lien he qc

lien he qc[Admin] Ra mắt trang Truyện Chữ : TRUYENCHU.NET

Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Tru Tiên Update chap 156 !!!!!!!!

truyện tranh Tru Tiên
SƠ LƯỢC

Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc.
     Câu chuyện này, bắt đầu từ "Thanh Vân Môn". Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn không chỉ một lần... Ý nghĩa duy nhất giúp hắn tồn tại là tình yêu, tình yêu là tấm phao cứu mệnh, là tín ngưỡng và tôn giáo duy nhất của đời hắn. Qua sự vật vã của Trương Tiểu Phàm, mới thấy sự trưởng thành của một người đàn ông gian nan biết bao. "Tru Tiên" thực chất là một bộ tiểu thuyết nói về sự trưởng thành, nói về tình cảm. Soi vào số phận Trương Tiểu Phàm, ta tìm thấy phần nào đó số phận riêng ta...

     P/s: Chap 1 sẽ bắt đầu xuất hiện ở Tử Vong Chiểu Trạch, sau khi 2 người Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ gặp nhau sẽ nhớ lại những gì trước đây. Khi đó mới bước vào mạch truyện chính thức. 

Tác giả: Tiêu Đỉnh

Nhóm dịch: BlogTruyen.Com

Thể loại: Action Manhua Romance

Đăng bởi: ShadowFiend     Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 20/02/2012 19:18    


TỔNG HỢP (155 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tru Tiên Chap 156 20/02/2012 19:18

Tru Tiên Chap 154 20/02/2012 11:31

Tru Tiên Chap 153 20/02/2012 11:30

Tru Tiên Chap 152 20/02/2012 11:30

Tru Tiên Chap 151 20/02/2012 11:29

Tru Tiên Chap 150 08/02/2012 12:59

Tru Tiên Chap 149 19/02/2012 10:23

Tru Tiên Chap 148 19/02/2012 10:23

Tru Tiên Chap 147 19/02/2012 10:23

Tru Tiên Chap 146 19/02/2012 10:23

Tru Tiên Chap 145 16/02/2012 19:19

Tru Tiên Chap 144 16/02/2012 19:19

Tru Tiên Chap 143 16/02/2012 19:19

Tru Tiên Chap 142 16/02/2012 19:19

Tru Tiên Chap 141 16/02/2012 19:18

Tru Tiên Chap 140 14/02/2012 11:57

Tru Tiên Chap 139 14/02/2012 11:56

Tru Tiên Chap 138 14/02/2012 11:56

Tru Tiên Chap 137 14/02/2012 11:56

Tru Tiên Chap 136 14/02/2012 11:56

Tru Tiên Chap 135 13/02/2012 12:04

Tru Tiên Chap 134 13/02/2012 12:04

Tru Tiên Chap 133 13/02/2012 12:04

Tru Tiên Chap 132 13/02/2012 12:04

Tru Tiên Chap 131 13/02/2012 12:03

Tru Tiên Chap 130 12/02/2012 10:57

Tru Tiên Chap 129 12/02/2012 10:57

Tru Tiên Chap 128 12/02/2012 10:56

Tru Tiên Chap 127 12/02/2012 10:56

Tru Tiên Chap 126 12/02/2012 10:56

Tru Tiên Chap 125 11/02/2012 21:57

Tru Tiên Chap 124 11/02/2012 21:57

Tru Tiên Chap 123 11/02/2012 21:57

Tru Tiên Chap 122 11/02/2012 21:56

Tru Tiên Chap 121 11/02/2012 21:56

Tru Tiên Chap 120 11/02/2012 09:48

Tru Tiên Chap 119 11/02/2012 09:48

Tru Tiên Chap 118 11/02/2012 09:48

Tru Tiên Chap 117 11/02/2012 09:47

Tru Tiên Chap 116 11/02/2012 09:47

Tru Tiên Chap 115 11/02/2012 09:47

Tru Tiên Chap 114 11/02/2012 09:47

Tru Tiên Chap 113 11/02/2012 09:47

Tru Tiên Chap 112 11/02/2012 09:47

Tru Tiên Chap 111 11/02/2012 09:46

Tru Tiên Chap 110 10/02/2012 20:12

Tru Tiên Chap 109 10/02/2012 20:12

Tru Tiên Chap 108 10/02/2012 20:12

Tru Tiên Chap 107 10/02/2012 20:12

Tru Tiên Chap 106 10/02/2012 20:11

Tru Tiên Chap 105 10/02/2012 20:11

Tru Tiên Chap 104 10/02/2012 20:11

Tru Tiên Chap 103 10/02/2012 20:11

Tru Tiên Chap 102 10/02/2012 20:10

Tru Tiên Chap 101 10/02/2012 20:10

Tru Tiên Chap 100 10/02/2012 12:51

Tru Tiên Chap 99 10/02/2012 12:51

Tru Tiên Chap 98 10/02/2012 12:51

Tru Tiên Chap 97 10/02/2012 12:51

Tru Tiên Chap 96 10/02/2012 12:50

Tru Tiên Chap 95 10/02/2012 12:48

Tru Tiên Chap 94 10/02/2012 12:47

Tru Tiên Chap 93 10/02/2012 12:47

Tru Tiên Chap 92 10/02/2012 12:47

Tru Tiên Chap 91 10/02/2012 12:47

Tru Tiên Chap 90 09/02/2012 22:17

Tru Tiên Chap 89 09/02/2012 22:17

Tru Tiên Chap 88 09/02/2012 22:17

Tru Tiên Chap 87 09/02/2012 22:16

Tru Tiên Chap 86 09/02/2012 22:16

Tru Tiên Chap 85 09/02/2012 22:16

Tru Tiên Chap 84 09/02/2012 22:16

Tru Tiên Chap 83 09/02/2012 22:15

Tru Tiên Chap 82 09/02/2012 22:15

Tru Tiên Chap 81 09/02/2012 22:15

Tru Tiên Chap 80 09/02/2012 20:23

Tru Tiên Chap 79 09/02/2012 20:23

Tru Tiên Chap 78 09/02/2012 20:22

Tru Tiên Chap 77 09/02/2012 20:22

Tru Tiên Chap 76 09/02/2012 20:22

Tru Tiên Chap 75 09/02/2012 20:21

Tru Tiên Chap 74 09/02/2012 20:21

Tru Tiên Chap 73 09/02/2012 20:21

Tru Tiên Chap 72 09/02/2012 20:20

Tru Tiên Chap 71 09/02/2012 20:20

Tru Tiên Chap 70 09/02/2012 17:10

Tru Tiên Chap 69 09/02/2012 17:09

Tru Tiên Chap 68 09/02/2012 17:09

Tru Tiên Chap 67 09/02/2012 17:09

Tru Tiên Chap 66 09/02/2012 17:09

Tru Tiên Chap 65 09/02/2012 17:09

Tru Tiên Chap 64 09/02/2012 17:08

Tru Tiên Chap 63 09/02/2012 17:08

Tru Tiên Chap 62 09/02/2012 17:08

Tru Tiên Chap 61 09/02/2012 17:07

Tru Tiên Chap 60 09/02/2012 14:02

Tru Tiên Chap 59 09/02/2012 14:01

Tru Tiên Chap 58 09/02/2012 14:01

Tru Tiên Chap 57 09/02/2012 14:01

Tru Tiên Chap 56 09/02/2012 14:01

Tru Tiên Chap 55 09/02/2012 14:00

Tru Tiên Chap 54 09/02/2012 14:00

Tru Tiên Chap 53 09/02/2012 13:59

Tru Tiên Chap 52 09/02/2012 13:58

Tru Tiên Chap 51 09/02/2012 13:57

Tru Tiên Chap 50 19/02/2012 10:23

Tru Tiên Chap 49 08/02/2012 12:58

Tru Tiên Chap 48 08/02/2012 12:58

Tru Tiên Chap 47 08/02/2012 12:57

Tru Tiên Chap 46 08/02/2012 12:57

Tru Tiên Chap 45 08/02/2012 12:57

Tru Tiên Chap 44 08/02/2012 12:57

Tru Tiên Chap 43 08/02/2012 12:56

Tru Tiên Chap 42 08/02/2012 12:56

Tru Tiên Chap 41 08/02/2012 12:55

Tru Tiên Chap 40 07/02/2012 12:09

Tru Tiên Chap 39 07/02/2012 12:09

Tru Tiên Chap 38 07/02/2012 14:27

Tru Tiên Chap 37 07/02/2012 11:30

Tru Tiên Chap 36 07/02/2012 11:29

Tru Tiên Chap 35 07/02/2012 11:29

Tru Tiên Chap 34 07/02/2012 11:29

Tru Tiên Chap 33 07/02/2012 11:29

Tru Tiên Chap 32 07/02/2012 11:29

Tru Tiên Chap 31 07/02/2012 11:29

Tru Tiên Chap 30 07/02/2012 11:28

Tru Tiên Chap 29 07/02/2012 11:28

Tru Tiên Chap 28 07/02/2012 11:28

Tru Tiên Chap 27 07/02/2012 11:28

Tru Tiên Chap 26 07/02/2012 11:28

Tru Tiên Chap 25 07/02/2012 11:27

Tru Tiên Chap 24 07/02/2012 11:27

Tru Tiên Chap 23 07/02/2012 11:27

Tru Tiên Chap 22 07/02/2012 11:27

Tru Tiên Chap 21 07/02/2012 11:27

Tru Tiên Chap 20 06/02/2012 22:38

Tru Tiên Chap 19 06/02/2012 22:38

Tru Tiên Chap 18 06/02/2012 22:38

Tru Tiên Chap 17 06/02/2012 22:37

Tru Tiên Chap 16 06/02/2012 22:37

Tru Tiên Chap 15 06/02/2012 22:37

Tru Tiên Chap 14 06/02/2012 22:37

Tru Tiên Chap 13 06/02/2012 22:36

Tru Tiên Chap 12 06/02/2012 22:36

Tru Tiên Chap 11 06/02/2012 22:36

Tru Tiên Chap 10 06/02/2012 22:34

Tru Tiên Chap 9 06/02/2012 22:34

Tru Tiên Chap 8 06/02/2012 22:34

Tru Tiên Chap 7 06/02/2012 22:33

Tru Tiên Chap 6 06/02/2012 22:33

Tru Tiên Chap 5 06/02/2012 22:33

Tru Tiên Chap 4 06/02/2012 22:33

Tru Tiên Chap 3 06/02/2012 22:33

Tru Tiên Chap 2 06/02/2012 22:33

Tru Tiên Chap 1 06/02/2012 22:32

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Kimi No Iru Machi Update chap 237 truyện tranh Unbalance x Unbalance ( Full 82 Chap ) truyện tranh Ichigo 100% ( LÊN NÀO \M/ ) - SF truyện tranh Love Hina Complete truyện tranh Good Ending update chap 156.5 -THE END- truyện tranh Harisugawa ở thế giới trong gương Update chap 29 FIN
Trả lời
kunday87 07/04/2015 17:53
truyện này drop rồi ah ae
Trả lời
thanhtran9826 31/03/2015 19:07
đù đọc chap 1 cứ tưởng đọc nhầm nura rihyon no mago chứ làm giật mình
Trả lời
chetaoak 09/03/2015 02:26
lên top cmnr
Trả lời
ILikeManga 08/03/2015 17:02
sao lai len top nhi
ILikeManga 19/04/2015 10:18
vẫn ếu hiểu sao lại lên top
Trả lời
Nặc danh 04/08/2014 20:36
Trả lời
Nặc danh 03/08/2014 18:21
vãi còn nằm trong top thôi nghĩ lại thì truyện tranh này khúc đầu - khúc giữa hấp dẫn, xem lại vẫn hay, chỉ có về cuối chế quá thành bựa, mặc dù t thích cái chế của nó nhưng biết sao được, drop rồi
Trả lời
Nặc danh 03/08/2014 18:14
Mềnh thích LTK vs TTP hơn,truyện chữ kết thúc đó mềnh không thích nên mềnh không đọc
:o 25/09/2014 14:16
hình như phần 2 , 2 người đến vs nhau mà
Trả lời
thienmavi 03/08/2014 13:32


a du````````````
Trả lời
Nặc danh 02/08/2014 06:51
tưởng ra chap mới
Trả lời
Ky Kiske 01/08/2014 16:58
Thớt sinh năm 95 và đã bỏ blt từ lâu
Trả lời
Mio-Hentai 31/07/2014 08:31
vãi l** ko có chap mới mà vẫn được lên top mẹ làm mừng hụt
Trả lời
JackFrost 30/07/2014 22:29
á tru tiên drop lâu rồi mà sao lại lên top thế này phần 2 truyện chữ cũng drop luôn, quá buồn
Trả lời
HunTerLoVe 30/07/2014 21:44
Thấy drop lâu rồi mà, đọc truyện chữ rồi kết thúc hơi hụt!
Trả lời
chuyen tam dc 30/07/2014 20:51
các bạn phải dọc tu tu mới thấy hay dc
Trả lời
canhpeta 30/07/2014 20:28
top 1 rồi ,chắc tại mới ra bộ truyện màu nên nhiều thằng đọc thử rồi vào đây kiếm đọc tiếp,cũng hên là ra sau khi thi đại học,hồi xưa tôi đọc trước thi đại học 3 tuần,đọc hết truyện tranh nghiền quá phải kiếm truyện chữ đọc,xem nữa tack thi đại học luôn
Trả lời
Nặc danh 30/07/2014 20:24
á dùuuuuuuuuuu....
Trả lời
Nặc danh 30/07/2014 19:35
đếch bit hay ko nhưng lên top thử cày từ chấp 1 coi ntn?

mong là có chút kích thích
Trả lời
Barack Obama 30/07/2014 18:34
mod nào rảnh thế nhỉ cho cái truyện Drop hơn 2 năm nay lên top đã lên top lại còn top 2 mới kinh
Trả lời
Nặc danh 30/07/2014 18:08
nhing giống tiểu long nữ vl
Trả lời
Nặc danh 30/07/2014 14:15
Trả lời
danchoicp11 30/07/2014 14:12
thế đ*o nào mà drop mà lại lên dk top 2 vl
Trả lời
FuDou_Akio 30/07/2014 12:38
vù vù top 2
Trả lời
Hell_angel 30/07/2014 12:07
cai veo gj the nay tuong co chap moi ma sao no lai nam trong top 2 dc nhi?
Trả lời
ffffuuuu 30/07/2014 11:00
Trả lời
Nặc danh 30/07/2014 02:21
dek me tuong co chap moi
Trả lời
Nặc danh 29/07/2014 17:24
thế éo nào lại lên top
Trả lời
Trùm Vét Máng 29/07/2014 11:16
tiếp đi má -_-
Trả lời
boy vo tinh 08/06/2014 12:50
drop cmnr
Trả lời
zippy 22/05/2014 16:02
Truyen nay doc sao lon xon vay
Trả lời
Nặc danh 12/05/2014 00:33
chap 140 chua dau xong ma chap 141 lac di dau vay @@
Trả lời
Fate 21/03/2014 10:13
Up tiếp đi thớt ơi
Trả lời
Ryou 03/03/2014 18:15
Ra tới chap 159 rồi đó các thánh
Trả lời
SinD 24/01/2014 14:16
mà truyện này drop hơn 1 năm rưỡi rồi, mấy bác đừng có hi vọng viễn vông mà mơ tưởng có cháp mới. tui cũng nghiền bộ này nhưng mà thời gian ko cho phép@@ đợi quá rất chi là lâu la, còn thớt chắc lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân hết rồi@@
Trả lời
SinD 24/01/2014 14:02
drop chua? sao chua thấy chuyện này úp trên mấy trang 1 hoặc 2 hoặc 3 vậy? hay là drop lâu rồi? mà tui thấy trên *** vẫn bình thường mà @@
Trả lời
manhthang 21/01/2014 23:19
nho nhung ngay thuc dem doc nghin chap truyen chu

Trả lời
lonerboy 21/01/2014 20:20
vãi cả bóp vếu, còn đâu hình tượng Lục Tuyết Kỳ băng thanh ngọc khiết của e , bạch bạch thằng tác giả phát
nhhjyt 21/01/2014 20:41
truyện này thằng tác giả khác nó vẻ nên nó khác . vả lại giờ nó cũng ngừng luôn rồi ko ra nữa
Trả lời
rinalone 21/01/2014 07:30
Đang đấu trên lôi đài gây cấn,sau nhảy sang khúc khác vậy,nét vẽ mới luôn,chưa giải thích cho sư phụ hay gì hết ???
Trả lời
JK 20/01/2014 22:52
Ai vẽ minh họa truyện này vậy chời, đọc sến vl, coi mà thấy thằng Tiểu Phàm đúng là thiên hạ đệ nhất nhu nhược
Trả lời
Nặc danh 30/12/2013 20:58
có chap mới rùi kìa thớt ơi!!!!!

Trả lời
thanglouis 24/12/2013 12:49
thằng tề huynh kia lợi dụng lúc lucj nguội đang hôn mê bóp vếu cái *** thằng này khốn nạn thật
Trả lời
TT 22/12/2013 18:47
truyện hay, mong dịch thật nhanh cho ae thưởng thức
Trả lời
emotional 18/12/2013 01:17
CHap 148.đến cả tiểu hôi cũng phải chảy máu mũi là cũng đủ biết..........
Trả lời
kankykt3 16/12/2013 19:05
MÌNH ĐÃ ÚP TRU TIÊN RAW 153-160 CÓ CHÁP 155 NHÓM ĐẢM NHẬN DỊCH DÙM NHA , CÁM ƠN NHIỀU http://blogtruyen.com/diendan/request-truyen/nhom-nhan-truyen-tru-tien-pm-gap-19305
Trả lời
kankykt3 15/12/2013 17:38
TÌnh là bên trên mạng đã có chap 157 tru tiên , cũng có sub việt , nhưng cái chính là bản manhua raw gốc tàu ra thêm 1 ep 157 thì im ln không thấy ra nữa , chán
kankykt3 15/12/2013 17:40
nữa năm cho một câu truyện tình trương tiểu phàm và lục tuyết kỳ , nói chung bên truyện chữ thì ra hết rùi , bên truyện tranh thì thấy drop nữa năm rùi >"< , thích tranh hơn
Trả lời
Nặc danh 14/12/2013 16:52
bao h ms uplead day

Trả lời
hathanhtung 27/11/2013 21:37
host ơi drop rồi sao mong làm tiếp đi nhé
Trả lời
MKNO4 27/11/2013 19:45
ai co link raw bo nay chi dum em vs
xin xhan thanh cam on

Trả lời
usibiseo 21/11/2013 18:35
Lục Tuyết Kỳ lúc lớn rùi` ngực to vãi~ chưởng ! Phải co Lucy vs Erza
Trả lời
vn00691699 (Thành viên [S]ky [G]arden [G]roup) 18/11/2013 16:44
ai có link raw bọ này ko ?
Nặc danh 18/11/2013 17:26
hihi !!! co' you ạ full bộ lun tiếng nhật có gì post lên mạng cho you dowload về coi nhé
vn00691699 18/11/2013 21:04
đc vậy tốt quá.... ko you cho xin cái link cũng đc r
Trả lời
a_dunderhead 15/11/2013 18:29
Nói chung bộ này hơi đi lệch nguyên tác.
Theo như trong này thì Tề Hạo thuộc kiểu mặt ngoài quân tử, bên trong tiểu nhân; trong truyện chữ mình đọc ko thấy vụ này. Và ngoài ra LTK đã gặp TTP từ trước khi lên Thanh Vân Môn, trong khi với truyện chữ thì LTK vốn chả có tí nhận thức nào về TTP cả, đến khi đc anh ý nương tay trong cuộc tỉ thí thì bắt đầu cảm nắng Còn Kinh Vũ thì mình thấy ko có vấn đề, do ấn tượng của mình với anh này là hơi háo thắng, nóng tính nên thường so đo với TTP.

Tuy vậy mình hoàn toàn ủng hộ việc thay đổi, vì nếu chép y bản gốc thì sẽ rất nhám chán cho người đọc khi mà đọc chap trước đã biết chap sau nói gì =__= Hơn nữa trong truyện chữ thì làm gì có miêu tả mấy cuộc chiến LTK vs ĐLN, LKV vs Văn Mẫn...
1 2 3 4


ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!

loading...

Đang tải...

Đang tải...
lien he qc