Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam update chap 96

truyện tranh Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam
SƠ LƯỢC

Nữ bác sỹ Lâm Sương ngoài ý muốn xuyên vào cuốn tiểu thuyết YY, hơn nữa còn trở thành nữ chính bi kịch “Lăng Sương”.

Trong nguyên tác truyện nữ chính bị đủ loại tra nam ngược thân lại ngược tâm, mà Lăng Sương của thời hiện đại quyết định thay đổi vận mệnh, quyết không cúi đầu trước tra nam!

Mà bước đầu tiên, chính là dưỡng một thiếu chủ ma giáo…

Nguồn: a3manga.com

Nhóm dịch: a3manga.com

Thể loại: Manhua

Đăng bởi: EcchiKami Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 182131 Theo dõi: 79

Update: 15/08/2017 17:33TỔNG HỢP (90 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 90 09/07/2017 20:50

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 89 28/05/2017 13:53

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 88 26/05/2017 12:47

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 87 25/05/2017 12:32

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 86 21/05/2017 19:16

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 85 18/05/2017 19:35

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 84 17/05/2017 10:19

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 83 11/05/2017 19:02

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 82 10/05/2017 19:09

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 81 09/05/2017 18:36

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 80 27/04/2017 19:48

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 79 26/04/2017 20:20

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 78 25/04/2017 10:33

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 77 20/04/2017 10:58

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 76 19/04/2017 15:58

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 75 16/04/2017 11:01

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 74 15/04/2017 18:42

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 73 14/04/2017 10:39

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 72 13/04/2017 19:29

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 71 12/04/2017 12:16

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 70 10/04/2017 21:41

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 69 06/04/2017 20:54

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 68 05/04/2017 20:10

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 67 04/04/2017 20:25

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 66 04/04/2017 20:25

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 65 01/04/2017 19:51

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 64 30/03/2017 20:42

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 63 29/03/2017 21:48

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 62 28/03/2017 20:52

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 61 28/03/2017 20:52

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 60 25/03/2017 10:23

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 59 24/03/2017 20:38

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 58 23/03/2017 21:33

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 57 22/03/2017 12:15

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 56 21/03/2017 19:28

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 55 20/03/2017 19:44

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 54 19/03/2017 10:47

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 53 18/03/2017 10:18

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 52 17/03/2017 20:05

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 51 16/03/2017 19:05

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 50 15/03/2017 19:41

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 49 14/03/2017 19:44

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 48 13/03/2017 19:53

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 47 12/03/2017 16:06

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 46 11/03/2017 14:00

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 45 10/03/2017 19:28

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 44 09/03/2017 19:25

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 43 08/03/2017 20:01

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 42 07/03/2017 19:51

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 41 06/03/2017 22:36

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 40 05/03/2017 17:37

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 39 04/03/2017 11:39

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 38 03/03/2017 20:27

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 37 02/03/2017 20:04

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 36 01/03/2017 20:49

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 35 28/02/2017 20:40

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 34 27/02/2017 20:40

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 33 26/02/2017 12:59

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 32 25/02/2017 15:00

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 31 25/02/2017 12:02

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 30 23/02/2017 21:29

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 29 22/02/2017 20:38

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 28 21/02/2017 20:59

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 27 20/02/2017 21:05

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 26 19/02/2017 13:57

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 25 18/02/2017 11:57

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 24 17/02/2017 20:13

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 23 16/02/2017 19:45

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 22 15/02/2017 20:13

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 21 14/02/2017 21:19

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 20 13/02/2017 19:47

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 19 12/02/2017 10:11

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 18 11/02/2017 11:18

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 17 10/02/2017 20:25

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 16 09/02/2017 21:46

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 15 08/02/2017 20:30

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 14 06/02/2017 21:10

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 13 27/01/2017 13:13

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 12 25/01/2017 09:58

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 11 23/01/2017 21:07

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 10 21/01/2017 09:43

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 9 19/01/2017 20:02

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 8 18/01/2017 19:20

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 7 18/01/2017 19:19

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 6 16/01/2017 20:53

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 5 15/01/2017 19:33

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 4 14/01/2017 13:00

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 3 13/01/2017 22:27

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 2 13/01/2017 11:32

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam chap 1 11/01/2017 20:31

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Needless Update Chap 114 END
  • truyện tranh Young Gun Carnaval
  • truyện tranh Evils Return
  • truyện tranh SHION OF THE DEAD Update chap 18
  • truyện tranh  Mỹ Nam Học Đường update chap 62
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!