Huyết Ma Nhân update chap 227

truyện tranh Huyết Ma Nhân
SƠ LƯỢC
Sinh viên đại học năm nhất Chu tiểu an tình cờ có được một chiếc nhẫn không rõ lai lịch, trong miệng hắn bất ngờ chui ra một cái huyết ma nhân, một bí mật kinh thiên về nhân loại lập tức được vạch trần..

Nguồn: HamTruyen

Thể loại: Action Horror Supernatural

Đăng bởi: ....... Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1100098 Theo dõi: 659

Update: 21/04/2017 12:06TỔNG HỢP (227 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Huyết Ma Nhân chap 227 21/04/2017 12:06

Huyết Ma Nhân chap 226 18/04/2017 12:19

Huyết Ma Nhân chap 225 12/04/2017 12:17

Huyết Ma Nhân chap 224 10/04/2017 14:41

Huyết Ma Nhân chao 223 07/04/2017 12:20

Huyết Ma Nhân chap 222 03/04/2017 12:28

Huyết Ma Nhân chap 221 31/03/2017 11:49

Huyết Ma Nhân chap 220 29/03/2017 12:23

Huyết Ma Nhân chap 219 27/03/2017 12:46

Huyết Ma Nhân chap 218 16/03/2017 12:15

Huyết Ma Nhân chap 217 13/03/2017 17:47

Huyết Ma Nhân chap 216 11/03/2017 12:11

Huyết Ma Nhân chap 215 10/03/2017 13:44

Huyết Ma Nhân chap 214 08/03/2017 15:59

Huyết Ma Nhân chap 213 06/03/2017 16:43

Huyết Ma Nhân chap 212 27/02/2017 17:29

Huyết Ma Nhân chap 211 25/02/2017 14:54

Huyết Ma Nhân chap 210 24/02/2017 15:17

Huyết Ma Nhân chap 209 22/02/2017 15:27

Huyết Ma Nhân chap 208 19/02/2017 21:31

Huyết Ma Nhân chap 207 18/02/2017 16:24

Huyết Ma Nhân chap 206 16/02/2017 15:09

Huyết Ma Nhân chap 205 15/02/2017 14:12

Huyết Ma Nhân chap 204 13/02/2017 17:44

Huyết Ma Nhân chap 203 11/02/2017 14:45

Huyết Ma Nhân chap 202 07/02/2017 17:05

Huyết Ma Nhân chap 201 02/02/2017 14:01

Huyết Ma Nhân chap 200 18/01/2017 14:53

Huyết Ma Nhân chap 199 13/01/2017 14:52

Huyết Ma Nhân chap 198 09/01/2017 15:21

Huyết Ma Nhân chap 197 03/01/2017 17:59

Huyết Ma Nhân chap 196 31/12/2016 18:57

Huyết Ma Nhân chap 195 26/12/2016 20:19

Huyết Ma Nhân chap 194 23/12/2016 12:54

Huyết Ma Nhân chap 193 20/12/2016 13:44

Huyết Ma Nhân chap 192 17/12/2016 10:03

Huyết Ma Nhân chap 191 14/12/2016 10:13

Huyết Ma Nhân chap 190 10/12/2016 15:35

Huyết Ma Nhân chap 189 06/12/2016 11:59

Huyết Ma Nhân chap 188 01/12/2016 16:37

Huyết Ma Nhân chap 187 28/11/2016 10:30

Huyết Ma Nhân chap 186 25/11/2016 11:54

Huyết Ma Nhân chap 185 21/11/2016 11:14

Huyết Ma Nhân chap 184 18/11/2016 10:35

Huyết Ma Nhân chap 183 14/11/2016 17:34

Huyết Ma Nhân chap 182 11/11/2016 11:10

Huyết Ma Nhân chap 181 08/11/2016 12:06

Huyết Ma Nhân chap 180 05/11/2016 11:19

Huyết Ma Nhân chap 179 31/10/2016 11:21

Huyết Ma Nhân chap 178 28/10/2016 12:28

Huyết Ma Nhân chap 177 25/10/2016 12:11

Huyết Ma Nhân chap 176 21/10/2016 10:53

Huyết Ma Nhân chap 175 18/10/2016 20:49

Huyết Ma Nhân chap 174 14/10/2016 12:52

Huyết Ma Nhân chap 173 11/10/2016 14:15

Huyết Ma Nhân chap 172 08/10/2016 18:18

Huyết Ma Nhân chap 171 02/10/2016 22:26

Huyết Ma Nhân chap 170 29/09/2016 18:08

Huyết Ma Nhân chap 169 26/09/2016 17:58

Huyết Ma Nhân chap 168 22/09/2016 20:44

Huyết Ma Nhân chap 167 18/09/2016 20:03

Huyết Ma Nhân chap 166 16/09/2016 19:46

Huyết Ma Nhân Chap 165 12/09/2016 16:28

Huyết Ma Nhân chap 164 10/09/2016 15:00

Huyết Ma Nhân chap 163 05/09/2016 19:18

Huyết Ma Nhân chap 162 02/09/2016 19:49

Huyết Ma Nhân chap 161 28/08/2016 20:17

Huyết Ma Nhân chap 160 25/08/2016 21:26

Huyết Ma Nhân chap 159 22/08/2016 19:49

Huyết Ma Nhân chap 158 21/08/2016 10:58

Huyết Ma Nhân chap 157 17/08/2016 19:03

Huyết Ma Nhân chap 156 15/08/2016 16:35

Huyết Ma Nhân chap 155 10/08/2016 19:40

Huyết Ma Nhân chap 154 08/08/2016 14:44

Huyết Ma Nhân chap 153 06/08/2016 20:05

Huyết Ma Nhân chap 152 02/08/2016 14:06

Huyết Ma Nhân chap 151 01/08/2016 19:32

Huyết Ma Nhân chap 150 28/07/2016 20:44

Huyết Ma Nhân chap 149 27/07/2016 19:46

Huyết Ma Nhân chap 148 24/07/2016 20:25

Huyết Ma Nhân chap 147 16/07/2016 19:26

Huyết Ma Nhân chap 146 15/07/2016 13:38

Huyết Ma Nhân chap 145 15/07/2016 11:27

Huyết Ma Nhân chap 144 13/07/2016 14:58

Huyết Ma Nhân chap 143 12/07/2016 19:28

Huyết Ma Nhân chap 142 10/07/2016 19:22

Huyết Ma Nhân chap 141 09/07/2016 14:43

Huyết Ma Nhân chap 140 07/07/2016 20:37

Huyết Ma Nhân chap 139 07/07/2016 20:37

Huyết Ma Nhân chap 138 13/06/2016 18:31

Huyết Ma Nhân chap 137 13/06/2016 09:39

Huyết Ma Nhân chap 136 12/06/2016 10:58

Huyết Ma Nhân chap 135 11/06/2016 20:37

Huyết Ma Nhân chap 134 09/06/2016 11:17

Huyết Ma Nhân chap 133 08/06/2016 21:12

Huyết Ma Nhân chap 132 08/06/2016 19:54

Huyết Ma Nhân chap 131 07/06/2016 14:11

Huyết Ma Nhân chap 130 07/06/2016 14:11

Huyết Ma Nhân chap 129 06/06/2016 20:03

Huyết Ma Nhân chap 128 06/06/2016 12:25

Huyết Ma Nhân chap 127 05/06/2016 21:51

Huyết Ma Nhân chap 126 05/06/2016 21:51

Huyết Ma Nhân chap 125 04/06/2016 19:33

Huyết Ma Nhân chap 124 04/06/2016 19:34

Huyết Ma Nhân chap 123 02/06/2016 16:25

Huyết Ma Nhân chap 122 02/06/2016 16:25

Huyết Ma Nhân chap 121 02/06/2016 16:25

Huyết Ma Nhân chap 120 10/05/2016 23:47

Huyết Ma Nhân chap 119 04/05/2016 18:51

Huyết Ma Nhân chap 118 30/04/2016 00:48

Huyết Ma Nhân chap 117 26/04/2016 20:55

Huyết Ma Nhân chap 116 26/04/2016 20:55

Huyết Ma Nhân chap 115 26/04/2016 20:54

Huyết Ma Nhân chap 114 26/04/2016 20:54

Huyết Ma Nhân chap 113 17/04/2016 21:05

Huyết Ma Nhân chap 112 17/04/2016 21:05

Huyết Ma Nhân chap 111 17/04/2016 21:05

Huyết Ma Nhân chap 110 11/04/2016 20:20

Huyết Ma Nhân chap 109 01/04/2016 21:08

Huyết Ma Nhân chap 108 25/03/2016 21:51

Huyết Ma Nhân chap 107 24/03/2016 21:27

Huyết Ma Nhân chap 106 20/03/2016 21:10

Huyết Ma Nhân chap 105 13/03/2016 14:35

Huyết Ma Nhân chap 104 10/03/2016 19:26

Huyết Ma Nhân chap 103 09/03/2016 17:25

Huyết Ma Nhân chap 102 29/02/2016 20:24

Huyết Ma Nhân chap 101 06/02/2016 22:00

Huyết Ma Nhân chap 100 05/02/2016 20:02

Huyết Ma Nhân chap 99 31/01/2016 16:24

Huyết Ma Nhân chap 98 30/01/2016 19:48

Huyết Ma Nhân chap 97 27/01/2016 20:32

Huyết Ma Nhân chap 96 25/01/2016 20:50

Huyết Ma Nhân chap 95 24/01/2016 22:19

Huyết Ma Nhân chap 94 19/01/2016 20:04

Huyết Ma Nhân chap 93 16/01/2016 22:10

Huyết Ma Nhân chap 92 11/01/2016 20:41

Huyết Ma Nhân chap 91 09/01/2016 11:00

Huyết Ma Nhân chap 90 07/01/2016 20:45

Huyết Ma Nhân chap 89 29/12/2015 16:28

Huyết Ma Nhân chap 88 27/12/2015 16:54

Huyết Ma Nhân chap 87 15/12/2015 20:09

Huyết Ma Nhân chap 86 09/12/2015 15:39

Huyết Ma Nhân chap 85 09/12/2015 10:53

Huyết Ma Nhân chap 84 04/12/2015 11:26

Huyết Ma Nhân chap 83 26/11/2015 13:36

Huyết Ma Nhân chap 82 25/11/2015 16:30

Huyết Ma Nhân chap 81 17/11/2015 14:44

Huyết Ma Nhân chap 80 15/11/2015 10:44

Huyết Ma Nhân chap 79 03/11/2015 09:53

Huyết Ma Nhân chap 78 03/11/2015 09:52

Huyết Ma Nhân chap 77 03/11/2015 09:51

Huyết Ma Nhân chap 76 03/11/2015 09:50

Huyết Ma Nhân chap 75 02/11/2015 19:03

Huyết Ma Nhân chap 74 16/10/2015 18:28

Huyết Ma Nhân chap 73 15/10/2015 15:52

Huyết Ma Nhân chap 72 06/10/2015 13:40

Huyết Ma Nhân chap 71 02/10/2015 18:02

Huyết Ma Nhân chap 70 01/10/2015 08:03

Huyết Ma Nhân chap 69 30/09/2015 09:02

Huyết Ma Nhân chap 68 25/09/2015 16:57

Huyết Ma Nhân chap 67 18/09/2015 22:18

Huyết Ma Nhân chap 66 16/09/2015 22:40

Huyết Ma Nhân chap 65 13/09/2015 11:23

Huyết Ma Nhân chap 64 13/09/2015 11:22

Huyết Ma Nhân chap 63 13/09/2015 11:22

Huyết Ma Nhân chap 62 13/09/2015 11:21

Huyết Ma Nhân chap 61 13/09/2015 11:21

Huyết Ma Nhân chap 60 13/09/2015 11:20

Huyết Ma Nhân chap 59 13/09/2015 11:20

Huyết Ma Nhân chap 58 13/09/2015 11:20

Huyết Ma Nhân chap 57 13/09/2015 11:19

Huyết Ma Nhân chap 56 13/09/2015 11:19

Huyết Ma Nhân chap 55 13/09/2015 11:18

Huyết Ma Nhân chap 54 13/09/2015 11:18

Huyết Ma Nhân chap 53 13/09/2015 11:18

Huyết Ma Nhân chap 52 13/09/2015 11:17

Huyết Ma Nhân chap 51 13/09/2015 11:17

Huyết Ma Nhân chap 50 13/09/2015 11:17

Huyết Ma Nhân chap 49 13/09/2015 11:16

Huyết Ma Nhân chap 48 13/09/2015 11:16

Huyết Ma Nhân chap 47 13/09/2015 11:15

Huyết Ma Nhân chap 46 13/09/2015 11:15

Huyết Ma Nhân chap 45 13/09/2015 11:15

Huyết Ma Nhân chap 44 13/09/2015 11:14

Huyết Ma Nhân chap 43 13/09/2015 11:14

Huyết Ma Nhân chap 42 13/09/2015 11:13

Huyết Ma Nhân chap 41 13/09/2015 11:13

Huyết Ma Nhân chap 40 13/09/2015 11:13

Huyết Ma Nhân chap 39 13/09/2015 11:12

Huyết Ma Nhân chap 38 13/09/2015 11:12

Huyết Ma Nhân chap 37 13/09/2015 11:11

Huyết Ma Nhân chap 36 13/09/2015 11:11

Huyết Ma Nhân chap 35 13/09/2015 11:11

Huyết Ma Nhân chap 34 13/09/2015 11:10

Huyết Ma Nhân chap 33 13/09/2015 11:10

Huyết Ma Nhân chap 32 13/09/2015 11:10

Huyết Ma Nhân chap 31 13/09/2015 11:09

Huyết Ma Nhân chap 30 13/09/2015 11:09

Huyết Ma Nhân chap 29 13/09/2015 11:08

Huyết Ma Nhân chap 28 13/09/2015 11:08

Huyết Ma Nhân chap 27 13/09/2015 11:08

Huyết Ma Nhân chap 26 13/09/2015 11:07

Huyết Ma Nhân chap 25 13/09/2015 11:07

Huyết Ma Nhân chap 24 13/09/2015 11:06

Huyết Ma Nhân chap 23 13/09/2015 11:06

Huyết Ma Nhân chap 22 13/09/2015 11:06

Huyết Ma Nhân chap 21 13/09/2015 11:05

Huyết Ma Nhân chap 20 13/09/2015 11:05

Huyết Ma Nhân chap 19 13/09/2015 10:59

Huyết Ma Nhân chap 18 13/09/2015 10:58

Huyết Ma Nhân chap 17 13/09/2015 10:58

Huyết Ma Nhân chap 16 13/09/2015 10:58

Huyết Ma Nhân chap 15 13/09/2015 10:57

Huyết Ma Nhân chap 14 13/09/2015 10:57

Huyết Ma Nhân chap 13 13/09/2015 10:56

Huyết Ma Nhân chap 12 13/09/2015 10:56

Huyết Ma Nhân chap 11 13/09/2015 10:56

Huyết Ma Nhân chap 10 13/09/2015 10:55

Huyết Ma Nhân chap 9 13/09/2015 10:55

Huyết Ma Nhân chap 8 13/09/2015 10:54

Huyết Ma Nhân chap 7 13/09/2015 10:54

Huyết Ma Nhân chap 6 13/09/2015 10:54

Huyết Ma Nhân chap 5 13/09/2015 01:54

Huyết Ma Nhân chap 4 13/09/2015 01:54

Huyết Ma Nhân chap 3 13/09/2015 01:54

Huyết Ma Nhân chap 2 13/09/2015 01:54

Huyết Ma Nhân chap 1 13/09/2015 01:53

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness Update Chap 77 END
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 533lien he qcloading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!