[Admin] Hướng dẫn fix vụ ảnh die toàn trang

Hướng dẫn Edit truyện [Update Công cụ typeset]

Tổ chức Event dịch truyện nhận lương từ BLOGTRUYEN.COM


Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Suzuka Full 166 Chap

truyện tranh Suzuka
SƠ LƯỢC
Sơ Lược 
Akitsuki Yamato, một học sinh 15 tuổi, cậu ta chuyển đến Tokyo để học phổ thông. Và cậu ta ở trong một nhà tắm công cộng do người dì của cậu quản lý! Cuộc sống đang yên bình thì giờ đây trở thành "thiên đàng và địa ngục" tại nhà tắm công cộng này. Một chàng trai giữa vô vàn mĩ nhân?! Điều gì sẽ xảy ra thì... có trời biết, đất không biết.


 

Tác giả: SEO Kouji

Nguồn: vnsharing.net

Nhóm dịch: V-Sky

Thể loại: Harem Romance School Life Shounen Sports

Đăng bởi: SoulKeeper     Trạng thái: Đã hoàn thành

Tham gia update: dark_vergil

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 06/02/2012 19:11    


TỔNG HỢP (167 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Suzuka Chap 166 06/02/2012 12:11

Suzuka Chap 165 06/02/2012 12:11

Suzuka Chap 164 06/02/2012 12:11

Suzuka Chap 163 06/02/2012 12:10

Suzuka Chap 162 06/02/2012 12:09

Suzuka Chap 161 06/02/2012 12:09

Suzuka Chap 160 06/02/2012 12:08

Suzuka Chap 159 06/02/2012 12:08

Suzuka Chap 158 06/02/2012 12:08

Suzuka Chap 157 08/07/2012 03:33

Suzuka Chap 156 06/02/2012 12:08

Suzuka Chap 155 06/02/2012 12:07

Suzuka Chap 154 06/02/2012 12:06

Suzuka Chap 153 06/02/2012 12:06

Suzuka Chap 152 06/02/2012 12:06

Suzuka Chap 151 06/02/2012 12:05

Suzuka Chap 150 06/02/2012 12:05

Suzuka Chap 149 06/02/2012 12:04

Suzuka Chap 148 06/02/2012 12:04

Suzuka Chap 147 06/02/2012 12:04

Suzuka Chap 146 06/02/2012 12:04

Suzuka Chap 145 06/02/2012 12:03

Suzuka Chap 144 06/02/2012 12:03

Suzuka Chap 143 06/02/2012 12:02

Suzuka Chap 142 06/02/2012 12:02

Suzuka Chap 141 06/02/2012 12:02

Suzuka Chap 140 06/02/2012 12:01

Suzuka Chap 139 06/02/2012 12:01

Suzuka Chap 138 06/02/2012 12:01

Suzuka Chap 137 06/02/2012 12:01

Suzuka Chap 136 06/02/2012 12:00

Suzuka Chap 135 06/02/2012 12:00

Suzuka Chap 134 06/02/2012 11:49

Suzuka Chap 133 06/02/2012 11:49

Suzuka Chap 132 06/02/2012 11:01

Suzuka Chap 131 06/02/2012 11:01

Suzuka Chap 130 06/02/2012 11:00

Suzuka Chap 129 06/02/2012 11:00

Suzuka Chap 128 06/02/2012 11:00

Suzuka Chap 127 06/02/2012 11:00

Suzuka Chap 126 06/02/2012 10:59

Suzuka Chap 125 06/02/2012 10:59

Suzuka Chap 124 06/02/2012 10:59

Suzuka Chap 123 06/02/2012 10:58

Suzuka Chap 122 06/02/2012 10:58

Suzuka Chap 121 06/02/2012 10:58

Suzuka Chap 120 06/02/2012 10:58

Suzuka Chap 119 06/02/2012 10:57

Suzuka Chap 118 06/02/2012 10:57

Suzuka Chap 117 06/02/2012 10:57

Suzuka Chap 116 06/02/2012 10:56

Suzuka Chap 115 06/02/2012 10:54

Suzuka Chap 114 06/02/2012 10:54

Suzuka Chap 113 06/02/2012 10:53

Suzuka Chap 112 06/02/2012 10:53

Suzuka Chap 111 06/02/2012 10:53

Suzuka Chap 110 06/02/2012 10:52

Suzuka Chap 109 06/02/2012 10:52

Suzuka Chap 108 06/02/2012 10:52

Suzuka Chap 107 06/02/2012 10:51

Suzuka Chap 106 06/02/2012 10:51

Suzuka Chap 105 06/02/2012 10:50

Suzuka Chap 104 06/02/2012 10:50

Suzuka Chap 103 06/02/2012 10:50

Suzuka Chap 102 06/02/2012 10:50

Suzuka Chap 101 06/02/2012 10:49

Suzuka Chap 100 06/02/2012 10:49

Suzuka Chap 99 06/02/2012 10:47

Suzuka Chap 98 06/02/2012 10:45

Suzuka Chap 97 06/02/2012 10:45

Suzuka Chap 96 06/02/2012 10:44

Suzuka Chap 95 06/02/2012 10:42

Suzuka Chap 94 06/02/2012 10:41

Suzuka Chap 93 06/02/2012 10:41

Suzuka Chap 92 06/02/2012 10:41

Suzuka Chap 91 06/02/2012 10:40

Suzuka Chap 90 06/02/2012 10:40

Suzuka Chap 89 06/02/2012 10:40

Suzuka Chap 88 06/02/2012 10:39

Suzuka Chap 87 06/02/2012 10:39

Suzuka Chap 86 06/02/2012 10:38

Suzuka Chap 85 06/02/2012 10:38

Suzuka Chap 84 06/02/2012 10:38

Suzuka Chap 83 06/02/2012 10:38

Suzuka Chap 82 06/02/2012 10:37

Suzuka Chap 81 06/02/2012 10:37

Suzuka Chap 80 05/02/2012 16:01

Suzuka Chap 79 05/02/2012 16:01

Suzuka Chap 78 05/02/2012 16:01

Suzuka Chap 77 05/02/2012 16:00

Suzuka Chap 76 05/02/2012 16:00

Suzuka Chap 75 05/02/2012 16:00

Suzuka Chap 74 05/02/2012 16:00

Suzuka Chap 73 05/02/2012 15:59

Suzuka Chap 72 05/02/2012 15:59

Suzuka Chap 71 05/02/2012 15:59

Suzuka Chap 70 05/02/2012 15:59

Suzuka Chap 69 05/02/2012 15:58

Suzuka Chap 68 05/02/2012 15:58

Suzuka Chap 67 05/02/2012 15:58

Suzuka Chap 66 05/02/2012 15:57

Suzuka Chap 65 05/02/2012 15:57

Suzuka Chap 64 05/02/2012 15:57

Suzuka Chap 63 05/02/2012 15:56

Suzuka Chap 62 05/02/2012 15:56

Suzuka Chap 61 05/02/2012 15:52

Suzuka Chap 60 05/02/2012 15:52

Suzuka Chap 59 05/02/2012 15:51

Suzuka Chap 58 05/02/2012 15:51

Suzuka Chap 57 05/02/2012 15:51

Suzuka Chap 56 05/02/2012 15:50

Suzuka Chap 55 05/02/2012 15:50

Suzuka Chap 54 05/02/2012 15:50

Suzuka Chap 53 05/02/2012 15:50

Suzuka Chap 52 05/02/2012 15:49

Suzuka Chap 51 05/02/2012 15:48

Suzuka Chap 50 05/02/2012 15:48

Suzuka Chap 49 05/02/2012 15:47

Suzuka Chap 48 05/02/2012 15:47

Suzuka Chap 47 05/02/2012 15:46

Suzuka Chap 46 05/02/2012 15:45

Suzuka Chap 45 05/02/2012 15:45

Suzuka Chap 44 05/02/2012 15:45

Suzuka Chap 43 05/02/2012 15:45

Suzuka Chap 42 05/02/2012 15:44

Suzuka Chap 41 05/02/2012 15:44

Suzuka Chap 40 05/02/2012 15:39

Suzuka Chap 39 05/02/2012 15:39

Suzuka Chap 38 05/02/2012 15:38

Suzuka Chap 37 05/02/2012 15:38

Suzuka Chap 36 05/02/2012 15:38

Suzuka Chap 35 05/02/2012 15:37

Suzuka Chap 34 05/02/2012 15:37

Suzuka Chap 33 05/02/2012 15:36

Suzuka Chap 32 05/02/2012 15:36

Suzuka Chap 31 05/02/2012 15:33

Suzuka Chap 30 05/02/2012 15:33

Suzuka Chap 29 05/02/2012 15:33

Suzuka Chap 28 05/02/2012 15:32

Suzuka Chap 27 05/02/2012 15:32

Suzuka Chap 26 05/02/2012 15:32

Suzuka Chap 25 05/02/2012 15:32

Suzuka Chap 24 05/02/2012 15:31

Suzuka Chap 23 05/02/2012 15:31

Suzuka Chap 22 05/02/2012 15:31

Suzuka Chap 21 05/02/2012 15:30

Suzuka Chap 20 05/02/2012 15:29

Suzuka Chap 19 05/02/2012 15:29

Suzuka Chap 18 05/02/2012 15:29

Suzuka Chap 17 05/02/2012 15:29

Suzuka Chap 16 05/02/2012 15:28

Suzuka Chap 15 05/02/2012 15:28

Suzuka Chap 14 05/02/2012 15:28

Suzuka Chap 13 05/02/2012 15:24

Suzuka Chap 12 05/02/2012 15:23

Suzuka Chap 11 05/02/2012 15:23

Suzuka Chap 10 05/02/2012 15:23

Suzuka Chap 9 20/04/2012 19:41

Suzuka Chap 8 05/02/2012 15:22

Suzuka Chap 7 05/02/2012 15:22

Suzuka Chap 6 05/02/2012 15:22

Suzuka Chap 5 05/02/2012 15:22

Suzuka Chap 4 05/02/2012 15:21

Suzuka Chap 3 05/02/2012 15:21

Suzuka Chap 2 05/02/2012 15:21

Suzuka Chap 1 05/02/2012 15:20

Suzuka Chap 0 05/02/2012 15:18

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Pretty Face  Full truyện tranh Ane - Doki Full truyện tranh Suzuka Full 166 Chap
Trả lời
haohmaru105 28/02/2016 20:58
chap 9 10 bị trùng kìa, thiếu chap 10 r
Trả lời
thiefoftime 06/02/2016 00:17
Bộ này art đẹp mỗi tội nội dung quá rườm rà,y hệt kimi no iru machi.điểm +là end good.tác giả phũ quá.để đứa con gái chết ở bộ sau.thanks nhóm dịch và ad
Trả lời
thiefoftime 06/02/2016 00:16
Bộ này art đẹp mỗi tội nội dung quá rườm rà,y hệt kimi no iru machi.điểm +là end good.tác giả phũ quá.để đứa con gái chết ở bộ sau.
Trả lời
zZPTTZz 10/01/2016 23:10
Bộ này công nhận hay thật! Nhưng mà vừa đọc vừa tức Lão Seo rất biết cách chọc tức độc giả

Trả lời
hajkhaj 11/12/2015 12:41
Con gái của tụi này bị xe tải hôn 1 phát về với đất mẹ cmnr
Trả lời
kienminhlo 11/11/2015 17:28
Hay, 1 bộ truyện tranh kết thức rất đẹp

hì vọng tác giả làm thêm vài bộ giống vậy
Trả lời
kienminhlo 10/11/2015 16:54
Chap 10 đâu rồi thớt
Trả lời
kienminhlo 10/11/2015 15:09
Nhìn mấy bác phê bình truyện này làm em ko muốn đọc
Trả lời
jackiehuy93 27/08/2015 22:58
Chap 10 là chap 9 thớt ơi Mong thớt sớm fix dùm. Cảm ơn!
Trả lời
babykidk (Thành viên Ship of The Dream) 17/08/2015 20:27
con của tụi này tự éo bên bộ Fuuka r` , cha tác giả mà ra thêm bộ nữa nói về con của tụi bên kimi no iru machi die nữa thì dm em hận thằng cha tác giả này suốt đời
dragonkid2103 09/09/2015 18:01
Mà e ếu hiểu con của cặp này bên bộ Fuuka là nv chính mà s giữa chừng lại đứt nhỉ
Trả lời
ASromancer 25/07/2015 12:33
vì gái mà anh đã giành huy chương bạc thế giới, kham phuc, khâm phục
Trả lời
ASromancer 24/07/2015 17:19
mấy truyện của lão seo hình như có liên quan rất nhẹ đến nhau.
leminhtu 23/08/2015 18:43
China
leminhtu 23/08/2015 18:43
Chuẩn ghi nhầm
Trả lời
vumanhviet2410 20/07/2015 18:44
Bộ truyện tuyệt vời hư cấu nhưng cực kì hay e đọc là không thể rời được ước gì bộ này được phát hành ở việt nam, e sẽ mua tất
thaigamo 23/07/2015 15:25
truyện này trên cả tuyệt vời luôn
Trả lời
Masuke 16/07/2015 12:43
Truyện hay vkl. Của Seo-sensei có khác. Mà nhóm V-sky ôm từ đầu tới cuối nhỉ. Mình cứ nghĩ là drop liên tục chứ
Trả lời
owlcity93 25/06/2015 11:26
yêu cầu thím ad đổi ava truyện ngay và luôn

.

.

.

.

nhìn xấu vãi lờ

Trả lời
Top(-_-)Crazy 11/06/2015 23:21
Đọc truyện này ko đồng ý vs kết kiểu này, main vì 1 phút sung sướng đã làm cả 2 bỏ học bỏ tài năng, mà thấy hơi hư cấu vì phần sau main về thứ 2 Olympic? What the hell is that? Còng đầu ra làm chỉ luyện tập ít đòi solo vs mấy th chỉ chuyên tâm tập chạy k phải làm gì. Đọc xong rút ra 1 điều --> muốn phát triển tài năng gì thì phải có gái
thaigamo 26/08/2015 21:05
main về thứ 2 olimpic chỗ nào vậy bác. đấy là thằng bạn suốt ngày về sau main cơ mà
Top(-_-)Crazy 27/08/2015 02:00
Đọc qua truyện Fuuka, sẽ có đoạn nói Fuuka là con của main truyện này, và main về thứ 2 trong cuộc thi thế giới gì đó. http://blogtruyen.com/truyen/fuuka
Trả lời
Ecchi-dono (Thành viên Alone Paradise Group) 11/06/2015 03:09
đọc đến chap 125 mà ức chế chồng chất ức chế main cái ếch gì khi nào mất mới nhận ra! lần nào cũng chả thông não ra tý nào lúc đek nào cũng ảo tưởng và quan trong hóa vấn đề
Trả lời
quocphubmt 06/06/2015 22:18
thấy cái miệng hại cái thân,hình như tác giả cố tình gây ức chế -_- có ny mà éo biết cách nc -_-
Trả lời
Cien Anos De Elmariachi 28/05/2015 05:17
truyện của bố mẹ thì good ending còn truyện của con gái thì chưa được nửa đường cháu nó đã "lên bảng"
Trả lời
traulon12 04/04/2015 13:31
Đọc thấy thương con fuuka quá .. bố mẹ mất bao nhiêu nước mắt để đến vs nhau vậy mà chết hxhx
Trả lời
phuocuoc97 02/04/2015 00:25
http://blogtruyen.com/truyen/fuuka

bo truyen nay giong vs ten con be va nguoi cha la van dong vien

em cung cha bt nua ma bo chuyen nay buon lam -_-
Trả lời
phuocuoc97 02/04/2015 00:21
ec hinh nhu co phan 2 dung ko
Trả lời
Darknight13 15/10/2014 18:41
mình ghét lão seo này..tại sao chuyện tình của lão vễ ra toàn ảo tung chảo mà lại có cảm giác thật thế chứ..Làm quái gì có mấy thẻ loại tình yêu trong sáng thế này ngoài đời..Dù biết là manga nhưng vẫn GATO
z1z123 14/03/2015 22:37
ở nhật ngoài đời hình như mấy con xinh chúng nó mà học xong thì hầu như đi làm thêm hoặc bị bạn bè dụ đi đóng jav để lấy tiền ăn chơi thì phải, còn trong sáng như trong truyện ko biết dc mấy % nữa

còn mấy đứa xấu thì ta ko biết chúng nó làm gì nhỉ
Trả lời
fahabu179 11/08/2014 16:03
Thím nào thích truyện của bác Seo hay thể loại School-life vô đây giao lưu
facebook.com/fantruyenschoollife
Trả lời
kisirongbn 13/07/2014 13:54
hừ.main nữ mà mới đầu truyện đã chảnh chó khó ưa rồi. dù cùng tác giả mà mấy bộ của lão này tuyến nhân vật tính cách khác nhau quá.bộ fuuka cũng vậy, mới đọc chap đầu đã thấy ngang nhiên choảng smart phone người lạ,tưởng mình là ai chứ? .gây cái cảm giác đáng ghét và muốn bỏ truyện luôn. Với mình thì Kimi no iru machi của Lão Seoji này là hay nhất. hệ thống nhân vật và diễn biến tâm lí rất nhẹ nhàng, đáng yêu. mà bao quát lại hình như lão luôn để mấy nv nữ tóc ngắn thì tính cách mạnh mẽ còn tóc dài thì hiền lành thì phải.được cái main nam thì bộ nào cũng na ná nhau. chứ k0 dở dở điên điên như mấy bộ ichigo và wagatsuma.Đời nào đi coi truyện Harem mà chỉ đánh giá main nam chính mới đọc tiếp như tôi k0
maxclaws 10/08/2014 01:08
bạn có thấy bạn có 1 comment khá là dài không và quan trọng là bạn có thấy ai quan tâm không đó là vì comment của bạn thự sự chẳng ra cái cc gì cả
Top(-_-)Crazy 08/05/2015 22:58
Tôi đồng quan điểm, như th main ở Ichigo thì ghét thật (nhưng vẫn mún đọc). Vs cách cư xử của Fuuka chap đầu thì ghét thật (nhưng vẫn đọc *LOL* )
thaigamo 23/07/2015 15:28
truyện này main trên cả tuyệt vời luôn
Trả lời
z1z123 13/07/2014 12:47
ghét coi mấy thể loại học đường như ichigo, suzuka, good ending

nhìn lại cuộc đời học sinh - sinh viên của mình mà chán vkl
Momo Velia Deviluke 13/07/2014 12:53
nhocprohkta19981 13/07/2014 12:58
Trả lời
hackkeyvn97 23/06/2014 09:37
mịa đọc fuuka trước cứ tưởng main truyện này sẽ tham dự thi và đc á quân TG luôn chứ
eat2635 29/06/2014 16:34
hackkeyvn97 29/06/2014 23:33
Làm cứ mong mỏi đến cuộc thi
Trả lời
nh0xonline 19/06/2014 20:09
happy ending
Trả lời
Nặc danh 02/06/2014 00:08
Đọc hết bộ mới thấy cái bùa cầu tự đúng là thiêng cmn thật. Fang 1 phát ra sản phẩm luôn rồi
Trả lời
darkdevil1603 01/06/2014 15:26
mịa lão seo, chuyện nào cũng hay mà sao có ít chuyện thế
Trả lời
huychuyenhb 29/05/2014 01:21
hay
Trả lời
perfectstrong 20/05/2014 14:01
Truyện rất hay và cái kết rất có hậu! Mình rất thích cách xử lý của cặp này khi có thai
Trả lời
makutosukj22 07/05/2014 00:37
lần thứ 5 đọc, cảm xúc như xưa....
Trả lời
zelljinhun 06/05/2014 19:33
truyện hay quá ad à.tks
Trả lời
quachnguyen97 02/05/2014 11:01
bạn nào có linh dowload k cho mình xin nhỉ
Trả lời
mi hatre 28/04/2014 18:46
hay lắm thánh ạ
Trả lời
laogialang090 19/04/2014 23:52
Mình thích kiểu main nào mà tỏ ra lạnh lùng xíu. Chứ như main này chán quá. Chẳng hứng gì
Trả lời
devilslayer 01/04/2014 00:52
a main ba dao nho gia ma ngoai doi duoc 1 phan nhu trong truyen
Trả lời
lamtunga2 14/03/2014 20:34
lâu ko đọc, đọc lại vẫn thích
Trả lời
anhzaipzo 14/01/2014 23:47
Truyen thieu 2 chap nhe. Con lai thi truyen rat tuyet, Tks nhom dich.

Trả lời
Romi 02/01/2014 21:58
hey!truyện này dành cho lứa tuổi nào nhỉ?các bạn giải đáp giùm để mình đọc truyện hợp lứa tuổi
caubengok1992 02/01/2014 22:48
mình thik suy nghĩ của bạn ai mà chẳng nhầm đọc đoạn tóm tắt ~~> mang khăn giấy ra thủ sẵn
Trả lời
quylongtit 19/12/2013 13:27
Bo nay hay qua nhy
Trả lời
tuonga0 02/09/2013 09:05
bộ này có phần 2 kìa
Trả lời
blood.alone 27/08/2013 10:54
la mjh thi chon yui
Trả lời
Nặc danh 26/06/2013 12:56
đúng là những chuyện tình ntn chỉ có trong manga
Mikan Yuuki 26/06/2013 13:13
nhầm rồi truyện này thực tế đó chứ
T.U. 27/06/2013 15:08
bạn không biết thì đừng xía mỏ vô linh tinh nhá
T.U. 27/06/2013 15:10
ý mình là cái bạn "nặc danh" kia.

Trả lời
Nặc danh 26/06/2013 00:01
há há chủ thớt tóm tắt truyện làm em tưởng là ecchi mất công đi chuẩn bị khăn giấy vs dụng cụ )
Trả lời
Nặc danh 25/06/2013 23:26
ko biết bộ kimi no iru machi của lão SEO có hay ko mọi người
idontknowct 25/06/2013 23:31
Theo cảm nhận mình là hay nhưng hơi dài dòng
Nặc danh 26/06/2013 00:25
bộ suzuka này có nhiều đoạn cảm động quá tý thì e rơi nc mắt )
Nặc danh 26/06/2013 00:26
thằng này bá đạo thật sinh nhật người yêu cũng quên @@
Trả lời
Nặc danh 25/06/2013 23:06
truyện hay, điểm 10 cho chất lượg
Trả lời
Nặc danh 24/06/2013 22:44
mẹ ơi thằng main char sao mà ngu quá vậy @@
kimphuoc96 24/06/2013 23:08
vâng nó mà ko ngu, nó mà ko khốn nạn như nhiều bác chửi thì éo có truyện để các bác coi đâu
kunpopo0402 18/07/2013 13:43
Trả lời
Nặc danh 07/06/2013 18:31
thang` main nay` dem so sanh vs con cho' thi` cung~ la` si nhuc vs con cho do' ! cang` doc cang` thay no ban deo chiu dc
1 2 3


ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!

loading...

Đang tải...

Đang tải...