Dạy Bảo Ma Vương Lão Công update chap 105

truyện tranh Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
SƠ LƯỢC
Thiếu nữ bình thường chọc phải Vương Phong Liệt hắc đạo bá đạo bạo ngược, hãy nhìn xem thiếu nữ ấy làm thế nào để dạy bảo đại ma vương này thành lão công điển hình! Ông chồng tốt mới vừa được dạy bảo xong lại đột nhiên biến thành ma vương, còn mất hết kí ức, đi vào ma giới! Vì muốn đoạt lại ma vương lão công, thiếu nữ một mình tiến vào ma giới sẽ như thế nào? Tình yêu thần ma, lúc này bắt đầu…. <3

Thể loại: Comedy Manhua Romance Shoujo Drama

Đăng bởi: Kawaisou Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: ꧁༺Ovuvuevuevue enyetuenwuevue ugbemugbem Osas༻꧂

Số lượt xem: 173252 Theo dõi: 94

Update: 05/03/2018 12:46TỔNG HỢP (128 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 128 18/05/2018 16:55

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 127 14/05/2018 14:15

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 126 14/05/2018 14:15

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 125 06/05/2018 12:55

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 124 04/05/2018 12:17

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 123 30/04/2018 19:41

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 122 28/04/2018 01:05

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 121 26/04/2018 13:24

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 120 22/04/2018 12:10

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 119 19/04/2018 23:37

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 118 19/04/2018 23:36

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 117 14/04/2018 12:33

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 116 12/04/2018 12:34

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 115 08/04/2018 23:31

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 114 07/04/2018 16:45

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 113 04/04/2018 19:12

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 112 01/04/2018 20:31

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 111 01/04/2018 20:31

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 110 01/04/2018 20:31

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 109 01/04/2018 20:31

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 108 15/03/2018 19:17

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 107 12/03/2018 14:11

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 106 08/03/2018 23:16

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 105 05/03/2018 12:46

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 104 02/03/2018 23:08

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 103 28/02/2018 19:20

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 102 21/02/2018 13:14

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 101 15/02/2018 19:06

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 100 11/02/2018 12:02

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 99 07/02/2018 17:53

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 98 04/02/2018 13:39

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 97 01/02/2018 11:56

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 96 29/01/2018 21:04

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 95 26/01/2018 13:22

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 94 22/01/2018 12:56

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 93 22/01/2018 12:56

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 92 19/01/2018 12:41

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 91 14/01/2018 13:12

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 90 12/01/2018 16:48

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 89 10/01/2018 21:10

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 88 07/01/2018 12:49

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 87 05/01/2018 12:23

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 86 03/01/2018 20:06

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 85 31/12/2017 13:11

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 84 27/12/2017 22:58

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 83 24/12/2017 13:39

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 82 22/12/2017 12:47

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 81 17/12/2017 13:18

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 80 17/12/2017 13:17

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 79 15/12/2017 08:45

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 78 13/12/2017 12:50

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 77 10/12/2017 13:44

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 76 03/12/2017 12:33

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 75 01/12/2017 12:33

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 74 29/11/2017 12:21

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 73 26/11/2017 13:03

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 72 24/11/2017 20:09

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 71 22/11/2017 12:42

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 70 19/11/2017 13:06

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 69 17/11/2017 12:35

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 68 15/11/2017 01:22

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 67 12/11/2017 18:29

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 66 10/11/2017 15:35

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 65 08/11/2017 12:24

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 64 05/11/2017 08:52

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 63 03/11/2017 09:33

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 62 01/11/2017 09:24

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 61 01/11/2017 09:24

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 60 01/11/2017 09:24

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 59 22/10/2017 09:21

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 58 20/10/2017 09:46

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 57 18/10/2017 09:12

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 56 15/10/2017 08:54

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 55 13/10/2017 02:58

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 54 13/10/2017 02:58

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 53 08/10/2017 08:48

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 52 04/10/2017 00:37

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 51 01/10/2017 08:16

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 50 28/09/2017 12:48

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 49 24/09/2017 12:34

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 48 22/09/2017 14:31

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 47 20/09/2017 13:26

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 46 17/09/2017 21:05

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 45 15/09/2017 10:09

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 44 13/09/2017 09:48

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 43 10/09/2017 15:53

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 42 08/09/2017 12:24

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 41 06/09/2017 12:56

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 40 04/09/2017 13:45

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 39 02/09/2017 13:38

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 38 30/08/2017 15:30

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 37 27/08/2017 11:16

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 36 27/08/2017 11:16

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 35 23/08/2017 11:55

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 34 20/08/2017 10:42

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 33 18/08/2017 10:06

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 32 16/08/2017 12:52

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 31 13/08/2017 21:48

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 30 11/08/2017 19:45

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 29 11/08/2017 19:45

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 28 11/08/2017 19:45

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 27 09/08/2017 10:46

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 26 06/08/2017 13:08

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 25 02/08/2017 19:08

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 24 30/07/2017 12:35

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 23 28/07/2017 16:50

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 22 28/07/2017 16:50

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 21 28/07/2017 16:50

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 20 21/07/2017 14:24

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 19 19/07/2017 12:23

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 18 17/07/2017 12:09

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 17 14/07/2017 15:23

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 16 14/07/2017 15:23

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 15 09/07/2017 13:40

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 14 07/07/2017 11:10

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 13 04/07/2017 12:13

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 12 02/07/2017 10:25

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 11 30/06/2017 12:14

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 10 28/06/2017 11:25

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 9 25/06/2017 14:26

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 8 25/06/2017 14:26

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 7 25/06/2017 14:26

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 6 24/06/2017 12:42

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 5 24/06/2017 10:22

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 4 24/06/2017 10:22

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 3 23/06/2017 10:51

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 2 23/06/2017 10:50

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công chap 1 21/06/2017 19:01

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh My Doll House Chap 011 - Ecchi nặng
  • truyện tranh Nukoduke! - Mèo Siêu Kute  | Chap 091 HOT!!!
  • truyện tranh Beast 9 | Chap 005 HOT!!
  • truyện tranh Cánh Hoa Luân Hồi | Chap 029 HOT!!
  • truyện tranh Hiniiru - ĐMT chap 7.2
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!