Giới Ma Nhân update chap 290

truyện tranh  Giới Ma Nhân
SƠ LƯỢC
Sinh viên đại học năm nhất Chu tiểu an tình cờ có được một chiếc nhẫn không rõ lai lịch, trong miệng hắn bất ngờ chui ra một cái huyết ma nhân, một bí mật kinh thiên về nhân loại lập tức được vạch trần..

Tên khác: huyết ma nhân

Nguồn: HamTruyen

Thể loại: Action Horror Manhua Supernatural

Đăng bởi: ¤¸¸.♬nghỉ - tết♬¸¸.♩.. Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1793908 Theo dõi: 902

Update: 23/02/2018 20:00TỔNG HỢP (290 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Giới Ma Nhân chap 290 23/02/2018 19:59

Giới Ma Nhân chap 289 22/02/2018 23:23

Giới Ma Nhân chap 288 21/02/2018 18:16

Giới Ma Nhân chap 287 05/02/2018 20:49

Giới Ma Nhân chap 286 26/01/2018 18:02

Giới Ma Nhân chap 285 25/01/2018 18:21

Giới Ma Nhân chap 284 19/01/2018 16:02

Giới Ma Nhân chap 283 15/01/2018 19:18

Giới Ma Nhân chap 282 14/01/2018 17:18

Giới Ma Nhân chap 281 13/01/2018 13:53

Giới Ma Nhân chap 280 11/01/2018 18:50

Giới Ma Nhân chap 279 01/01/2018 19:00

Giới Ma Nhân chap 278 31/12/2017 17:32

Giới Ma Nhân chap 277 28/12/2017 18:25

Giới Ma Nhân chap 276 24/09/2017 15:22

Giới Ma Nhân chap 275 22/09/2017 18:10

Giới Ma Nhân chap 274 15/09/2017 18:13

Giới Ma Nhân chap 273 13/09/2017 17:57

Giới Ma Nhân chap 272 09/09/2017 18:21

Giới Ma Nhân chap 271 07/09/2017 18:06

Giới Ma Nhân chap 270 05/09/2017 18:55

Giới Ma Nhân chap 269 04/09/2017 13:58

Giới Ma Nhân chap 268 28/08/2017 16:36

Giới Ma Nhân chap 267 28/08/2017 16:35

Giới Ma Nhân chap 266 21/08/2017 17:54

Giới Ma Nhân chap 265 18/08/2017 19:07

Giới Ma Nhân chap 264 10/08/2017 11:18

Giới Ma Nhân chap 263 07/08/2017 15:10

Giới Ma Nhân chap 262 03/08/2017 17:59

Giới Ma Nhân chap 261 01/08/2017 18:30

Giới Ma Nhân chap 260 30/07/2017 20:37

Giới Ma Nhân chap 259 28/07/2017 15:49

Giới Ma Nhân chap 258 26/07/2017 14:31

Giới Ma Nhân chap 257 23/07/2017 21:39

Giới Ma Nhân chap 256 19/07/2017 20:57

Giới Ma Nhân chap 255 17/07/2017 12:15

Giới Ma Nhân chap 254 15/07/2017 15:30

Giới Ma Nhân chap 253 12/07/2017 14:30

Giới Ma Nhân chap 252 09/07/2017 17:34

Giới Ma Nhân chap 251 07/07/2017 12:22

Giới Ma Nhân chap 250 05/07/2017 12:23

Giới Ma Nhân chap 249 01/07/2017 12:06

Giới Ma Nhân chap 248 23/06/2017 12:23

Giới Ma Nhân chap 247 21/06/2017 18:26

Giới Ma Nhân chap 246 19/06/2017 15:15

Giới Ma Nhân chap 245 16/06/2017 11:56

Giới Ma Nhân chap 244 11/06/2017 11:00

Giới Ma Nhân chap 243 07/06/2017 12:07

Giới Ma Nhân chap 242 05/06/2017 18:12

Giới Ma Nhân chap 241 02/06/2017 12:09

Giới Ma Nhân chap 240 28/05/2017 13:48

Giới Ma Nhân chap 239 24/05/2017 12:01

Giới Ma Nhân chap 238 22/05/2017 12:12

Giới Ma Nhân chap 237 16/05/2017 14:24

Giới Ma Nhân chap 236 15/05/2017 12:20

Giới Ma Nhân chap 235 09/05/2017 18:27

Giới Ma Nhân chap 234 08/05/2017 17:41

Giới Ma Nhân chap 233 07/05/2017 16:22

Giới Ma Nhân chap 232 05/05/2017 18:16

Giới Ma Nhân chap 231 01/05/2017 16:59

Giới Ma Nhân chap 230 28/04/2017 12:06

Giới Ma Nhân chap 229 25/04/2017 18:21

Giới Ma Nhân chap 228 24/04/2017 17:42

Giới Ma Nhân chap 227 21/04/2017 12:06

Giới Ma Nhân chap 226 18/04/2017 12:19

Giới Ma Nhân chap 225 12/04/2017 12:17

Giới Ma Nhân chap 224 10/04/2017 14:41

Giới Ma Nhân chao 223 07/04/2017 12:20

Giới Ma Nhân chap 222 03/04/2017 12:28

Giới Ma Nhân chap 221 31/03/2017 11:49

Giới Ma Nhân chap 220 29/03/2017 12:23

Giới Ma Nhân chap 219 27/03/2017 12:46

Giới Ma Nhân chap 218 16/03/2017 12:15

Giới Ma Nhân chap 217 13/03/2017 17:47

Giới Ma Nhân chap 216 11/03/2017 12:11

Giới Ma Nhân chap 215 10/03/2017 13:44

Giới Ma Nhân chap 214 08/03/2017 15:59

Giới Ma Nhân chap 213 06/03/2017 16:43

Giới Ma Nhân chap 212 27/02/2017 17:29

Giới Ma Nhân chap 211 25/02/2017 14:54

Giới Ma Nhân chap 210 24/02/2017 15:17

Giới Ma Nhân chap 209 22/02/2017 15:27

Giới Ma Nhân chap 208 19/02/2017 21:31

Giới Ma Nhân chap 207 18/02/2017 16:24

Giới Ma Nhân chap 206 16/02/2017 15:09

Giới Ma Nhân chap 205 15/02/2017 14:12

Giới Ma Nhân chap 204 13/02/2017 17:44

Giới Ma Nhân chap 203 11/02/2017 14:45

Giới Ma Nhân chap 202 07/02/2017 17:05

Giới Ma Nhân chap 201 02/02/2017 14:01

Giới Ma Nhân chap 200 18/01/2017 14:53

Giới Ma Nhân chap 199 13/01/2017 14:52

Giới Ma Nhân chap 198 09/01/2017 15:21

Giới Ma Nhân chap 197 03/01/2017 17:59

Giới Ma Nhân chap 196 31/12/2016 18:57

Giới Ma Nhân chap 195 26/12/2016 20:19

Giới Ma Nhân chap 194 23/12/2016 12:54

Giới Ma Nhân chap 193 20/12/2016 13:44

Giới Ma Nhân chap 192 17/12/2016 10:03

Giới Ma Nhân chap 191 14/12/2016 10:13

Giới Ma Nhân chap 190 10/12/2016 15:35

Giới Ma Nhân chap 189 06/12/2016 11:59

Giới Ma Nhân chap 188 01/12/2016 16:37

Giới Ma Nhân chap 187 28/11/2016 10:30

Giới Ma Nhân chap 186 25/11/2016 11:54

Giới Ma Nhân chap 185 21/11/2016 11:14

Giới Ma Nhân chap 184 18/11/2016 10:35

Giới Ma Nhân chap 183 14/11/2016 17:34

Giới Ma Nhân chap 182 11/11/2016 11:10

Giới Ma Nhân chap 181 08/11/2016 12:06

Giới Ma Nhân chap 180 05/11/2016 11:19

Giới Ma Nhân chap 179 31/10/2016 11:21

Giới Ma Nhân chap 178 28/10/2016 12:28

Giới Ma Nhân chap 177 25/10/2016 12:11

Giới Ma Nhân chap 176 21/10/2016 10:53

Giới Ma Nhân chap 175 18/10/2016 20:49

Giới Ma Nhân chap 174 14/10/2016 12:52

Giới Ma Nhân chap 173 11/10/2016 14:15

Giới Ma Nhân chap 172 08/10/2016 18:18

Giới Ma Nhân chap 171 02/10/2016 22:26

Giới Ma Nhân chap 170 29/09/2016 18:08

Giới Ma Nhân chap 169 26/09/2016 17:58

Giới Ma Nhân chap 168 22/09/2016 20:44

Giới Ma Nhân chap 167 18/09/2016 20:03

Giới Ma Nhân chap 166 16/09/2016 19:46

Giới Ma Nhân Chap 165 12/09/2016 16:28

Giới Ma Nhân chap 164 10/09/2016 15:00

Giới Ma Nhân chap 163 05/09/2016 19:18

Giới Ma Nhân chap 162 02/09/2016 19:49

Giới Ma Nhân chap 161 28/08/2016 20:17

Giới Ma Nhân chap 160 25/08/2016 21:26

Giới Ma Nhân chap 159 22/08/2016 19:49

Giới Ma Nhân chap 158 21/08/2016 10:58

Giới Ma Nhân chap 157 17/08/2016 19:03

Giới Ma Nhân chap 156 15/08/2016 16:35

Giới Ma Nhân chap 155 10/08/2016 19:40

Giới Ma Nhân chap 154 08/08/2016 14:44

Giới Ma Nhân chap 153 06/08/2016 20:05

Giới Ma Nhân chap 152 02/08/2016 14:06

Giới Ma Nhân chap 151 01/08/2016 19:32

Giới Ma Nhân chap 150 28/07/2016 20:44

Giới Ma Nhân chap 149 27/07/2016 19:46

Giới Ma Nhân chap 148 24/07/2016 20:25

Giới Ma Nhân chap 147 16/07/2016 19:26

Giới Ma Nhân chap 146 15/07/2016 13:38

Giới Ma Nhân chap 145 15/07/2016 11:27

Giới Ma Nhân chap 144 13/07/2016 14:58

Giới Ma Nhân chap 143 12/07/2016 19:28

Giới Ma Nhân chap 142 10/07/2016 19:22

Giới Ma Nhân chap 141 09/07/2016 14:43

Giới Ma Nhân chap 140 07/07/2016 20:37

Giới Ma Nhân chap 139 07/07/2016 20:37

Giới Ma Nhân chap 138 13/06/2016 18:31

Giới Ma Nhân chap 137 13/06/2016 09:39

Giới Ma Nhân chap 136 12/06/2016 10:58

Giới Ma Nhân chap 135 11/06/2016 20:37

Giới Ma Nhân chap 134 09/06/2016 11:17

Giới Ma Nhân chap 133 08/06/2016 21:12

Giới Ma Nhân chap 132 08/06/2016 19:54

Giới Ma Nhân chap 131 07/06/2016 14:11

Giới Ma Nhân chap 130 07/06/2016 14:11

Giới Ma Nhân chap 129 06/06/2016 20:03

Giới Ma Nhân chap 128 06/06/2016 12:25

Giới Ma Nhân chap 127 05/06/2016 21:51

Giới Ma Nhân chap 126 05/06/2016 21:51

Giới Ma Nhân chap 125 04/06/2016 19:33

Giới Ma Nhân chap 124 04/06/2016 19:34

Giới Ma Nhân chap 123 02/06/2016 16:25

Giới Ma Nhân chap 122 02/06/2016 16:25

Giới Ma Nhân chap 121 02/06/2016 16:25

Giới Ma Nhân chap 120 10/05/2016 23:47

Giới Ma Nhân chap 119 04/05/2016 18:51

Giới Ma Nhân chap 118 30/04/2016 00:48

Giới Ma Nhân chap 117 26/04/2016 20:55

Giới Ma Nhân chap 116 26/04/2016 20:55

Giới Ma Nhân chap 115 26/04/2016 20:54

Giới Ma Nhân chap 114 26/04/2016 20:54

Giới Ma Nhân chap 113 17/04/2016 21:05

Giới Ma Nhân chap 112 17/04/2016 21:05

Giới Ma Nhân chap 111 17/04/2016 21:05

Giới Ma Nhân chap 110 11/04/2016 20:20

Giới Ma Nhân chap 109 01/04/2016 21:08

Giới Ma Nhân chap 108 25/03/2016 21:51

Giới Ma Nhân chap 107 24/03/2016 21:27

Giới Ma Nhân chap 106 20/03/2016 21:10

Giới Ma Nhân chap 105 13/03/2016 14:35

Giới Ma Nhân chap 104 10/03/2016 19:26

Giới Ma Nhân chap 103 09/03/2016 17:25

Giới Ma Nhân chap 102 29/02/2016 20:24

Giới Ma Nhân chap 101 06/02/2016 22:00

Giới Ma Nhân chap 100 05/02/2016 20:02

Giới Ma Nhân chap 99 31/01/2016 16:24

Giới Ma Nhân chap 98 30/01/2016 19:48

Giới Ma Nhân chap 97 27/01/2016 20:32

Giới Ma Nhân chap 96 25/01/2016 20:50

Giới Ma Nhân chap 95 24/01/2016 22:19

Giới Ma Nhân chap 94 19/01/2016 20:04

Giới Ma Nhân chap 93 16/01/2016 22:10

Giới Ma Nhân chap 92 11/01/2016 20:41

Giới Ma Nhân chap 91 09/01/2016 11:00

Giới Ma Nhân chap 90 07/01/2016 20:45

Giới Ma Nhân chap 89 29/12/2015 16:28

Giới Ma Nhân chap 88 27/12/2015 16:54

Giới Ma Nhân chap 87 15/12/2015 20:09

Giới Ma Nhân chap 86 09/12/2015 15:39

Giới Ma Nhân chap 85 09/12/2015 10:53

Giới Ma Nhân chap 84 04/12/2015 11:26

Giới Ma Nhân chap 83 26/11/2015 13:36

Giới Ma Nhân chap 82 25/11/2015 16:30

Giới Ma Nhân chap 81 17/11/2015 14:44

Giới Ma Nhân chap 80 15/11/2015 10:44

Giới Ma Nhân chap 79 03/11/2015 09:53

Giới Ma Nhân chap 78 03/11/2015 09:52

Giới Ma Nhân chap 77 03/11/2015 09:51

Giới Ma Nhân chap 76 03/11/2015 09:50

Giới Ma Nhân chap 75 02/11/2015 19:03

Giới Ma Nhân chap 74 16/10/2015 18:28

Giới Ma Nhân chap 73 15/10/2015 15:52

Giới Ma Nhân chap 72 06/10/2015 13:40

Giới Ma Nhân chap 71 02/10/2015 18:02

Giới Ma Nhân chap 70 01/10/2015 08:03

Giới Ma Nhân chap 69 30/09/2015 09:02

Giới Ma Nhân chap 68 25/09/2015 16:57

Giới Ma Nhân chap 67 18/09/2015 22:18

Giới Ma Nhân chap 66 16/09/2015 22:40

Giới Ma Nhân chap 65 13/09/2015 11:23

Giới Ma Nhân chap 64 13/09/2015 11:22

Giới Ma Nhân chap 63 13/09/2015 11:22

Giới Ma Nhân chap 62 13/09/2015 11:21

Giới Ma Nhân chap 61 13/09/2015 11:21

Giới Ma Nhân chap 60 13/09/2015 11:20

Giới Ma Nhân chap 59 13/09/2015 11:20

Giới Ma Nhân chap 58 13/09/2015 11:20

Giới Ma Nhân chap 57 13/09/2015 11:19

Giới Ma Nhân chap 56 13/09/2015 11:19

Giới Ma Nhân chap 55 13/09/2015 11:18

Giới Ma Nhân chap 54 13/09/2015 11:18

Giới Ma Nhân chap 53 13/09/2015 11:18

Giới Ma Nhân chap 52 13/09/2015 11:17

Giới Ma Nhân chap 51 13/09/2015 11:17

Giới Ma Nhân chap 50 13/09/2015 11:17

Giới Ma Nhân chap 49 13/09/2015 11:16

Giới Ma Nhân chap 48 13/09/2015 11:16

Giới Ma Nhân chap 47 13/09/2015 11:15

Giới Ma Nhân chap 46 13/09/2015 11:15

Giới Ma Nhân chap 45 13/09/2015 11:15

Giới Ma Nhân chap 44 13/09/2015 11:14

Giới Ma Nhân chap 43 13/09/2015 11:14

Giới Ma Nhân chap 42 13/09/2015 11:13

Giới Ma Nhân chap 41 13/09/2015 11:13

Giới Ma Nhân chap 40 13/09/2015 11:13

Giới Ma Nhân chap 39 13/09/2015 11:12

Giới Ma Nhân chap 38 13/09/2015 11:12

Giới Ma Nhân chap 37 13/09/2015 11:11

Giới Ma Nhân chap 36 13/09/2015 11:11

Giới Ma Nhân chap 35 13/09/2015 11:11

Giới Ma Nhân chap 34 13/09/2015 11:10

Giới Ma Nhân chap 33 13/09/2015 11:10

Giới Ma Nhân chap 32 13/09/2015 11:10

Giới Ma Nhân chap 31 13/09/2015 11:09

Giới Ma Nhân chap 30 13/09/2015 11:09

Giới Ma Nhân chap 29 13/09/2015 11:08

Giới Ma Nhân chap 28 13/09/2015 11:08

Giới Ma Nhân chap 27 13/09/2015 11:08

Giới Ma Nhân chap 26 13/09/2015 11:07

Giới Ma Nhân chap 25 13/09/2015 11:07

Giới Ma Nhân chap 24 13/09/2015 11:06

Giới Ma Nhân chap 23 13/09/2015 11:06

Giới Ma Nhân chap 22 13/09/2015 11:06

Giới Ma Nhân chap 21 13/09/2015 11:05

Giới Ma Nhân chap 20 13/09/2015 11:05

Giới Ma Nhân chap 19 13/09/2015 10:59

Giới Ma Nhân chap 18 13/09/2015 10:58

Giới Ma Nhân chap 17 13/09/2015 10:58

Giới Ma Nhân chap 16 13/09/2015 10:58

Giới Ma Nhân chap 15 13/09/2015 10:57

Giới Ma Nhân chap 14 13/09/2015 10:57

Giới Ma Nhân chap 13 13/09/2015 10:56

Giới Ma Nhân chap 12 13/09/2015 10:56

Giới Ma Nhân chap 11 13/09/2015 10:56

Giới Ma Nhân chap 10 13/09/2015 10:55

Giới Ma Nhân chap 9 13/09/2015 10:55

Giới Ma Nhân chap 8 13/09/2015 10:54

Giới Ma Nhân chap 7 13/09/2015 10:54

Giới Ma Nhân chap 6 13/09/2015 10:54

Giới Ma Nhân chap 5 13/09/2015 01:54

Giới Ma Nhân chap 4 13/09/2015 01:54

Giới Ma Nhân chap 3 13/09/2015 01:54

Giới Ma Nhân chap 2 13/09/2015 01:54

Giới Ma Nhân chap 1 13/09/2015 01:53

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!