[Admin] Hướng dẫn fix vụ ảnh die toàn trang

Hướng dẫn Edit truyện [Update Công cụ typeset]

Tổ chức Event dịch truyện nhận lương từ BLOGTRUYEN.COM


Truyện Tranh Online, đọc truyện tranh

Truyen tranh online, truyện tranh online,truyện tranh truyentranh, manga, đọc truyện online, truyenonline

Tru Tiên Update chap 159-160 !!!!!!!!

truyện tranh Tru Tiên
SƠ LƯỢC

Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc.
     Câu chuyện này, bắt đầu từ "Thanh Vân Môn". Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn không chỉ một lần... Ý nghĩa duy nhất giúp hắn tồn tại là tình yêu, tình yêu là tấm phao cứu mệnh, là tín ngưỡng và tôn giáo duy nhất của đời hắn. Qua sự vật vã của Trương Tiểu Phàm, mới thấy sự trưởng thành của một người đàn ông gian nan biết bao. "Tru Tiên" thực chất là một bộ tiểu thuyết nói về sự trưởng thành, nói về tình cảm. Soi vào số phận Trương Tiểu Phàm, ta tìm thấy phần nào đó số phận riêng ta...

     P/s: Chap 1 sẽ bắt đầu xuất hiện ở Tử Vong Chiểu Trạch, sau khi 2 người Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ gặp nhau sẽ nhớ lại những gì trước đây. Khi đó mới bước vào mạch truyện chính thức. 

Tác giả: Tiêu Đỉnh

Nhóm dịch: BlogTruyen.Com

Thể loại: Action Manhua Romance

Đăng bởi: ShadowFiend     Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem:      Yêu thích:

Update: 26/08/2015 12:43    


TỔNG HỢP (159 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tru Tiên chap 160 26/08/2015 05:43

Tru Tiên chap 159 26/08/2015 05:43

Tru Tiên Chap 158 18/05/2015 17:38

Tru Tiên Chap 157 18/05/2015 17:38

Tru Tiên Chap 156 20/02/2012 12:18

Tru Tiên Chap 154 20/02/2012 04:31

Tru Tiên Chap 153 20/02/2012 04:30

Tru Tiên Chap 152 20/02/2012 04:30

Tru Tiên Chap 151 20/02/2012 04:29

Tru Tiên Chap 150 08/02/2012 05:59

Tru Tiên Chap 149 19/02/2012 03:23

Tru Tiên Chap 148 19/02/2012 03:23

Tru Tiên Chap 147 19/02/2012 03:23

Tru Tiên Chap 146 19/02/2012 03:23

Tru Tiên Chap 145 16/02/2012 12:19

Tru Tiên Chap 144 16/02/2012 12:19

Tru Tiên Chap 143 16/02/2012 12:19

Tru Tiên Chap 142 16/02/2012 12:19

Tru Tiên Chap 141 16/02/2012 12:18

Tru Tiên Chap 140 14/02/2012 04:57

Tru Tiên Chap 139 14/02/2012 04:56

Tru Tiên Chap 138 14/02/2012 04:56

Tru Tiên Chap 137 14/02/2012 04:56

Tru Tiên Chap 136 14/02/2012 04:56

Tru Tiên Chap 135 13/02/2012 05:04

Tru Tiên Chap 134 13/02/2012 05:04

Tru Tiên Chap 133 13/02/2012 05:04

Tru Tiên Chap 132 13/02/2012 05:04

Tru Tiên Chap 131 13/02/2012 05:03

Tru Tiên Chap 130 12/02/2012 03:57

Tru Tiên Chap 129 12/02/2012 03:57

Tru Tiên Chap 128 12/02/2012 03:56

Tru Tiên Chap 127 12/02/2012 03:56

Tru Tiên Chap 126 12/02/2012 03:56

Tru Tiên Chap 125 11/02/2012 14:57

Tru Tiên Chap 124 11/02/2012 14:57

Tru Tiên Chap 123 11/02/2012 14:57

Tru Tiên Chap 122 11/02/2012 14:56

Tru Tiên Chap 121 11/02/2012 14:56

Tru Tiên Chap 120 11/02/2012 02:48

Tru Tiên Chap 119 11/02/2012 02:48

Tru Tiên Chap 118 11/02/2012 02:48

Tru Tiên Chap 117 11/02/2012 02:47

Tru Tiên Chap 116 11/02/2012 02:47

Tru Tiên Chap 115 11/02/2012 02:47

Tru Tiên Chap 114 11/02/2012 02:47

Tru Tiên Chap 113 11/02/2012 02:47

Tru Tiên Chap 112 11/02/2012 02:47

Tru Tiên Chap 111 11/02/2012 02:46

Tru Tiên Chap 110 10/02/2012 13:12

Tru Tiên Chap 109 10/02/2012 13:12

Tru Tiên Chap 108 10/02/2012 13:12

Tru Tiên Chap 107 10/02/2012 13:12

Tru Tiên Chap 106 10/02/2012 13:11

Tru Tiên Chap 105 10/02/2012 13:11

Tru Tiên Chap 104 10/02/2012 13:11

Tru Tiên Chap 103 10/02/2012 13:11

Tru Tiên Chap 102 10/02/2012 13:10

Tru Tiên Chap 101 10/02/2012 13:10

Tru Tiên Chap 100 10/02/2012 05:51

Tru Tiên Chap 99 10/02/2012 05:51

Tru Tiên Chap 98 10/02/2012 05:51

Tru Tiên Chap 97 10/02/2012 05:51

Tru Tiên Chap 96 10/02/2012 05:50

Tru Tiên Chap 95 10/02/2012 05:48

Tru Tiên Chap 94 10/02/2012 05:47

Tru Tiên Chap 93 10/02/2012 05:47

Tru Tiên Chap 92 10/02/2012 05:47

Tru Tiên Chap 91 10/02/2012 05:47

Tru Tiên Chap 90 09/02/2012 15:17

Tru Tiên Chap 89 09/02/2012 15:17

Tru Tiên Chap 88 09/02/2012 15:17

Tru Tiên Chap 87 09/02/2012 15:16

Tru Tiên Chap 86 09/02/2012 15:16

Tru Tiên Chap 85 09/02/2012 15:16

Tru Tiên Chap 84 09/02/2012 15:16

Tru Tiên Chap 83 09/02/2012 15:15

Tru Tiên Chap 82 09/02/2012 15:15

Tru Tiên Chap 81 09/02/2012 15:15

Tru Tiên Chap 80 09/02/2012 13:23

Tru Tiên Chap 79 09/02/2012 13:23

Tru Tiên Chap 78 09/02/2012 13:22

Tru Tiên Chap 77 09/02/2012 13:22

Tru Tiên Chap 76 09/02/2012 13:22

Tru Tiên Chap 75 09/02/2012 13:21

Tru Tiên Chap 74 09/02/2012 13:21

Tru Tiên Chap 73 09/02/2012 13:21

Tru Tiên Chap 72 09/02/2012 13:20

Tru Tiên Chap 71 09/02/2012 13:20

Tru Tiên Chap 70 09/02/2012 10:10

Tru Tiên Chap 69 09/02/2012 10:09

Tru Tiên Chap 68 09/02/2012 10:09

Tru Tiên Chap 67 09/02/2012 10:09

Tru Tiên Chap 66 09/02/2012 10:09

Tru Tiên Chap 65 09/02/2012 10:09

Tru Tiên Chap 64 09/02/2012 10:08

Tru Tiên Chap 63 09/02/2012 10:08

Tru Tiên Chap 62 09/02/2012 10:08

Tru Tiên Chap 61 09/02/2012 10:07

Tru Tiên Chap 60 09/02/2012 07:02

Tru Tiên Chap 59 09/02/2012 07:01

Tru Tiên Chap 58 09/02/2012 07:01

Tru Tiên Chap 57 09/02/2012 07:01

Tru Tiên Chap 56 09/02/2012 07:01

Tru Tiên Chap 55 09/02/2012 07:00

Tru Tiên Chap 54 09/02/2012 07:00

Tru Tiên Chap 53 09/02/2012 06:59

Tru Tiên Chap 52 09/02/2012 06:58

Tru Tiên Chap 51 09/02/2012 06:57

Tru Tiên Chap 50 19/02/2012 03:23

Tru Tiên Chap 49 08/02/2012 05:58

Tru Tiên Chap 48 08/02/2012 05:58

Tru Tiên Chap 47 08/02/2012 05:57

Tru Tiên Chap 46 08/02/2012 05:57

Tru Tiên Chap 45 08/02/2012 05:57

Tru Tiên Chap 44 08/02/2012 05:57

Tru Tiên Chap 43 08/02/2012 05:56

Tru Tiên Chap 42 08/02/2012 05:56

Tru Tiên Chap 41 08/02/2012 05:55

Tru Tiên Chap 40 07/02/2012 05:09

Tru Tiên Chap 39 07/02/2012 05:09

Tru Tiên Chap 38 07/02/2012 07:27

Tru Tiên Chap 37 07/02/2012 04:30

Tru Tiên Chap 36 07/02/2012 04:29

Tru Tiên Chap 35 07/02/2012 04:29

Tru Tiên Chap 34 07/02/2012 04:29

Tru Tiên Chap 33 07/02/2012 04:29

Tru Tiên Chap 32 07/02/2012 04:29

Tru Tiên Chap 31 07/02/2012 04:29

Tru Tiên Chap 30 07/02/2012 04:28

Tru Tiên Chap 29 07/02/2012 04:28

Tru Tiên Chap 28 07/02/2012 04:28

Tru Tiên Chap 27 07/02/2012 04:28

Tru Tiên Chap 26 07/02/2012 04:28

Tru Tiên Chap 25 07/02/2012 04:27

Tru Tiên Chap 24 07/02/2012 04:27

Tru Tiên Chap 23 07/02/2012 04:27

Tru Tiên Chap 22 07/02/2012 04:27

Tru Tiên Chap 21 07/02/2012 04:27

Tru Tiên Chap 20 06/02/2012 15:38

Tru Tiên Chap 19 06/02/2012 15:38

Tru Tiên Chap 18 06/02/2012 15:38

Tru Tiên Chap 17 06/02/2012 15:37

Tru Tiên Chap 16 06/02/2012 15:37

Tru Tiên Chap 15 06/02/2012 15:37

Tru Tiên Chap 14 06/02/2012 15:37

Tru Tiên Chap 13 06/02/2012 15:36

Tru Tiên Chap 12 06/02/2012 15:36

Tru Tiên Chap 11 06/02/2012 15:36

Tru Tiên Chap 10 06/02/2012 15:34

Tru Tiên Chap 9 06/02/2012 15:34

Tru Tiên Chap 8 06/02/2012 15:34

Tru Tiên Chap 7 06/02/2012 15:33

Tru Tiên Chap 6 06/02/2012 15:33

Tru Tiên Chap 5 06/02/2012 15:33

Tru Tiên Chap 4 06/02/2012 15:33

Tru Tiên Chap 3 06/02/2012 15:33

Tru Tiên Chap 2 06/02/2012 15:33

Tru Tiên Chap 1 06/02/2012 15:32

Bình chọn:

Các truyện cùng người đăng

truyện tranh Kimi No Iru Machi Update chap 237 truyện tranh Unbalance x Unbalance ( Full 82 Chap ) truyện tranh Ichigo 100% ( LÊN NÀO \M/ ) - SF truyện tranh Love Hina Complete truyện tranh Good Ending update chap 156.5 -THE END- truyện tranh Harisugawa ở thế giới trong gương Update chap 29 FIN
Trả lời
tkhbmt12 10/05/2016 23:54

Để dành bộ này sau đợi nhiều r đọc mà bâyh drop r hả ad
Trả lời
minhnhat1602 28/12/2015 20:11
Đừng nhen nhóm niềm hi vọng bao năm rồi lại drop tip -.-
Trả lời
nhocvip94x 28/08/2015 20:14
nhiều chương không load đc ad ơi, từ chương 30 ấy.
Trả lời
vn00691699 27/08/2015 21:53
có bạn trẻ nào có thông tin về bộ này ko... hay tụt quần mà sao drop lại ko ai nhảy vào nhỉ
minato35191 30/08/2015 19:37
có 1 vài thông tin sau đây đồng chí :

1. Truyện chữ đờ rốp

2. truyện tranh đờ rốp theo

3. có 1 bộ tryện tranh tru tiên mà vẽ theo phong cách manga nữa đó
vn00691699 30/08/2015 20:50
vẽ sặc mùi tiên hiệp như bộ này mới hay
ILikeManga 07/11/2015 20:50
truyện chữ phần 1 bộ này full rồi mà, end cũng khá là thốn. còn bộ manga kia thì art ko hợp vs kiểu tiên hiệp cho lắm
minhpolo5 01/12/2015 01:43
Nói chung chữ P.2 đờ rốp Truyện tranh ko màu đờ rốp Truyện tranh có màu cũng tiếp bước ra đi như các tiền truyện trước
Trả lời
G.Gamer 26/08/2015 20:19
mấy bác muốn đọc tốt thì qua truyentranhtuan mà đọc phông khung rất ổn chứ đọc bên này nhiều khi bị thiếu với lệch đó
Trả lời
boyhayiu 19/08/2015 09:12
Sao từ chap 3 đều k có màu với ảnh nhỏ vậy, khó đọc vkl. Với lại truyện cũ nên hình hơi xấu, ad thừa thời gian thì remake lại nhé
Trả lời
leoric9x 21/06/2015 15:14
main phế từ đầu game đến cuối game
TranLam 14/07/2015 19:28
Cảm ơn cái comment của bạn nhờ đó mà mình tiết kiệm đc rất nhiều thời gian
cloud409 29/07/2015 22:51
đọc cmt của bác muốn drop

Trả lời
smartkiller11 21/05/2015 00:51
cố lên ra tiếp để tks  đừng để drop truyện này uống
Trả lời
MrHallelujah 20/05/2015 19:03
Huyền Thiên Môn ở chỗ nào vậy?? Tưởng là Thanh Vân môn mà nhỉ!?
Trả lời
Apple 20/05/2015 07:42
thật thì thớt không nên làm thế này, có ngày ăn gạch chết....fan tru tiên hơi bị nhiều đấy, nó drop thật rồi thì mọi người đã chết tâm rồi, thớt up lên nữa chi ae lại chờ mong( theo mình bộ này tay tác giả vẽ truyện nhìn nhảy đoạn thật, nhưng hình ảnh nó giống thật với truyện chữ hơn mấy cái bộ của tác giả khác vẽ, nhìn mấy bộ khác nó thật mất cảm súc )
Trả lời
nghiavip213 20/05/2015 03:44
đm drop 3 năm còn up lại
Trả lời
vn00691699 19/05/2015 20:59
ôi đoẹt... nhóm nào theo bộ này thì cảm ơn lắm lắm luôn... huyền cmn thoại r
Trả lời
sieunhantao 19/05/2015 19:30
dou mai cuoi cùng cung co chap moi
Trả lời
is2nany 19/05/2015 16:35
Drop 3 năm nay,vẫn follow,nhưng éo hiểu chap mới thì không có mà sao lại top phải chăng dụ khị trêu tức em hả các thánh các thớt ơi
Trả lời
ckprono1 19/05/2015 16:35
Tưởng chap mới
Trả lời
vinhga2 19/05/2015 15:44
có khi lại chế truyện cuoi truyện thu cả 2 em về lập dàn harem
Trả lời
minhpolo5 19/05/2015 11:47
truyen nay Drop ben China roi coi lai cung vo ich
Trả lời
Apple 19/05/2015 11:10
holi shit
Trả lời
phongem 19/05/2015 09:08
cả mấy năm mới thấy update mới, mò vào xem ai ngờ là mấy chap từ thời ếu nào rồi
Trả lời
hdd101295 19/05/2015 09:06
Sao giờ lên top vậy trời
Trả lời
ticongtu 25/04/2015 21:55
loạn xì ngầu truyện
Trả lời
kunday87 07/04/2015 17:53
truyện này drop rồi ah ae
Trả lời
thanhtran9826 31/03/2015 19:07
đù đọc chap 1 cứ tưởng đọc nhầm nura rihyon no mago chứ làm giật mình
Trả lời
chetaoak 09/03/2015 02:26
lên top cmnr
Trả lời
ILikeManga 08/03/2015 17:02
sao lai len top nhi
ILikeManga 19/04/2015 10:18
vẫn ếu hiểu sao lại lên top
Trả lời
Nặc danh 04/08/2014 20:36
Trả lời
Nặc danh 03/08/2014 18:21
vãi còn nằm trong top thôi nghĩ lại thì truyện tranh này khúc đầu - khúc giữa hấp dẫn, xem lại vẫn hay, chỉ có về cuối chế quá thành bựa, mặc dù t thích cái chế của nó nhưng biết sao được, drop rồi
Trả lời
Nặc danh 03/08/2014 18:14
Mềnh thích LTK vs TTP hơn,truyện chữ kết thúc đó mềnh không thích nên mềnh không đọc
:o 25/09/2014 14:16
hình như phần 2 , 2 người đến vs nhau mà
Trả lời
thienmavi 03/08/2014 13:32


a du````````````
Trả lời
Nặc danh 02/08/2014 06:51
tưởng ra chap mới
Trả lời
Ky Kiske 01/08/2014 16:58
Thớt sinh năm 95 và đã bỏ blt từ lâu
Trả lời
Mio-Hentai 31/07/2014 08:31
vãi l** ko có chap mới mà vẫn được lên top mẹ làm mừng hụt
Trả lời
JackFrost 30/07/2014 22:29
á tru tiên drop lâu rồi mà sao lại lên top thế này phần 2 truyện chữ cũng drop luôn, quá buồn
Trả lời
HunTerLoVe 30/07/2014 21:44
Thấy drop lâu rồi mà, đọc truyện chữ rồi kết thúc hơi hụt!
Trả lời
chuyen tam dc 30/07/2014 20:51
các bạn phải dọc tu tu mới thấy hay dc
Trả lời
canhpeta 30/07/2014 20:28
top 1 rồi ,chắc tại mới ra bộ truyện màu nên nhiều thằng đọc thử rồi vào đây kiếm đọc tiếp,cũng hên là ra sau khi thi đại học,hồi xưa tôi đọc trước thi đại học 3 tuần,đọc hết truyện tranh nghiền quá phải kiếm truyện chữ đọc,xem nữa tack thi đại học luôn
Trả lời
Nặc danh 30/07/2014 20:24
á dùuuuuuuuuuu....
Trả lời
Nặc danh 30/07/2014 19:35
đếch bit hay ko nhưng lên top thử cày từ chấp 1 coi ntn?

mong là có chút kích thích
Trả lời
Barack Obama 30/07/2014 18:34
mod nào rảnh thế nhỉ cho cái truyện Drop hơn 2 năm nay lên top đã lên top lại còn top 2 mới kinh
Trả lời
Nặc danh 30/07/2014 18:08
nhing giống tiểu long nữ vl
Trả lời
Nặc danh 30/07/2014 14:15
Trả lời
danchoicp11 30/07/2014 14:12
thế đ*o nào mà drop mà lại lên dk top 2 vl
Trả lời
FuDou_Akio 30/07/2014 12:38
vù vù top 2
Trả lời
Hell_angel 30/07/2014 12:07
cai veo gj the nay tuong co chap moi ma sao no lai nam trong top 2 dc nhi?
Trả lời
ffffuuuu 30/07/2014 11:00
Trả lời
Nặc danh 30/07/2014 02:21
dek me tuong co chap moi
Trả lời
Nặc danh 29/07/2014 17:24
thế éo nào lại lên top
Trả lời
Trùm Vét Máng 29/07/2014 11:16
tiếp đi má -_-
Trả lời
boy vo tinh 08/06/2014 12:50
drop cmnr
Trả lời
zippy 22/05/2014 16:02
Truyen nay doc sao lon xon vay
1 2 3 4


ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!

loading...

Đang tải...

Đang tải...
lien he qc