Tình đầy chông gai update chap 151 END

truyện tranh Tình đầy chông gai
SƠ LƯỢC
may mắn trúng thưởng đổi lấy là một đêm phóng đãng, chuyến đi trên du thuyền một lần ngoài ý muốn hoàn toàn thay đổi quỹ đạo vận mệnh của Lý Manh Manh. Cuộc sống nhỏ bé tốt đẹp bình thường bị phá vỡ, quý công tử hắc đạo ngang ngược cùng với tiểu trợ lý thuần khiết bé nhỏ, hai người vốn dĩ không liên quan nhau lại vì vậy mà vẽ ra một con đường tình yêu tràn đầy chông gai.

Thể loại: Comedy Manhua Romance Shoujo

Đăng bởi: ꧁༺Ovuvuevuevue enyetuenwuevue ugbemugbem Osas༻꧂ Trạng thái: Đã hoàn thành

Số lượt xem: 453038 Theo dõi: 231

Update: 16/09/2017 21:29TỔNG HỢP (152 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tình đầy chông gai chap 152 end 17/09/2017 21:10

Tình đầy chông gai chap 151 16/09/2017 21:06

Tình đầy chông gai chap 150 12/09/2017 21:40

Tình đầy chông gai chap 149 09/09/2017 20:14

Tình đầy chông gai chap 148 08/09/2017 21:57

Tình đầy chông gai chap 147 05/09/2017 19:24

Tình đầy chông gai chap 146 02/09/2017 20:19

Tình đầy chông gai chap 145 31/08/2017 21:15

Tình đầy chông gai chap 144 29/08/2017 20:00

Tình đầy chông gai chap 143 26/08/2017 19:55

Tình đầy chông gai chap 142 25/08/2017 19:51

Tình đầy chông gai chap 141 22/08/2017 20:44

Tình đầy chông gai chap 140 19/08/2017 21:01

Tình đầy chông gai chap 139 17/08/2017 22:16

Tình đầy chông gai chap 138 15/08/2017 20:06

Tình đầy chông gai chap 137 12/08/2017 20:53

Tình đầy chông gai chap 136 10/08/2017 20:02

Tình đầy chông gai chap 135 08/08/2017 20:57

Tình đầy chông gai chap 134 05/08/2017 21:35

Tình đầy chông gai chap 133 04/08/2017 18:11

Tình đầy chông gai chap 132 01/08/2017 19:24

Tình đầy chông gai chap 131 29/07/2017 20:22

Tình đầy chông gai chap 130 27/07/2017 22:20

Tình đầy chông gai chap 129 25/07/2017 20:25

Tình đầy chông gai chap 128 22/07/2017 19:40

Tình đầy chông gai chap 127 20/07/2017 20:27

Tình đầy chông gai chap 126 18/07/2017 22:13

Tình đầy chông gai chap 125 15/07/2017 19:14

Tình đầy chông gai chap 124 13/07/2017 20:12

Tình đầy chông gai chap 123 11/07/2017 19:51

Tình đầy chông gai chap 122 08/07/2017 19:51

Tình đầy chông gai chap 121 06/07/2017 20:05

Tình đầy chông gai chap 120 04/07/2017 21:13

Tình đầy chông gai chap 119 01/07/2017 21:15

Tình đầy chông gai chap 118 29/06/2017 18:54

Tình đầy chông gai chap 117 27/06/2017 21:36

Tình đầy chông gai chap 116 24/06/2017 21:23

Tình đầy chông gai chap 115 22/06/2017 20:03

Tình đầy chông gai chap 114 20/06/2017 19:49

Tình đầy chông gai chap 113 17/06/2017 20:16

Tình đầy chông gai chap 112 15/06/2017 20:33

Tình đầy chông gai chap 111 13/06/2017 21:18

Tình đầy chông gai chap 110 10/06/2017 18:40

Tình đầy chông gai chap 109 08/06/2017 21:55

Tình đầy chông gai chap 108 06/06/2017 20:29

Tình đầy chông gai chap 107 03/06/2017 21:20

Tình đầy chông gai chap 106 01/06/2017 22:20

Tình đầy chông gai chap 105 30/05/2017 20:04

Tình đầy chông gai chap 104 27/05/2017 15:45

Tình đầy chông gai chap 103 25/05/2017 10:15

Tình đầy chông gai chap 102 23/05/2017 20:25

Tình đầy chông gai chap 101 23/05/2017 20:24

Tình đầy chông gai chap 100 23/05/2017 20:24

Tình đầy chông gai chap 99 23/05/2017 20:24

Tình đầy chông gai chap 98 22/05/2017 23:21

Tình đầy chông gai chap 97 22/05/2017 23:15

Tình đầy chông gai chap 96 22/05/2017 22:31

Tình đầy chông gai chap 95 22/05/2017 22:30

Tình đầy chông gai chap 94 22/05/2017 22:29

Tình đầy chông gai chap 93 22/05/2017 10:33

Tình đầy chông gai chap 92 22/05/2017 10:32

Tình đầy chông gai chap 91 22/05/2017 10:31

Tình đầy chông gai chap 90 21/05/2017 11:58

Tình đầy chông gai chap 89 20/05/2017 12:21

Tình đầy chông gai chap 88 19/05/2017 14:21

Tình đầy chông gai chap 87 17/05/2017 21:28

Tình đầy chông gai chap 86 16/05/2017 14:10

Tình đầy chông gai chap 85 14/05/2017 19:12

Tình đầy chông gai chap 84 13/05/2017 23:06

Tình đầy chông gai chap 83 12/05/2017 22:31

Tình đầy chông gai chap 82 11/05/2017 22:38

Tình đầy chông gai chap 81 10/05/2017 23:34

Tình đầy chông gai chap 80 09/05/2017 10:24

Tình đầy chông gai chap 79 08/05/2017 09:45

Tình đầy chông gai chap 78 07/05/2017 12:45

Tình đầy chông gai chap 77 06/05/2017 13:59

Tình đầy chông gai chap 76 04/05/2017 22:59

Tình đầy chông gai chap 75 03/05/2017 09:53

Tình đầy chông gai chap 74 29/04/2017 22:55

Tình đầy chông gai chap 73 20/04/2017 22:31

Tình đầy chông gai chap 72 19/04/2017 23:28

Tình đầy chông gai chap 71 18/04/2017 22:50

Tình đầy chông gai chap 70 16/04/2017 23:43

Tình đầy chông gai chap 69 12/04/2017 19:52

Tình đầy chông gai chap 68 08/04/2017 21:27

Tình đầy chông gai chap 67 02/04/2017 13:14

Tình đầy chông gai chap 66 26/03/2017 14:31

Tình đầy chông gai chap 65 21/03/2017 23:38

Tình đầy chông gai chap 64 18/03/2017 23:16

Tình đầy chông gai chap 63 08/03/2017 11:39

Tình đầy chông gai chap 62 06/03/2017 21:11

Tình đầy chông gai chap 61 08/03/2017 11:40

Tình đầy chông gai chap 60 08/03/2017 11:40

Tình đầy chông gai chap 59 17/02/2017 12:19

Tình đầy chông gai chap 58 11/02/2017 16:29

Tình đầy chông gai chap 57 08/02/2017 13:44

Tình đầy chông gai chap 56 04/02/2017 17:57

Tình đầy chông gai chap 55 03/02/2017 10:05

Tình đầy chông gai chap 54 02/02/2017 14:51

Tình đầy chông gai chap 53 01/02/2017 12:39

Tình đầy chông gai chap 52 31/01/2017 13:04

Tình đầy chông gai chap 51 30/01/2017 18:43

Tình đầy chông gai chap 50 29/01/2017 15:16

Tình đầy chông gai chap 49 28/01/2017 16:19

Tình đầy chông gai chap 48 28/01/2017 10:04

Tình đầy chông gai chap 47 26/01/2017 13:36

Tình đầy chông gai chap 46 25/01/2017 19:04

Tình đầy chông gai chap 45 25/01/2017 19:04

Tình đầy chông gai chap 44 24/01/2017 20:12

Tình đầy chông gai chap 43 22/01/2017 12:46

Tình đầy chông gai chap 42 21/01/2017 12:09

Tình đầy chông gai chap 41 20/01/2017 12:48

Tình đầy chông gai chap 40 19/01/2017 12:36

Tình đầy chông gai chap 39 18/01/2017 12:48

Tình đầy chông gai chap 38 17/01/2017 16:23

Tình đầy chông gai chap 37 16/01/2017 13:15

Tình đầy chông gai chap 36 15/01/2017 11:42

Tình đầy chông gai chap 35 14/01/2017 12:04

Tình đầy chông gai chap 34 13/01/2017 14:52

Tình đầy chông gai chap 33 12/01/2017 15:04

Tình đầy chông gai chap 32 11/01/2017 14:49

Tình đầy chông gai chap 31 10/01/2017 12:02

Tình đầy chông gai chap 30 09/01/2017 13:50

Tình đầy chông gai chap 29 08/01/2017 13:51

Tình đầy chông gai chap 28 07/01/2017 14:26

Tình đầy chông gai chap 27 06/01/2017 12:42

Tình đầy chông gai chap 26 05/01/2017 14:25

Tình đầy chông gai chap 25 04/01/2017 15:57

Tình đầy chông gai chap 24 03/01/2017 18:02

Tình đầy chông gai chap 23 02/01/2017 21:35

Tình đầy chông gai chap 22 02/01/2017 00:27

Tình đầy chông gai chap 21 01/01/2017 10:46

Tình đầy chông gai chap 20 31/12/2016 15:00

Tình đầy chông gai chap 19 30/12/2016 14:04

Tình đầy chông gai chap 18 29/12/2016 12:22

Tình đầy chông gai chap 17 28/12/2016 13:12

Tình đầy chông gai chap 16 27/12/2016 17:30

Tình đầy chông gai chap 15 26/12/2016 20:22

Tình đầy chông gai chap 14 25/12/2016 15:01

Tình đầy chông gai chap 13 24/12/2016 15:30

Tình đầy chông gai chap 12 24/12/2016 15:30

Tình đầy chông gai chap 11 22/12/2016 16:38

Tình đầy chông gai chap 10 21/12/2016 15:20

Tình đầy chông gai chap 9 20/12/2016 15:30

Tình đầy chông gai chap 8 19/12/2016 17:54

Tình đầy chông gai chap 7 18/12/2016 15:48

Tình đầy chông gai chap 6 18/12/2016 10:10

Tình đầy chông gai chap 5 17/12/2016 14:33

Tình đầy chông gai chap 4 15/12/2016 15:13

Tình đầy chông gai chap 3 14/12/2016 19:26

Tình đầy chông gai chap 2 13/12/2016 09:44

Tình đầy chông gai chap 1 12/12/2016 22:53

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!