kon` anh main nha` ta thi` cung~ chi? lam` cong nhan tuoi lai rat chi mit mu`
dongphuonglam1 13/07/2012 10:50
nhung dc. cai' la` truyen. nao` cua? TG nay` cung~ ve~ rat' dep.
Trả lời
dongphuonglam1 13/07/2012 00:06
honoka nhin` giong' yuzuki wa'
Trả lời
dongphuonglam1 12/07/2012 22:42
vua` ay' nhau ma` da~ co' thai roi` man' de? wa'
Trả lời
baster 08/07/2012 19:31
158 giống 157 fix lai thớt ơi
Trả lời
F a k e 02/07/2012 20:44
like
1 2


ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập hoặc nhập tên bạn để đăng lời bình!

Nhập mã bảo vệ, không phân biệt hoa thường, không cần khoảng trắng
Đăng nhập để bình luận sẽ không phải điền mã bảo vệ

loading...

Đang tải...

Đang tải...